İrem YALKI BERKER 2. Doğum Tarihi

advertisement
ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı
: İrem YALKI BERKER
2.
Doğum Tarihi
: 08.03.1985
3.
Ünvanı
: Yrd.Doç.Dr.
4.
Öğrenim Durumu
:
Derece
5.
Üniversite
Alan
Yıl
Lisans
Ekonometri
İstanbul Üniversitesi
2007
Y. Lisans
Yöneylem Araştırması
Marmara Üniversitesi
2009
Doktora
İktisat
İstanbul Üniversitesi
2014
Akademik Ünvanlar:
Ünvanı
Yrd. Doç.
Bilim Dalı
Uluslararası Ticaret
Üniversite
Okan Üniversitesi
Yıl
2014
Doçent
Profesör
6.
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7.
Yayınlar
7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
“Türkiye’nin Enerji Politikasında Enerji Verimliliğinin Yeri ve Önemi”
Nevşehir Hacı Bektaş Veli
University Journal of Social Sciences 3 (2013), ss.202-214. ISSN: 2146-782X
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler
“The Comparative Development of ICT in BRICS: A Cluster Analysis”, 12th Conference on
Knowledge, Economy and Management Proceedings, 27-30 November 2014, Antalya, Turkey,
pp.207-218. (birlikte Selda GÖRKEY AYDINOGLU)
7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.7. Diğer yayınlar
8.
Projeler
9.
İdari Görevler
10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler / Diğer Akademik Pozisyonlar
11. Ödüller
TÜBİTAK BİDEB 2210 – Yurt İçi Yüksek Lisans Bursu
TÜBİTAK BİDEB 2211 – Yurt İçi Doktora Bursu
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu
doldurunuz.
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2014-2015
İlkbahar
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2015-2016
İlkbahar
Dersin Adı
TIC301 Sigorta ve Dış Ticaret
TIC307 Dış Ticaret Stratejileri
TIC309 Kantitatif Analiz
TMBA İstatistiksel Analiz ve Karar Verme (YL)
ISL112 Matematik II (3 grup)
IKT104 İktisada Giriş II
Dersin Adı
IKT103 İktisada Giriş I (2 grup)
TIC309 Kantitatif Analiz
TRA309 Quantitative Analysis
TMBA İstatistiksel Analiz ve Karar Verme (YL)
IKT103 İktisada Giriş I (2 grup)
ISL112 Matematik II (2 grup)
TIC444 Mezuniyet Projesi
TRA444 Graduation Thesis
ISL444 Mezuniyet Projesi
BUS444 Graduation Thesis
Haftalık Saati
Teorik Uygulama
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
Öğrenci
Sayısı
28
56
13
4
96
35
Haftalık Saati
Teorik Uygulama
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
Öğrenci
Sayısı
120
10
1
15
85
40
17
6
2
4
Download