Dr. Aylin Açıkgöz - Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik

advertisement
1. Adı Soyadı
ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATI) :
Aylin Açıkgöz
2. Doğum Tarihi
: 02.01.1982
3. Unvanı
: Araştırma Görevlisi
4. Öğrenim
Durumu
: Yüksek Lisans
Derece
Lisans
Yüksek Lisans
Alan
Beslenme ve Diyetetik
Diyetetik
Üniversite
Hacettepe Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Doktora
Beslenme ve Diyetetik
Hacettepe Üniversitesi
Yıl
2005
2010
2012Halen
5. Akademik Unvanlar
Araştırma Görevlisi, Temmuz 2013-Halen
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan
bildiriler.
7.3. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 Çerçi, A, Ayaz, A. (2013). D Vitamini ve Meme Kanseri, Beslenme ve Diyet Dergisi,
41;2:172-178.
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
 II. Ulusal Sağlıklı Yaşam Sempozyumu. Kanserin Önlenmesi ve Tedavisinde Beslenme
Onkoloji Diyetisyenliği. 16-19 Şubat 2012. Akciğer Kanseri-Tıbbi Beslenme Tedavisi
Yaklaşımı. Ankara.

Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü 30. Yıl Sempozyumu. 19-20 Ekim 2012. Kemik
İliği Transplantasyonunda Beslenme. Ankara.

I. Yutma Bozuklukları Kongresi, Baş-boyun Kanserleri Sonrası Beslenme. 6-8 Aralık
2012. Ankara.

Temel Nutrisyon Bahar Kursu. 3-5 Mayıs 2013. Kanser Kaşeksisi ve Kemo-Radyoterapi
Komplikasyonlarında Nutrisyon Tedavisi. Antalya.
7.6 Diğer Yayınlar
8.Projeler
9.İdari Görevler
10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
Diyabet Diyetisyenliği Derneği
11.Ödüller
12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler
Akademik Yıl
Dönem
Dersin Adı
* İşaretli dersler, yüksek lisans dersleridir.
Haftalık Saati
Öğrenci
Teorik
Uygulama Sayısı
Download