Triaj kartı - Eyüp Devlet Hastanesi

advertisement
Triaj kartı
EYÜP DEVLET HASTANESİ
Kırmızı 2
Kırmızı 1
Sarı 2
Sarı 1
Yeşil
DURUM
Acil Olmayan (Rahat)
-Genel durumu iyi,
-Vital parametreleri normal,
-Tetkik isteme gereği duyulmayan,
-Kısa sürede değerlendirilip tedavi ve
taburcu edilebilecek durumdaki
hastalar.
MÜDAHALE SÜRESİ
1 saat içinde
ALAN VE VAKA NİTELİĞİ
ÖRNEK DURUMLAR
Ayaktan başvuran, genel
*Yüksek risk taşımayan ve hafif derecedeki her türlü ağrı
durumu itibariyle stabil olan ve *Aktif yakınması olmayan düşük riskli hastalık öyküsü
ayaktan tedavisi sağlanabilecek*Genel durumu ve hayati bulguları stabil olan hastada her türlü basit belirti
basit sağlık sorunları bulunan * Basit yaralar-küçük sıyrıklar, dikiş gerektirmeyen basit kesiler
* Kronik belirtileri olan ve genel durumu iyi olan davranışsal ve psikolojik bozukluklar
hastalar.
* Diastolik>110 mmHg, Sistolik>180 mmHg olan kan basıncı yüksekliği
* Herhangi bir nedenle orta derecede kan kaybı
* Yardımcı solunum kaslarının solunuma katılmadığı orta derecede solunum sıkıntısı
* Nöbet geçirme öyküsü (uyanık)
* Ateş yüksekliği olan onkoloji hastası veya steroid kullanan hasta
Kategori 1:
* İnatçı kusma
Hayatı tehdit etme olasılığı,
* Amnezi ile birlikte kafa travması olan ancak bilinci açık hasta
uzuv kaybı riski ve önemli
* Kardiyak öykü ile uyumlu olmayan göğüs ağrısı
Acil (Stabil)
morbidite oranı olan durumla * 65 yaş üstü karın ağrısı olan hasta
-Genel durumu iyi ya da orta,
* Şiddetli karın ağrısı olan hasta
-Vital parametrelerinden biri yada daha
* Deformite, ciddi laserasyon ve ezilme yaralanması içeren ekstremite yaralanması
fazlası normal sınırlar dışında, ancak
* Suistimal riski veya şüphesi olan çocuk
En kısa süre içinde
stabil,
* Stresli ve kendine zarar verme riski olan hasta
-Hekim müdahalesine ihtiyaç duyan,
* Basit kanamalar
ancak KISA BİR SÜRE BEKLEYEBİLECEK;
* Göğüs ağrısı ve solunum sıkıntısı olmayan basit göğüs yaralanmaları
KRİTİK OLMAYAN hastalardır.
* Solunum sıkıntısı olmayan yutma zorluğu
Kategori 2:
* Bilinç kaybı olmayan minör kafa travmaları
Orta ve uzamış dönem
* Dehidratasyon belirtileri olmayan kusma ve ishaller
* Normal görme fonksiyonu olan göz inflamasyonları veya gözde yabancı cisim
belirtileri olan ve ciddiyet
* Minör ekstremite travması (ayak bileği burkulması, muhtemel basit fraktür, araştırma gerektiren komplike olmayan
potansiyeli taşıyan durumlar.
laserasyon) normal vital bulgular
* Şiddetli olmayan karın ağrısı
* Zarar verme riski olmayan davranış bozukluğu olan hastalar
* Kardiyak arrest
Kategori 1:
Hayatı tehdit eden ve hızlı agresif * Solunumsal arrest
yaklaşım ve acil olarak eş zamanlı * Havayolu tıkanıklığı riski
* Major çoklu travma
değerlendirme ve tedavi
* Solunum sayısı < 10/dakika
gerektiren durumlar. Bu
* Sistolik Kan Basıncı<80 (yetişkin) veya genel durumu bozuk çocuk veya infantlar
durumlarda hasta hiç
* Sadece ağrıya yanıt veren veya yanıtsız olan hastalar
bekletilmeden kırmızı alana alınır.* Devam eden veya uzamış nöbet
* İlaç aşırı alımı olan hastanın yanıtsız veya hipoventilasyonda olması
* Kardiyak ağrıya benzer göğüs ağrısı
Çok Acil (Stabil Olmayan)
* Yardımcı solunum kaslarının solunuma katıldığı veya bakılabiliyor ise pulseoksimetri değerinin<%90’nın altında olduğu ciddi
- Genel durumu iyi, orta ya da kötü,
nefes darlığı olan hastalar
-Ancak vital bulguları stabil olmayan,
Anında* Şiddetli stridor veya yutkunma güçlüğü ile beraber olan havayolu tıkanıklığı riski
ANINDA hekim müdahelesine ihtiyaç
Hemen
* Dolaşım bozukluğu
duyan ve beklemeyecek durumda
-Nemli, soğuk deri, perfüzyon bozukluğu
Kategori 2:
olan kritik hastalardır.
-Kalp hızı<50 veya >150 olması
Hayatı tehdit etme olasılığı
-Hemodinamik bulgularla beraber olan hipotansiyon
yüksek olan ve 10 dakika
* Akut hemiparazi/disfazi
içerisinde değerlendirilip tedavi * Letarji ile birlikte ateş (her yaş)
edilmesi gerekli durumlar.
* İrrigasyon gerektiren asit/alkali ile göz teması
* Major fraktür veya ampütasyon gibi ciddi lokalize travma
* Herhangi bir nedenle olan ciddi ağrı
-Önemli sedatif veya diğer toksik maddelerin oral alımı
* Davranışsal/Psikiyatrik
-Şiddet içeren agresif davranışlar
-Kendine veya diğerlerine zarar veren davranışlar
YAPILMASI GEREKEN
-Triaj tanımlamasına uygun yeşil
kodlu hastalar sırayla yeşil muayene
baskına/odasına alınır. Görevli
pratisyen hekim tarafından
muayene, tetkik ve müdahalesi
yapılır. Gerek görülmesi halinde hasta
sarı yada kırmızı alana
yönlendirilebilir.
Triaj tanımlamasına uygun sarı kodlu
hastalar en kısa sürede sarı muayene
baskı veya odaya (acil dahili-acil
cerrahi) alınır. Görevli
pratisyen/uzman hekim tarafından
muayene, tetkik ve müdahalesi
yapılır. Gerek görülmesi halinde hasta
kırmızı alana yönlendirilebilir.
–Durumu stabil olmayan (Kırmızı)
hasta anında/ hemen kırmızı
muayene baskı veya odaya (acil
dahili-acil cerrahi) veya resusitasyon
odasına alınır kayıt sonra yapılırGörevli pratisyen/uzman hekim
tarafından muayene, müdahelesi veya
resusitasyonu yapılır.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards