A.Ş. ve Ltd. Karşılaştırması

advertisement
 YENİ TTK UYGULAMASINDA ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN KARŞILAŞTIRILMASI İŞLEM TÜRÜ ANONİM ŞİRKETLER LİMİTED ŞİRKETLER Kuruluş Ortak Sayısı Tek kişi kurabiliyor Tek kişi kurabiliyor Ortakların Sorumlulukları Yönetim Kurulu üyesi olmayan ortak, şirketten tahsil edilemeyen vergilerden ve SGK primlerinden sorumlu değil. Ortak, Şirketten ve müdürden tahsil edilemeyen vergi ve SGK primi borçlarından tüm varlığı ile sorumlu. Hamiline Yazılı Pay Senedi Çıkarma Hamiline yazılı pay senedi çıkarabiliyor. Böylece, pay senedinin iki yıl geçtikten satışından doğan kazanç için vergi ödenmiyor. Hamiline yazıl pay senedi çıkaramıyor. Nama yazılı pay senedi çıkarabiliyor, ancak bunlar sadece ortaklığı kanıtlama için kullanılabiliyor. Vergi avantajı için bir önemi yok Pay Senedi Satışında Vergi Pay senedinin elde edildiği tarihten itibaren 2 yıl geçtikten sonra satılması halinde oluşan kazanç gelir vergisine tabi değil. Şirket payı ya da pay senedi ne zaman satılırsa satılsın, satıştan doğan kazanç, her hal ve karda gelir vergisine tabi. Halka Açılma Halka açılma koşulların oluşması halinde olanaklı Hiç bir koşulda halka açılma olanaklı değil. Pay Satışı İşlemleri Şirket paylarının noterden satış zorunluluğu yok. Hamiline yazılı pay senedi çıkarılmışsa, bunun elden teslimi satış için yeterli. Satışın ticaret siciline tescil zorunluluğu da bulunmuyor. Şirket payı, ancak noterden yapılabiliyor. Ayrıca, satış için genel kurul onayı gerekli ve pay devrinin ticaret siciline tescili zorunlu. Şirket ortakları ve yakınlarınca Ödünç Şirkete verilen ve özkaynakların Paraların İadesi yerini tutan ödünçler, her zaman İşlemleri iade edilebiliyor. Ana Sözleşme Değişiklikleri Ana sözleşmeler, esas sermayenin 1/2’sini temsil eden ortakların olumlu oyu ile alınacak kararlarla değiştirilebiliyor. Şirket ortakları ve yakınlarınca Şirkete verilen ve özkaynakların yerini tutan ödünçler, Şirketin sıraya konulan bütün ödünçlerin iadesinden sonra iade edilebiliyor. Ana sözleşmeler, esas sermayenin 2/3’ünü temsil eden ortakların olumlu oyu ile alınacak kararlarla değiştirilebiliyor. NOT: LİMİTED ŞİRKETLERİN, NEVİ DEĞİŞİKLİĞİNİ EN GEÇ 01.07.2013 TARİHİNE KADAR YAPMALARI GEREKMEKTEDİR. 
Download