Cyprus

advertisement
TÜRKÇE
BASKISI
5-8-2016
SAYI 68
www.rethink.com.cy
İçindekiler
Kouyialis: Tarım
atık yönetimi Kıbrıs
için büyük sorun
Cyprus
Tarım Bakanı amacın
çevreyi korumak
olduğunu söylüyor
sayfa 1-2
Sürdürülebilir
katı atık yönetimi
konulu konferansta konuşmacılar
döngüsel ekonomi
ve atıkla ilgili anlayıştan söz ettiler
sayfa 3
Tarım, Kırsal Gelişim ve Çevre Bakanı Nicos Kouyialis, tarım atık yönetiminin, özellikle gübre ve çamur atığın hacmi büyük, bazı bölgelerde çiftlik hayvanlarının çok ve yerleşim bölgelerine çok yakın olmalarından dolayı Kıbrıs
için büyük sorun yarattığını bildirdi.
Sürdürülebilir Katı Atık Yönetimi`yle ilgili 4. Uluslararası Konferansında
konuşması Çevre Dairesi Yetkili Memuru Chrystalla Stylianou tarafından
okunan Bakan Kouyialis, çiftlik hayvanlarının gübresinin yüksek kirlilik
yüküyle suların nitratlanmasına ve çevre sorunlarına neden olduğunu belirtti.
Konferans 23-25 Haziran tarihleri
arasında Limasol`da, LIFE+ Çiftlik Hayvanları Avrupa Programı
çerçevesinde, Kıbrıs Teknoloji
Üniversitesi (CUT), Atina Ulusal Teknik Üniversitesi, Verona
Üniversitesi, Santiago de Compostela Üniversitesi, Tarım, Doğal
Kaynaklar & Çevre Bakanlığı
Çevre Dairesi ve Animalia Genetics Ltd işbirliğinde düzenlendi.
Nicos Kouyialis, Kıbrıs`ın yaklaşık 3,000 çiftlik (59,000 inek,
56,000 domuz, 3.3 milyon kümes
hayvanı ve 37,000 koyun ve keçi)
bulunduğuna, özellikle domuz
çamuru yönetiminin sorunlu olduğuna dikkati çekti.
Tarım, Kırsal Gelişim ve Çevre
Bakanlığı`nın, biogasdan enerji üretimi için havasız uygulama tesislerinde en iyi ve uygun
Yayıncı: Kıbrıs Haber Ajansı (KHA)
Yayın Şefi: Georgia Vasiliou
Baş editör /Grafikler: Rebekah Gregoriades
21, Akadimias Caddesi, 2107 Aglantzia, Kıbrıs
Posta Kutusu 23947, CY – 1687 Lefkoşa
Telefon: +357-22556000
http://www.cna.org.cy
Faks: +357-22556100
[email protected]
tekniklerle domuz çamuru uygulamaları, ayrıca nitrogenin ortadan kaldırılması ve/veya fosforlu
iyileşmesinin yapması gerektiğini,
Kıbrıs`a bu tür on bir tesis bulunduğunu anlattı.
Tarım Bakanı, `LIVEWASTE`
(canlı atık) projesinin çiftlik
atıkları alanında iyileşme ve kaynağa bir örnek olduğunu, tarım
ve çiftlik hayvanlarının sürdürülebilir gelişimiyle çevrenin korunmasının uyumunun Tarım, Kırsal
Gelişim ve Çevre Bakanlığı`nın
ana hedeflerinden biri olduğunu
kaydetti, “Bu hedeflerin ilerlemesinin tamamlanmış politikalarla,
uygun mevzuat ve doğal kaynakların sürdürülebilirliğiyle sağlanmıştır” dedi.
Μ. LOIZIDOU
C. COSTA
Hedef
döngüsel
ekonomi
Atina Ulusal Teknik Üniversitesi
Bilim ve Çevre Teknoloji Birimi
Direktörü Maria Loizidou da
yaptığı açıklamada, konferansın
amacının, döngüsel ekonomide
atığı malzemeye dönüştürme
ve atığın çöplüklerde son bulmamasını
sağlama
yollarını
görüşmek olduğunu vurguladı.
“Konferansta değişik ülkelerden
çeşitli uzmanlar kendi görüşlerini
ortaya koyacaklar, yerel yönetimler ve hükümetlerin desteğiyle atık
Atık bir
anlayış
konusudur
Bilim ve Teknoloji Birimi (CUT)
yönetiminde nasıl devam edileceği
konsunda görüş alışverişinde
bulunulacak” şeklinde konuşan
Loizidou, bir soruyu yanıtlarken
maalesef Kıbrıs ve Yunanistan gibi
güney Avrupa ülkelerinin daha
gidecekleri uzun bir yol vardır.
Konferansın bir bölümünün
Kıbrıs`taki yerel yönetimlerle ilgili
olmasının nedeninin bu olduğunu
ifade etti.
Profesörü Costas Costa ise, atık
yönetimiyle ilgili bütün üye devletlerin uygulaması gereken bir
AB yasası olduğunu söyledi.
Costas Costa, bu konuda Kıbrıs`ta
zihniyetin değişmesi gerektiğini,
Avrupa Birliği`nin belirlenen süre
içerisinde yükümlülüğünü yerine
getirmeyen ülkelere cezalar uygulayacağını belirtti.
Download