Pdf`sini İndir - Risale Online

advertisement
Risale Online
Bu sayfa şu linkten yazdırılmıştır: [http://www.risaleonline.com/soru-cevap/kufur-ve-tekfirmeselesi]
İman Muhtelif Fıkıh Muhtelif
Soru
Küfür ve Tekfir Meselesi
Küfür nedir? Kimler tekfir edilebilir? İnançla alakalı(akaid) meselelerinden herhangi birisini
inkar eden kafir olur mu? Hulefa-yı raşidinin efdaliyet sırasını inkar eden kafir olur mu?Bida
ehli ile dalalet ehline kafir denilir mi?
Cevap
Lügatte, "bir şeyi örtmek, perdelemek, gizlemek ve nimete nankörlük etmek" anlamlarındaki
"küfür" kavramı dini bir terim olarak; Hz. Peygamberi ve onun Allah'tan getirdiği kesinlikle
sabit olan şeyleri yalanlamak, tevatür yoluyla bize ulaşmış bulunan hükümlerden birini ya da
bir kaçını inkâr etmek demektir. Bu anlamda "küfür", "imân" kavramının zıddıdır.
Küfür, en büyük günahtır. Bir insanın iman edilmesi gereken hususların hepsini inkâr
ettiğinde küfür eylemini işlemiş olacağı gibi, birini hatta bir âyette yer alan bir hükmü, bir
helalı, bir haramı, bir emri veya bir yasağı inkâr etse, yalanlasa, hatta beğenmese,
küçümsese veya alay konusu etse yine küfre düşmüş olur.
Yukardaki küfürle alakalı izaha uygun düşen kimselere kafir denilebilir. Fakat, iman sahibi
bir kimsenin küfür alameti taşıyan bir hareketini veya sözünü hemen tekfir etmemek daha
iyidir. Eğer tevili mümkün ise küfürle itham etmemek lazımdır. Çünki bir kimseye kafir
denildiği zaman o kişi kafir değilse, onu tekfir edene döner. Hem insanları tekfir etmekte
İslam adına bir fayda yoktur.
Günümüzde insanların hareketini veya sözünü hemen küfre veya şirke yoran ve karşıdakini
hemen küfürle, şirkle itham eden bir anlayış vardır. Bu kimseler tabiri caizse kılıcı eline
almış önüne geleni kesiyor. O keskin kılıç bir gün gelip kendisini de kesebileceğini
sayfa 1 / 2
düşünmüyor. Bu noktada işi Allah'a bırakmak en iyisidir. Çünki her şeyin en iyisini Allah
bilir.
Bununla birlikte müminlerin söz ve hareketlerine dikkat etmesi gereklidir. İnsanı küfre
düşürebilecek hallerden ve sözlerden kaçınmak çok mühimdir.
Hulefa-yı Raşidinin efdaliyet sırasını inkar eden birisi küfre düşmüş olmaz.
Ehl-i bida, ehl-i dalalet ve ehl-i küfür yerine göre birbirinden ayrılır. Ehl-i küfür zaten hem
dalalet hem de bida ehlidir. Fakat her ehl-i dalalet ve ehl-i bida küfür ehl-i olmaz. Ehl-i
sünnet akidesine göre fırka-i dalle tabir edilen fırkalara mensup kişilere kafir denilmez.
Bundan dolayı Mutezile gibi fırkalara küfür ehli denilmemiştir.
Hem bida ile amel etmek ile onu helal görmek ayırıdır. Müminler içinde bida ile amel eden
çok insan vardır. Bundan dolayı o kişilere kafir denilemez. Fakat her hangi bir bidayı veya
günahı helal sayarak işlerse o zaman tehlikelidir.
İslam dinini kabul etmeyen diğer dinlerin mensuplarına da kafir denilir. Ehl-i kitap olsalar
da yine böyledir. İmanın şartları bellidir. Bunların hepsini veya birini inkar eden de kafir
olur.
sayfa 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards