2 eylül`de gerçekleştirilmesi öngörülen doğrudan ticaret tüzüğü

advertisement
2 EYLÜL’DE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN DOĞRUDAN TİCARET
TÜZÜĞÜ GÖRÜŞMELERİ ERTELENDİ
Kıbrıslı Türkleri yakından ilgilendiren ve 2 Eylül 2010 tarihinde
Avrupa Parlamentosu Hukuk Komitesi’nde gerçekleştirilmesi
öngörülen “Doğrudan Ticaret Tüzüğü” görüşmeleri ertelendi.
Tüzüğün, yaz dönemi sonrasındaki ilk toplantılarda ele alınması
bekleniyordu. Görüşmenin, konuyla ilgili raportör Kurt Lechner’in
toplantıda bulunamaması sebebiyle ertelendiği belirtildi.
Avrupa Parlamentosu Hukuk Servisi tarafından Parlamento Hukuk İşleri Komisyonu’na
sunulacak yasal görüşün içeriği merak uyandırıyor. Görüşmenin 20 Eylül 2010 tarihinde
gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Bu ertelenme kararı KKTC tarafından büyük tepkiyle karşılandı. KKTC Ekonomi ve Enerji
Bakanı Sunat Atun görüşmenin ertelenmesi ile ilgili duyduğu üzüntüyü dile getirirken AB’nin
uygulamaları arasındaki çelişkiye de dikkati çekti. Avrupa Birliği’nin, Kıbrıs Türklerinin
sosyal ve ekonomik hayatlarının daha da iyileştirilmesini öngören politika ve uygulamaları
hayata geçirmeye çalışırken Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün görüşülmesini ertelemesini
birbiriyle çelişen iki uygulama olarak gördüğünü vurguladı.
1 Aralık 2009 tarihinde Lizbon Antlaşması’nın yürürlüğe girmesi, KKTC limanlarından AB
ülkelerine doğrudan ticareti öngören ilgili tüzüğün kabulü konusunda önemli bir yeniliğe yol
açmıştı. Söz konusu antlaşmanın yürürlüğe girmesiyle AB Konseyi’nde bu konuda oybirliği
aranmasına gerek kalmadı. Bu durum da tüzüğün Avrupa Parlamentosu’ndan geçtiği takdirde
AB Konseyi’nde kabul edilmesi ihtimalini eskiye göre artırıyor. Bir başka deyişle bu durum,
Yunanistan ve GKRY’nin veto haklarının ellerinden alındığı şeklinde yorumlanıyor.
Download