WC pse TR.indd

advertisement
AVRUPA
PARLAMENTOSU'NDAKİ
SOSYALİST
GRUP
BİZ KİMİZ?
Biz, Avrupa ülkelerindeki sosyalist, işçi ve
sosyal demokrat partilerin Avrupa Sosyalistler
Partisi’nde birleşmiş ve her beş yılda bir
Avrupa Parlamentosu’na seçilen üyeleriyiz.
NEYİ TEMSİL EDİYORUZ
Taahhütlerimiz şunlardır:
• Avrupa'nın büyüme ve zenginliğini artırmak,
yoksullukla savaşmak, ve daha fazla ve daha iyi
iş olanakları yaratmak
• Avrupa'yı bir demokrasi, dayanışma ve eşitlik
alanı olarak güçlendirmek
• göçü yönetmek ve farklı geçmişlere sahip
kişilerin toplumumuzda bir rolleri olduğunu
hissetmelerini sağlamak
• daha güvenli, sürdürülebilir, barış dolu ve adil
bir dünya kurmaktır.
Avrupa Parlamentosu’nda önde gelen bir güç
olarak Avrupa’daki herkesi etkileyen kararların
verilmesinde önemli bir rol oynamaktayız.
Avrupa’nın tüm insanlarının refah içinde olacağı
bir şekilde geliştiğini görmek istiyoruz.
Hepimizi en çok etkileyen temel alanlarda
mükemmellik görmek istiyoruz:
• herkesin kendini evinde hissettiği, güvenli ve
güvenilir bir toplum
• Avrupa'daki herkese fayda sağlayan ve yüksek
kaliteli eğitim sayesinde gençlerimizin geleceğini
garantiye alan bir ekonomi
• Şimdiki bugünkü ve gelecek nesiller için temiz
ve güvenli bir ortam
• gereksinim duyan herkesin işini gören
mükemmel kamu hizmetleri
SİZİN İÇİN NASIL
ÇALIŞIYORUZ
Toplumun tüm sektörleriyle bağlantı halindeyiz
ve gönüllü kuruluşlardaki, sendikalardaki,
işveren kuruluşlarındaki, tüketici örgütlerindeki,
özel ilgi gruplarındaki kişiler ve geldiğimiz
bölgelerdeki insanları dinlemekteyiz.
Bu bağlantılar Avrupa Parlamentosu’nda her
günkü çalışmalarımız için çok önemlidir.
Tümümüz bir veya daha fazla parlamento
komitesinde yapılan ayrıntılı çalışmalara
katılarak katılmakta olup, yasa tasarılarını
Avrupa Birliği’nde yaşayan 450 milyon kişiye
gerçek fayda sağlamak üzere şekillendirmeye
çalışmaktayız.
Komitelerimizde ve Parlamento oturumlarında
önceliklerimiz, gerçek insanların gündelik
kaygılarını öne çıkarmak ve taahhütlerimizi
gerçekleştirmektir.
Ayrıca, dünyanın her yerindeki benzer gruplar
ile sürekli iletişim halinde içinde olarak onların
kalkınma, adil ticaret, yoksulluk ve hastalıkla
ilgili kaygılarını Avrupa karar mekanizmasının
merkezine taşımaktayız. Bu, diyalog, barış,
eşitlik, adalet ve insan hakları adına oluşan
değerlerimiz ve verilen taahhütlerimizin
yalnızca Avrupa’da değil, dünya çapında da
savunulduğu anlamına gelmektedir.
AVRUPA
PARLAMENTOSUNDAKİ
SİZİN TEMSİLCİLERİNİZ
DAHA FAZLA BİLGİ
Faaliyetlerimiz hakkında daha fazla bilgiyi web
sitemizde bulabilirsiniz
www.socialistgroup.org
Printed and published: David Harley, Secretary General, Socialist Group in the European Parliament, rue Wiertz, 1047, Brussels – Graphic design: M2M
Biz Avrupa Parlamentosu’nda sizin Üyeleriniziz
ve burada sizin adınıza çalışmak üzere
bulunuyoruz. Bağlantılarımızı ve irtibat
bilgilerimizi web sitemizde bulabilir ve daima
her birimizle doğrudan bağlantıya geçebilirsiniz.
Download