TBMM B: 1 1. 10 . 2009 265.- Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal`ın

advertisement
TBMM
B: 1
1 . 10 . 2009
265.- Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal'ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdür­
lüğünün bazı uygulama ve harcamalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hayati Yazıcı 'nin cevabı
(7/9000)
TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI B A Ş K A N L ı Ğ ı N A
Aşağıda yer alan sorulanmın Devlet Bakanı Hayati Yazıcı tarafından yazılı olarak
yanıtlanmasını saygılanmla dilerim.
\
Hüseyin Unsal
Amasya Milletvekili
1. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürü Aziz Yıldınm'a lojman tahsisi
yapılmış mıdır? Eğer yapıldı ise, söz konusu lojmanın mülkiyeti kamuda mıdır? Genel
Müdüre aylık 1000 dolar bedelle kiralanan daireyi lojman olarak kullandığı doğru
mudur? Eğer doğru ise, kira bedeli hangi mevzuat uyannca ödenmekte ve bütçenin
hangi kaleminden karşılanmaktadır?
2. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünde toplam kaç makam aracı
hizmet vermektedir? Söz konusu araçlar hangi mevzuat uyannca satın alınmıştır? Bu
makam araçlan kimlere tahsis edilmiştir, markalan ve trafiğe çıkış tarihleri nedir? Söz
konusu araçlara bugüne harcanan onanm ve yakıt gibi tüm giderlerin toplam tutan
nedir? Araçlara ait giderler bütçenin hangi kaleminden karşılanmaktadır? Araçlara
ilişkin giderlerin mevzuata aykın şekilde banka promosyonlanndan karşılandığı doğru
mudur?
3. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürü Aziz Yıldınm'a Audi Marka lüks
makam aracı tahsis edildiği doğru mudur?
4. Tunceli ilimizde seçim öncesi yapılan yardımlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Genel Müdürlüğü onayı ile mi gerçekleştirilmiştir? Bu konuda Genel Müdürlük
çalışanlan hakkında herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır?
5. Ankara Valiliğine ait olan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü
tarafından kullanılan binanın yıkılarak yeniden yapımı için gerekli yasal işlem ve
-1279-
Download