ADI SOYADI: LİSE 2. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ 2. DÖNEM 1

advertisement
ADI SOYADI:
NO:
1.
LİSE 2. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI
SINIF:
a) a ≠ b olmak üzere, loga 5b = logb 5a ise
3.
log5 a.b = ?
a) 3 log x ≤ log x 2 + 1 eşitsizliğini sağlayan x
doğal sayılarının toplamı kaçtır?
Muzaffer Çil Anadolu Lisesi
b) colog x = 2,4786 ise, log x = ?
2.
a) f(x) = 3log2 x − 7 fonksiyonunun tersini
b) x ln x = e 3 .x 2 denklemini çözüm kümesini
bulunuz?
4.
4 tane profesörün 2 şer tane asistanı vardır.
Bunlar dairesel bir masa etrafına
oturacaklardır. Her profesör kendi
asistanlarının arasında olacağına göre,
oturma biçimi kaç değişik şekilde gerçekleşir?
5.
Aşağıdaki şekilde verilen doğrular ,
d1 // d2 // d3 // d 4 // d5 , t 1 // t 2 // t 3 ve k 1 // k 2 // k 3
2

b) f(x) = log 2  162− x  fonksiyonu kaç tane x
x
 x +1 
tamsayısı için tanımlıdır?
Muzaffer Çil Anadolu Lisesi
bulunuz.
şeklinde birbirine paraleldir. Buna göre kaç
farklı yamuk oluşur. (Paralelkenarlar
yamuktan sayılmıyor.)
d1
d2
d3
d4
d5
k1 k2 k3
t1 t2 t3
9.
6.
a) ANAFARTALAR kelimesinin harfleri yer
değiştirilerek anlamlı ya da anlamasız kaç
farklı kelime yazılabilir?
b) 11100233 sayısının rakamları yer değiştirilerek
8 basamaklı kaç sayı yazılabilir?
7.
a) Yandaki
verilen şekle gere
kaç farklı üçgen
bulunabilir?
a) A ve B nin de aralarında bulunduğu 10 kişi
arasından 5 kişi bir sıraya, A ile B nin yan
yana olduğu kaç farklı şekilde sıralanır?
b) A={1,2,3,4,5,6} kümesinin elemanlarını
kullanarak rakamları farklı, altı basamaklı sayılar
oluşturuluyor. Bu sayıların kaç tanesinde 614235
veya 165243 sayılarında olduğu gibi, 1, 2 ve 3
sıralaması vardır?
C
A
B
10. a) Bir öğrenci 16 kredilik ders alacaktır.
Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji dersi 4 er
kredi ve Tarih, Coğrafya, Felsefe ve Ekonomi
dersi 2 şer kredidir.
Buna göre, öğrenci 16 kredilik dersi kaç
değişik şekilde seçebilir?
b) 4 tanesi bir A noktasından geçen, 4 tanesi
birbirine paralel olan, düzlemsel 11 tane doğru en
çok kaç noktada kesişir?
8.
a) Yandaki şekle
göre kaç türlü farklı
kutucuklar seçerek
“MUZAFFERÇİL”
kelimesi oluşturulur?
M
U
Z
A
F
U
Z
A
F
F
Z
A
F
F
E
A
F
F
E
R
F
F
E
R
Ç
F
E
R
Ç
E
R
Ç
İ
İ L
b) Bir otelde 2 yataklı bir, 3 yataklı bir ve 4
yataklı bir oda boştur. 9 kişi belli iki kişi farklı
odalarda kalmak koşuluyla kaç değişik biçimde
yerleştirilebilir?
b) Bir düzgün onüçgenin kaç tane köşegeni
vardır?
Lisan DÜNDAR
Download