Rodinson`un Muhammed`i

advertisement
Ataol Behramoğlu
Rodinson'un Muhammed'i
İslam’ın kutsal kitabında da varlıkları onaylanan peygamberler
içinde bizler gibi etiyle, canıyla, kanıyla, belli bir zaman diliminde
yaşadığı kesin olan tek peygamber, Muhammed’ir.
Zamanımızdan 1400 yıl önce yaşamış olan İslam peygamberi
Muhammed bin Abdullah’ın (Abdullah oğlu Muhammed’in) bir
insan, bir kişi olarak özellikleri konusunda bildiklerimiz nelerdir?
Böyle bir konuyu “mümin”lerle konuşmaya çalışmak boşuna bir
çaba olur.
İnanmayanlar için ise genellikle birkaç önyargıyla geçiştirilen,
pek de önemli olmayan bir konudur bu.
Bir başka deyişle, bir yanda, tartışmak şurada dursun üzerinde
konuşulması bile günah sayılan inanç ve efsane öğeleri; öte
yanda dedikodu türünde yakıştırmalar, söylenceler, yüzeysel
eleştiri ve küçümsemeler…
Marksist Fransız düşünürü Maxime Rodinson’un “Hazreti
Muhammed”i , bu konuda benim kafamdaki dağınık taşları da
yerli yerine oturttu…
Beni ise bu yaşam öyküsündeki kişisel, toplumsal, tarihsel
olgular ilgilendiriyor…
Rodinson’un da ısrarla belirttiği gibi Kuran’da zenginlere yönelik
eleştiriler, gerçekten de Muhammed’in yoksulluğu kendi kişisel
yaşamında fazlasıyla tatmış olmasıyla ilgili olmalıdır...
Aynı kitaptan Muhammed’in yaşça kendisinden epeyce büyük
eşi Hatice ile evliyken başka kadınlarla olduğuna dair herhangi
bir kanıt ya da söylenti bulunmadığı belirtiliyor.
O zaman Hatice’nin ölümünden sonraki yaşam sürecinde
kadınlara karşı neredeyse doyumsuz arzusunu nasıl
açıklayacağız?
(Ölümünde cariyeleri dışında on eşi olduğunu aynı kitaptan
öğrendim)
Bu doyumsuz arzu, gençlik yıllarını kendinden epeyce yaşlı bir
eşe sadakatle geçirmiş olmasıyla açıklanamaz mı?
Kitapta, kadınlarının yarattığı kıskançlıklarla ilgili de epeyce bilgi
ve anekdot var…
***
Yani sıradan ölümlülere hiç de yabancı gelmeyecek konular…
Attila Tokatlı çevirisiyle yıllar önce Sosyal Yayınlarca basılmış,
sonrasında yeni bir basımının yapıldığını anımsamadığım ve
sanmadığım kitap, yine uzun zamandır ilk fırsatta okumak üzere
ayırdığım kitaplar arasına beklemekteydi.
Birkaç kez başlamış, araya başka işler, başka okumalar girdiği
için bırakmıştım.
Bu kez üstelik ayrıntılı notlar alarak okuduğum gibi, yazarı
Maxime Rodinson’un da önemli bir çağdaş düşünür olduğunu
öğrenmiş oldum.
Tarihsel verilere, somut olgulara dayanmasının yanı sıra, günlük
yaşama ilişkin bölümleriyle de, akıcı, zevkle okunan bir kitap
bu…
***
***
Tek Tanrı fikri İslam peygamberinin buluşu değil…
Puta tapar Kureyş kabilesinin bir ferdi olan Muhammed
döneminin bu ilerici fikrini işittikleriyle, belki okuduklarıyla
benimsemiş. (Robinson’un kitabında bu konuda ayrıntılı bilgiler
var. “Ümmi”, yani okur yazar olmadığına ilişkin bilginin yanlışlığı,
bir çeviri hatasının sonucu olduğu ayrıca belirtiliyor.)
Muhammed bin Abdullah’ın Hazreti Muhammed olarak
gelişimiyle başka bir çağın, kendi çağımızın bir devrimcisinin
yaşam süreçleri arasında neden benzerlikler, paralellikler
kurulmasın?
Bunu söylemekle İslam peygamberinin önemini, değerini
azaltmak gibi bir amacım yok.
Peygamberlik konusu benim ilgi ve bilgi alanımın dışında…
Muhammed’in hayatında beni asıl ilgilendiren, öksüz, yetim bir
çocuğun, yoksulluk çekmiş bir genç adamın, önce küçük bir
inananlar topluluğunun, sonra bir kabilenin lideri, sonra bir
devlet kurucusu olarak yükselişi oldu…
İnanlar bunu bir Tanrı buyruğu olarak görmekte kendilerince
haklı olabilirler.
http://www.mgkmedya.com
Tam tersine, kendisinin de sözleriyle herkes gibi ölümlü bir
insanın
olağanüstü yazgısının kişisel ve toplumsal arka
planlarını anlamaya çalışıyorum…
Robinson’un
kitabında
Muhammed’in
sabırlı,
cesur,
kurnaz,merhametli, fakat yerine göre acımasız, kararlı bir lider,
ideolog, komutan ,devlet adamı olduğu, herkes gibi insani
zaaflarının da bulunduğu olaylarla, kanıtlarla anlatılıyor….
Çarşamba, Temmuz 15, 2015 - Sayfa 1 / 2
Ataol Behramoğlu
Rodinson'un Muhammed'i
Böyle bir kişinin ve getirdiği kitabın İslam adına işlenen
cinayetlerle, alçaklıklarla ilgisinin olamayacağı yeterince açık
değil mi?
Bu konuda yazmayı sürdüreceğim…
http://www.mgkmedya.com
Çarşamba, Temmuz 15, 2015 - Sayfa 2 / 2
Download