Kadın-erkek eşitliğinin, yasal düzeyin yanı sıra uygulamada

advertisement
7 MART 2006
TS/BAS-BÜL/06-12
TÜSİAD: “Kadın-erkek eşitliğinin, yasal düzeyin yanı sıra uygulamada da
güvence altına alınması için yoğun çaba sarfedilmeli”
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir açıklama
yaptı. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:
TÜSİAD, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması yolunda yoğun çaba
sarfedilmesi gereğinin tekrar vurgulanması bakımından önemli bir gün olduğuna inanmaktadır.
Türkiye’de toplumsal yapının gelişimi için, kadınların eğitim, çalışma yaşamı ve siyasete katılımlarının
önündeki engellerin aşılması gereklidir.
Türkiye’de kadınların 2004 yılındaki % 25.4’lük işgücüne katılım oranı, OECD ülkeleri arasında en
düşük seviyedeydi. 2005 yılı için açıklanan oran ise, tarımda işgücüne katılımdaki azalmanın diğer
sektörlerdeki artışla karşılanamaması nedeniyle, % 24.8 ile daha da düşük bir düzeye gelmiştir.
Kadınların işgücüne katılımını artırmak için, kız çocuklarının eğitime erişimlerinin geliştirilmesi,
kadın girişimciliğinin yaygınlaştırılması ve çalışma ve aile yaşamını dengeleyici olanakların
sağlanması önem taşımaktadır.
Inter Parliamentary Union verilerine göre, ülkemizde kadınların parlamentodaki oranı % 4.4 ile 187 ülke
arasında 127. sıradadır. Bu oran, Avrupa ortalaması olan % 19’un oldukça gerisinde; Cezayir, Nijerya,
Ürdün gibi ülkelerin de altındadır. Siyasete yetersiz katılımın giderilmesi için, çok sayıda ülkede
siyasal partiler ve seçim düzenlemelerinde uygulanmış olan “kota” sisteminden yararlanılmalıdır.
Türkiye’de kadınların durumu, Avrupa Birliği’nde de altı çizilen ve ilgi uyandıran bir konudur. Nitekim,
“Avrupa İçin Liberaller ve Demokratlar Birliği/Alliance of Liberals and Democrats for Europe”
tarafından, TÜSİAD işbirliği ile, 8 Mart tarihinde, Avrupa Parlamentosu’nda “Türkiye’de Kadınlar:
Gelişmeler ve Zorluklar” başlıklı bir seminer düzenlenecektir. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliği,
kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal yaşamda katılımlarının güçlenmesi yolunda önemli bir süreç olarak
değerlendirilmelidir.
Türkiye ayrıca, “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi”ne (CEDAW) taraf bir
devlet olarak; politik, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda kadınların erkeklerle eşit olarak insan
hakları ve temel özgürlüklerden yararlanmalarını garanti etmek ve bu amaçla “yasal düzenleme dahil
bütün uygun önlemleri almak” yükümlülüğü altındadır. Bu çerçevede, kadın-erkek eşitliğinin fiilen
gerçekleşmesi için pozitif ayrımcılık uygulamaları ülkemizde de gündeme gelmelidir. Kadın-erkek
eşitliğinin yasal düzeyin yanı sıra uygulamada da güvence altına alınması için yoğun çaba sarfedilmesi,
hem kadınların birey olarak güçlenmelerini hem de toplumsal refahı ve kalkınmayı olumlu etkileyecektir.
TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ
BASIN BÜROSU
Meşrutiyet cad.No.74 Tepebaşı 80050 – İSTANBUL
Tel: (0212) 2495448 / 2491929 / 2515313 / 2490723 Fax: (0212) 2933783
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards