Uploaded by User13721

Alfabe ve sıra

advertisement
KKTC MEB
GENEL DEĞERLENDĠRME
Uzaktan Eğitim Programı
3. SINIF TÜRKÇE
ANLAM BĠLGĠSĠ
GENEL DEĞERLENDĠRME – 2
Test 4
3
1) Alfabemizin küçük harflerini sġrasġ ile yazalġm.
TÜRKÇE – DĠLBĠLGĠSĠ
2) Aşağġdaki harf dizilerinde, eksik harfleri tamamlayalġm.
A
B
F
C
Ç
Ğ
J
F
Ġ
M
G
H
J
O
M
P
K
N
Ö
Ş
L
R
Ü
3) Aşağġdaki sözcükleri alfabetik sġraya dizelim.
Yaprak
Çiçek
Dal
1. _______
2. _______
3. _______
Güneş
Mars
Jüpiter
1. _______
2. _______
3. _______
Salġ
Pazar
Cuma
Çarşamba
1.
2.
3.
4.
_______
_______
_______
_______
Oyun
Spor
Çocuk
Mutlu
1.
2.
3.
4.
_______
_______
_______
_______
Leylek
Limon
Lale
Lokum
1.
2.
3.
4.
_______
_______
_______
_______
Melek
Merve
Menekşe
Meyra
1.
2.
3.
4.
_______
_______
_______
_______
1
İlköğretim Dairesi
#evdekal KKTC
KKTC MEB
GENEL DEĞERLENDĠRME
3
4) Aşağġdaki tabloyu uygun şekilde tamamlayalġm.
ALFABEMĠZDEKĠ HARFLER
_____ HARFLER
_____ HARFLER
A, E, __________
KALIN
_____
ĠNCE
_____
A, ____
E, ____
B, C, __________
_____________
_____________
_____________
_____________
5) Aşağġdaki sözcüklerin Büyük Ünlü Uyumu Kuralġ’na uyanlarġn yanġndaki
daireyi maviye, uymayanlarġn yanġndaki daireyi sarġya boyayġnġz.
çerçeve
paraşüt
gemi
araba
yavrucuk
kitaplġk
6) Aşağġdaki sözcükleri Büyük Ünlü Uyumu Kuralġ’na göre değerlendiriniz.
Sözcük
Uyar
Uymaz
Aranmaz
gazete
bir
hayvancġlġk
leylek
sert
2
İlköğretim Dairesi
#evdekal KKTC
TÜRKÇE – DĠLBĠLGĠSĠ
Uzaktan Eğitim Programı
Download