yükseköğretim kurulu - İstanbul Esenyurt Üniversitesi

advertisement
ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı: Aynur ÖNÜR
2.
Doğum Tarihi: 21.05.1981
3. Ünvanı: Öğretim Görevlisi
4.
Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Mezunu
Derece
AA (3.78)
75.4
2.85
Alan
Uluslararası Ticaret
İktisat
Dış Ticaret
Üniversite
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Yıl
2009
2004
2001
5. Verilen Dersler
Dersin Adı
Dış Ticaret İşlemleri I
Dış Ticaret İşlemleri II
AB-Türkiye İlişkileri
Gümrük İşlemleri
Mesleki Yazışma Teknikleri
İthalat Mevzuatı
İthalat Uygulaması
Dünya ve Türkiye Ekonomisi
Kambiyo Rejimi ve İhracat Mevzuatı
Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi
İhracat Uygulaması
Serbest Bölgeler
Gümrük Yönetimi
Dış Ticarette Paket Programlar
Fiziksel Dağıtım Kanalları
1
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
Tez Başlığı
Dışa Açık Büyüme Modeli ve Türkiye
Tez Danışmanı: Prof.Dr. Erdoğan ALKİN
6.2. Doktora Tezleri
Tez Başlığı
Tez Danışmanı:
7. Projeler
Koç Holding AŞ. Stratejik Yönetimi
Türkiye’de 2000 Yılı ve Sonrası Yabancı Sermaye Yatırım Politikaları
İngiltere Pazarına Sunulabilecek Ürünler ve Uluslararası Pazarlama Teknikleri
‘Dış Ticaret Sanayi - Okul İşbirliği’ Projesi (İstanbul Ticaret Üniversitesi) kapsamında ortak
proje çalışması ve sunumlar
Intel ve Amd İşlemcileri Üzerine Oyun Teorisi Projesi
8. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
Gümrük Müşavirleri Derneği
2
Download