Sayı : 75577333-TİM.EİB.GSK.00.8/1432 İzmir, 13/02/2015 Konu

advertisement
Sayı
Konu
:
:
75577333-TİM.EİB.GSK.00.8/1432
Türkiye-İngiltere İş Forumu, 23 Şubat 2015, İstanbul
İzmir, 13/02/2015
e-ileti
Sayın Üyemiz,
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan yazıda, İngiltere Ticaret ve Yatırım Bakanı
Lord Livingston ve beraberindeki önde gelen İngiliz iş dünyasının temsilcilerinin Türkiye ziyaretleri
kapsamında DEİK ve UKTI (Birleşik Krallık Ticaret ve Yatırım Ofisi) işbirliğiyle 23 Şubat 2015
Pazartesi günü 11:30-14:30 saatleri arasında İstanbul Ceylan Intercontinental Oteli’nde “Türkiyeİngiltere İş Forumu” düzenleneceği belirtilmektedir. Ekte programı sunulan İş Forumu’nun, T.C.
Ekonomi Bakanı Sn. Nihat Zeybekci ve Konuk Bakan Lord Livingston onurlandırmalarıyla her iki
ülke iş dünyasına hitap edecekleri ifade edilmektedir.
İngiltere ile ticaret hacmimiz 2014 yılında 15 milyar doları aşmış, ihracat fazlamız 4 milyar
dolar civarında gerçekleşmiş olup İngiltere, Türkiye’nin ihracatında %6’dan büyük bir paya sahiptir.
İngiltere’nin ithalatında ilk yirmi ülke arasında yer alan Türkiye’de 2500’ün üzerinde İngiliz firma
faaliyet göstermekte olup AB ülkeleri ortaklı uluslararası sermayeli şirketlerin içinde İngiltere, Türkiye
ekonomisinde ikinci sırada yer almaktadır. Bu kapsamda İngiltere, ülkemizin halihazırda önemli ve
güçlü bir ekonomik partneri konumunda olduğu Türkiye-İngiltere İş Forumu kapsamında İngiliz
işadamları ile görüşme imkanı söz konusu olup İngiliz heyet listesi ilişikte sunulmaktadır.
Bu çerçevede, ikili ekonomik ilişkiler açısından önem taşıyan foruma katılmak isteyen firma
temsilcilerinin 20 Şubat 2015 tarihine kadar http://kayit.deik.org.tr/KatilimFormu/39/15 linkinden
kayıt yaptırmaları ve DEİK’e (Aycan Damalı, T: 0212 339 50 74, [email protected] ) bilgi
vermeleri beklenmektedir.
Bilgilerinize sunarım.
İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter
Ek 1: Taslak Program
Ek 2: İngiliz Heyet Listesi
5070 sayılı kanun gereğince İ.Cumhur
İşbırakmaz (13.02.2015 15:25:30)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:7552337902015213134353
Bu Kod İle http://evrak.egebirlik.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
Ayrıntılı bilgi için: Necdet
1/2
Kömür - Şube Müdürü
Gizem Kamacı - Sözleşmeli Personel
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:7552337902015213134353. Bu kod ile http://evrak.egebirlik.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
TÜRKİYE – İNGİLTERE İŞ FORUMU
Ceylan Intercontinental Oteli, Istanbul, 23 Şubat 2015
Taslak Program
11.30 – 12.00 Kayıt
12.00 – 13.15 Açılış Hitapları
Sayın Remzi Gür, Başkan, DEİK / Türkiye – İngiltere İş Konseyi
Sayın Chris Gaunt, Başkan, BCCT
Sayın Ali Sherwani, Bölge Müdürü, UK Export Finance
Sayın Ömer Cihad Vardan, Başkan, DEİK
Lord Livingston, Birleşik Krallık Ticaret ve Yatırım Bakanı
Sayın Nihat Zeybekci, T.C. Ekonomi Bakanı
13.15 – 14.30 Öğle Yemeği ve İkili Görüşmeler
2/2
Ayrıntılı bilgi için: Necdet Kömür - Şube Müdürü
Gizem Kamacı - Sözleşmeli Personel
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:7552337902015213134353. Bu kod ile http://evrak.egebirlik.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download