Karbon Yönetimi

advertisement
Karbon Yönetimi
Lale Çapalov
6 Ekim 2010, İstanbul
Problemi, onu yaratmış olan anlayış ile çözemezsiniz.
Albert Einstein
Mavi Consultants
 Kuruluş 2007
 Alman – Türk ortaklığı
 Kısaca:
o Stratejik iklim değişikliği danışmanlığı
o Sürdürülebilirlik yönetimi
o Karbon yönetimi
o Karbon ayakizi hesaplama
o Karbon proje geliştirme ve yönetimi
o Gönüllü karbon ticareti
Karbon Yönetimi
“Karbon” nedir?
Neden “yönetilmelidir”?
Karbon Yönetimi
Geleceğin para birimi: Karbon
Dışsal Maliyetlerin İçselleştirilmesi
Kyoto Protokolü
Sera Gazı Muhasebesi
The Copenhagen Accord - Kopenhag Mutabakatı
Hedef: Küresel ısı artisinin
2°C limit hedefi, 31 Ocak 2010
Finans: 2012’ye kadar 30 Milyar USD
ve 2020’ye kadar her yil 100 USD
(azaltma, uyum ve teknoloji transferi)
Gozlem: MRV uluslararasi analiz
Teknoloji: Kalkinma ve transferi
hizlandiracak yeni bir mekanizma
KP muzakerelerinin 2010 sonunda
sonuclandirilmasi-COP 16 Meksika
Geleceği dengelemek..
Küresel Isınma ve İklim
Değişikliği
Farkındalık
Sürdürülebilirlik
İş dünyası açısından etkileri
Fiziksel Etkiler
Kurumsal Sosyal
Sorumluluk &
Prestij
Hukuki Boyut
Ekonomik
Pazar
Dinamikleri
İş dünyası iklim değişikliği riskleri
• Ulusal ve uluslararası hukuksal duzenlemeler (yükümlülükler)
•
•
•
•
•
Emisyon limiti
Yeni teknolojilerin maliyeti
Çevresel ve sosyal maliyetler
Sınır ötesi ticarette karbon ayakizi (Karbon vergisi)
Örn: Havacılık sektörü
• Finansal maliyetler
• Nakit yönetimi
• Yenilenebilir Enerji ve Enerji verimliligi konularina ayrilacak
fonlar ve kapasite desteginden Turkiye’nin payi ?
• Fiziksel maliyetler
• Örn: Turizm sektörü (iklim sezon değişiklikleri vs.)
…ek maliyetlerin kime faturalanacağı?
İş dünyası iklim değişikliği fırsatları
• Sürdürülebilir (yerel) Kalkınmaya destek
• Ham madde / enerji tasarrufu
• Saygınlık
• Düşük karbonlu ekonomiye geçişte finansal ve teknik destek
• Ek gelir getiren karbon kredileri
• Yenilenen piyasa şartlarında öncelik / öncülük
• ....
• “Iyi” olmanın getirdiği huzur ve mutluluk
Karbon Yönetimi
Nasıl ?
Dışsal Faktörler
Uluslararası & ulusal politikalar
İklim Değişimi
Teknolojik gelişim & trendler
Karbon Pazarları
Tüketici & kurumsal tepkiler
Kurumsal Düzey
Karbon Ayakizi
•SG muhasebesi
•Yaşam döngüsü
analizi
•Karbon yoğunluğu
Riskler ve Fırsatlar
•Yükümlülükler
•Bağlı bulunan
pazarlar
•Karbon ticareti
Olası Çözümler
•Şirket içi azaltım
•Offsetleme
•Gönüllü
•Zorunlu
•Adaptasyon
Strateji
&
Aksiyon Planı
Siz neler yapabilirsiniz?
• Farkındalık
• Karbon ve iklim değişikliğinin etkilerini anlama
• Bilgilenme
• Durum tespiti
• Nitelik
• Nicelik
• Planlama
• Değer Yaratma
Karbon Yönetimi
• (İklim değişikliği) Risk yönetimi
• Düşük karbonlu / karbon nötr ürün ve hizmet
tasarımları
• Sürdürülebilir kaynak kullanımı
• İklim değişikliğiyle uyumlu tedarik zinciri
• Halkla İlişkiler
• Prestij yönetimi
• Etik iş yaklaşımı
Değişen Dünya Düzeninde...
- Öncüler arasında yeralmak istiyorum diyorsanız,
hemen bizi arayın!
- Beni bekleyen risk ve fırsatlardan emin değilim
diyorsanız,
gelin bir kahve içelim.
- Bu düzen değişmez diyorsanız,
bilmemek ayıp değil…
Teşekkürler
Lale Çapalov
[email protected]
www.maviconsultants.com
Download