TBMM B: 87 11 . 4 . 2007 O: 3 da 78`den 59`a düştü, yüzde 25 azaldı

advertisement
TBMM
B: 87
11 . 4 . 2007
O: 3
da 78'den 59'a düştü, yüzde 25 azaldı. Yani, dolayısıyla, her hasta başına ayrılan zaman dilimi de
artırılmış oldu.
Yine, aktif diyaliz cihazı sayıları artırıldı. Hastanelerde hekim seçme hakkı getirildi. Ayrıca,
vatandaşlarımızın rahatça müracaat edebilecekleri, Sağlık Bakanlığında "Alo SABİM" hattıyla, 1
milyon vatandaşımıza -yıllık- şikâyetlerine çözüm getiriliyor. Ayrıca, yine, etik kurullar hastanele­
rimizde oluşturuldu.
Yine, ilaçta KDV'nin düşürülmesi ve fiyatları en ucuz olan beş AB ülkesi baz alınarak herhan­
gi bir ilacın ülkemizdeki azami fiyatı bu beş ülkeden en ucuzu göz önüne alınarak belirleniyor.
TÜRKÂN MİÇOOGULLARI (İzmir) - Bunun, kan ve kan ürünlerine ne yararı var, anlamadım.
OSMAN AKMAN (Devamla) - Böylece, ilaç fiyatlarında yüzde 80'e varan oranda ucuzlama­
lar meydana geldi. Dolayısıyla, sosyal güvenlik kurumları, ilaç için daha fazla para ödemez oldu.
Memur ve emekliler, Bağ-Kur ve SSK'lılar belirli kurallar çerçevesinde özel sağlık kurumla­
rından yine yararlandırılır oldu. Biliyorsunuz, Sosyal Güvenlik Kurumu Yasası ve Genel Sağlık Si­
gortası, Mecliste hep beraber geçirildi. Yalnız, bazı maddelerini Anayasa Mahkemesi iptal etmiştir.
Önümüzdeki yıldan itibaren hayata geçişini hep birlikte inşallah göreceğiz diye düşünüyorum.
Yine, kamu yönetiminden kamu işletmelerine geçiş için pilot uygulama hazırlıkları ayrıca var.
Şimdi, yeni yapılan hastanelerde koğuş sisteminden tek kişilik ve özel kişilik odalara artık geçili­
yor. Yeni yapılan hastanelerde bir veya maksimum iki kişilik odalar, içinde tuvalet ve banyo, artık,
barındırıyor. Vatandaşlarımızın daha rahat sağlık hizmeti alması açısından, bunun da önemini tek­
rar ifade etmiş oluyoruz ve genel olarak, kamu sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranının, mem­
nuniyetle, yüzde 57 civarında olduğunu da görüyoruz ki, bu, oldukça önemli bir rakam. Çünkü, has­
ta olan vatandaşların memnuniyetini ifade etmesi de son derece önemli.
Benim seçim bölgem Antalya'da, 2002 yılına göre, eski SSK ve şimdiki devlet ve diğer üniver­
site, vakıf hastanesi, özel hastanelerin toplam yatak sayısı 3.085 iken şimdi 4.191 yatak kapasitesi­
ne ulaştırılmış oldu. Kumluca Devlet Hastanesi bizim dönemimizde ve Aşır Aksu Hastanesi ile
Ağız Diş Sağlığı Merkezi bizim dönemimizde hizmete girmiş oldu. Önümüzdeki süreçte, Haziran
ayı içerisinde Antalya Devlet Hastanesi, 400+200, yani, 600 yatak kapasitesi ile bitirilecek inşallah.
Temmuz ayı içerisinde hizmete girer diye düşünüyoruz, büyük bir aksilik olmazsa. Yine, yeni bir
hastane, yeni bir plan olduğu için, tek kişilik ve çift kişilik odalar olacak.
100 yataklı Serik Devlet Hastanesi inşaatı bitti, birtakım eksiklikleri var, o tamamlanmaya ça­
lışılıyor, inşallah, en kısa sürede hizmete açılacak.
Bütün bu yapılanlar ilave edildiğinde, bu yıl itibarıyla 5 bin yatak kapasitesine ulaşmış olacak
Antalya'daki hasta yatak kapasitesi. Yalnız, 10 bin kişiye düşen yatak sayısı açısından, yine de An­
talya'mız da Türkiye ortalamasının altında kalacaktır. Sağlık Bakanlığımızın Antalya'da yatırımlara
devam edeceğine inancımız tamdır.
Korkuteli ilçemizde 2007 programına alınmış olan 100 yataklı hastane yapımı için ihale çalış­
maları sürüyor.
HALUK KOÇ (Samsun) - Kan merkezi açık mı Antalya'da? Bir onu söyle de bari ilgili olsun.
OSMAN AKMAN (Devamla) - Ayrıca, Antalya merkezde 600 dekarlık arazi üzerine bin-bin
beş yüz yataklı, Alanya, Kemer, Finike, Kaş, Elmalı ilçelerimizde arazi tahsisi yapılmış, muhtelif
sayılarda yatak kapasiteli hastanelerin kamu-özel ortaklığıyla yapılacak olmuş olmalarının progra­
ma alınmış olması, bizim bu inancımızı güçlendirmektedir.
Değerli arkadaşlar, ilk kez Kızılay "Hilali Ahmer" adıyla 11 Haziran 1868'de kuruluyor; birçok
afette ve kan, bağış ve temininde vatandaşlarımızın hep hizmetinde olmuş Sağlık Bakanlığımızla ve
diğer sağlık kurumlarıyla birlikte. 2002'de 1 milyon ünite civarında kan temin edilirken, bu, bugün­
kü tarihle 1,5 milyon civarındaki üniteye çıktı. Ayrıca, 313'ten 365'e kan istasyonlarının, kan mer-247-
Download