4.deneme sınavı indir!!

advertisement
sorumat.com
8.SINIF MATEMATİK TEOG 2 DENEME SINAVI
DENEME 4
1. 12 ile 5A iki basamaklı sayısı aralarında asaldır.
4.
x+3
Buna göre A yerine yazılabilecek rakamlar
toplamı kaçtır?
A) 15
B) 16
C) 17
x+2
I. Şekil
D) 18
II. Şekil
I.Şekilde verilen dikdörtgene eş iki dikdörtgen ile II.şekil oluşturuluyor.Buna göre
II.Şeklin alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
2.
A) x 2 + 5x + 6
2
B) 2x + 5x + 12
2
C) 2x + 10x + 6
60,107 = 6.10x + 1.10y + 7.10z
x
y
z
Yukarda verilen eşitliğe göre 10 + 10 + 10
şeklinde çözümlenmiş ondalık gösterim
aşağıdakilerden hangisidir?
B) 1,011
C) 10,11
D) 10,101
sorumat.com
A) 1.101
2
D) 2x + 10x + 12
5.
A
B
E
12cm
9 cm
C
D
3.
I)
−( −2)6 = 64
II)
( −32 ) = 9
III)
−52 = −25
IV)
F
G
Yukarıdaki şekilde verilen ABCD dikdörtgeni ile EFGD
dikdörtgenleri eştir.
0
2

5 3


 ( −4 )   = 1


|AD|= 9 cm ve |EC|= 12 cm olduğuna göre
|CF| kaç cm dir?
Yukarda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) I
B) I ve II
C) II ve III
D) III ve IV
A) 1
1
B) 2
C) 3
D) 4
6.
8.
I.Şekil
a 3 + 32 = b 2 + 75
ise a+b kaçtır?
3m
A) 9
B) 10
C) 11
D) 12
4m
A
1m
3 2m
II.Şekil
B
C
D
E
F
Yere dik olan duvara bir direk I.Şekil ve II.Şekildeki gibi
iki farklı şekilde dayanıyor. I.Şekilde direğin alt ucu duvardan 4 m uzakta iken üst ucu yerden 3 m yukarıdadır.
II.Şekilde direğin ucu yerden 3 2 m yüksektedir.Noktalar arası uzaklık eşit ve 1 er
m olduğuna göre II.şekilde direğin alt ucu
hangi nokta veya noktalar arasındadır?
7.
B) C-D
C) D
D) D-E
D)
5
3
10 cm
7
Yukardaki sayı doğrusunda uzunluğu 10 cm
olan çubuğun bir ucu şekildeki gibi 7 nin
üzerinde ise diğer ucu hangi sayı veya sayılar arasındadır?
işleminin sonucu kaçtır?
B) 3
işleminin sonucu kaçtır?
5
A)
B) 1
C) 13
6
6
10.
1
8 + 1, 3 −
3
A) 2
4+9
4.9
sorumat.com
A) B-C
9.
C) 4
D) 5
A) 10
2
B) 10-11
C) 11-12
D) 12-13
11. Özdeş topların bulunduğu bir torbada kırmızı renkli top-
= 3 kg
14.
ların sayısı mavi renkli topların sayısının 2 katı,yeşil
= 2 kg
1
‘ü kadardır.
3
Bu torbadan rasgele çekilen bir topun yeşil
renkli bir top olma olasılığı kaçtır?
1
2
1
2
A)
B)
C)
D)
9
9
3
3
renkli topların sayısının ise
50 cm
15 cm
Yukarda verilen ağırlıklar, 50 cm uzunluğundaki terazi kolu ve 15 cm yüksekliğindeki eşkenar üçgen şeklindeki takozla şekildeki terazi düzeneği hazırlanıp verilen
ağırlıklar şekildeki gibi kefelere konulduğunda terazide oluşacak eğim kaçtır?
1
2
3
A)
B)
C)
D) 0
4
5
5
A
15 cm
12.
15.
2 x + 3y 3
=
3 x − 2y 4
B
D
C
Şekilde verilenlere göre |AC|’nun alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
13. ax + 3y - 6 = 0 doğrusunun eğimi 4 olduğu-
16.
na göre a kaçtır?
A) 12
B) 2
C) -2
Verilenlere göre y’nin x türünden eşiti kaçtır?
1
1
A) 18x
B) 12x
C) x
D) x
12
18
sorumat.com
10 cm
D) -12
x
1
2
3
...
12
y
7
11
15
...
a
Yukarda verilen doğrusal ilişkiye ait tobloda a yerine kaç yazılmalıdır?
A) 73
3
B) 25
C) 38
D) 51
17.
orjin etrafında saat yö20. A(-3,2) noktasının
o
2x 3 + 12x + 18x
2x
x−3
x+9
x+3
nünde 90 döndürülmüş hali aşağıdakilerden hangisidir?
x+6
A) (2,- 3)
B) (2,3)
C) (-3,-2)
D) (-2,-3)
Şekilde büyük dikdörtgen içinde verilen cebirsel ifadenin çarpanları alttaki küçük dikdörtgenler içine yazılmıştır. Yanlış yazılan
çarpanlara ait dikdörtgenler silineceğine
göre geriye kaç küçük dikdörtgen kalır?
A) 3
B) 4
18.
C) 5
D) 6
( 2x + b ).( ax − 3 ) = 10x 2 + 9x − c
A) 17
B) 11
C) 1
D) -1
sorumat.com
Yukarda verilen özdeşliğe göre a+b+c işleminin sonucu kaçtır?
A
19.
5 cm
7 cm
C
x
B
() ()


Verilen ABC üçgeninde s A > s C olduğuna göre x ‘ in alabileceği kaç farklı tamsayı
değeri vardır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
CEVAP ANAHTARLARI sorumat.com da
4
Download