1)İslam dininin birinci kaynağı nedir? A

advertisement
1)İslam dininin birinci kaynağı nedir?
A)Gelenekler
B)Kuran-ı Kerim
C)Evliya sözleri
D)Eski vesikalar
2)Kuran biz insanların hangi sorularına
cevap verir?
A)Hayatın amacı nedir?
B)Ölümden sonra ne vardır?
C)Nasıl bir insan olmalıyım?
D)Hepsi
3)Kuran’ı Arap olmayan insanlar
anlasın diye tercüme edilerek
manasının yazılmasına ne diyoruz?
A)Meal
B)Molla
C)Mele
D)Muallim
7) ‘Günah ve düşmanlık üzerine
yardımlaşmayın’
Yukarıdaki ayete göre aşağıdakilerden
hangisinde günah veya düşmanlık
üzerine yardımlaşma var olabilir?
A)Arkadaşını sigara ve alkole teşvik
B)Küfürlü konuşmaya özendirmek
C)Kan davasında yakınlarına yardım
D)Hepsi
8) ‘Verdiğiniz sözü tutun, çünkü verilen
söz sorumluluk gerektirir’
Yukarda ki ayete göre İslam dininde
sözünde durmak zorunludur. Sözünde
durmayan biri ne kaybeder?
A)Para ve malını
B)İnsanların güvenini, Allah’ın sevgisini
C)Hiç bir şey kaybetmez
D)Aklını kaybeder
4)Kuran’ın anlamının alimler tarafından
yorumlanarak açıklanmasına ne denir?
9) ‘Hiç şüphe yok ki Allah iyilik
yapanlarla beraberdir’
Yukarda ki ayete göre Allah
aşağıdakilerden hangisiyle değildir?
A)Telaviv
B)Tutsak
C)Tefsir
D)Tengri
A)Cömert olan ve yardım eden ile
B)Merhamet eden ve affeden ile
C)Çalışan ve şükreden ile
D)Küfreden ve yalan söyleyen ile
5)‘Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda)
Harcamadıkça iyiliğe eremezseniz’
Yukarıdaki ayet neyi teşvik etmektedir?
10) ‘ Allah küsmeye gücünün üstünde
yük yüklemez’
Yukarda ki ayete göre hayta kimse baş
edemeyeceği bir sorunla karşı karşıya
kalmaz. Öyleyse sorunlar karşısında
nasıl davranmalıyız?
A)Çalışkanlık-vefa
B)Yardımlaşma-cömertlik
C)Hoşgörü-saygı
D)Adalet-sabır
6)Aşağıdakilerden hangisi Kuran’ın
teşvik ettiği davranışlardan değildir?
A)Merhamet-tevazu
B)Çalışkanlık-dürüstlük
C)Sevgi-affetmek
D)Yalan-hile
A)Pes edip karamsar olarak
B)Güzelce ve sabırla mücadele ederek
C)Hemen vazgeçip ağlayarak
D)Bahaneler üreterek
11)Allah şöyle der :‘Eğer şükrederseniz
size nimetlerimi artıracağım’
Aşağıdakilerden hangisi şükreden bir
Müslüman’ın kullanmamamsı gereken
bir kelimedir?
A)Elhamdülillah
B)Çok şükür
C)Allah’a şükür
D)Kahretsin gene mi bana ya
12) ‘Söyle o kullarıma sözün güzelini
söylesinler’
Yukarda ki ayete göre hep güzel söz
söylemeliyiz ama bazen ne yazık ki
kötü sözlerde kullanabiliyoruz.
Aşağıdakilerden hangisi kötü söze
örnektir?
16)Evrendeki mükemmel düzen bize
Allah’ı hatırlatır yani her yaratılan
Allah’ın bir eseridir.Öyleyse bu
eserlerin hepsine saygı duyulmalı
korunmalıdır. Hangisi buna ters bir
davranıştır?
A)Ağaçları kesmek çiçekleri ezmek
B)Her yere çöp atmak
C)Sulara çöp atmak
D)Hepsi
17)Nemrut tarafından ateşe atılan
peygamber hangisidir?
A)İsmail
B)İshak
C)İbrahim
D)İdris
A)Selam aleyküm
B)Her türlü küfür ve hakaret
C)Seni seviyorum
D)Allah razı olsun
18)Nemrut tarafından ateşe atılan
peygamber yanmış mıdır?
13)Kötü söz kullanmak insanlar
arasında ki ilişkileri nasıl etkiler?
A)Hayır
B)Evet
C)Bilmiyoruz
D)Hiç birisi
A)Etkilemez
B)Olumlu etkiler
C)Olumsuz etkiler
D)Hepsi
14)Güçsüz yetim ve kimsesizleri
korumak bizlere Allah’ın emirleridir
hangisi bu emre uymaz?
A)Engellilere yardım etmek
B)Yetimleri korumak
C)Kimsesi olmayanlara yardım etmek
D)Zayıfları ezmek
15)Bütün dünyayı insan için yaratan
Allah insandan dünyayı korumasını
istemektedir. Peki hangi davranışlar
dünyayı korumaya yardım eder:?
A)Ağaç dikmek
B)Çevreyi temiz tutmak
C)Suları kirletmemek
D)Hepsi
19)Kabe’yi yıkmak isteyen ebrehe ve
ordusu hakkında bilgiler bulunan ve bu
ordunun ebabil kuşlarınca yok
edilmesinden bahseden sure
hangisidir?
A)Fatiha
B)Fil
C)Yasin
D)Bakara
20)Kuranın güzel bir sesle okuyun ve
okurken hüzünlenin der Allah resulü.
Bizler de Kuran’ı öğrenmeli ve
okumalıyız ve anlamını da kesinlikle
okumalıyız her gün. Öğrendiğimiz
anlamını hayatımıza uygulamalı
davranışlarımıza yansıtmalıyız..
Unutmayalım Kuran’ı el üstünde
tutmak değil onu anlamak ve
hayatlarımıza uygulamaktır gerçek
saygı.
Download