Bir İstikrar Abidesi Olarak ABD

advertisement
Mine G. Kırıkkanat
Bir İstikrar Abidesi Olarak ABD
Kendi hükümetimizin Kızılderililere karşı yaptıklarının üzerinde
de durabiliriz…
Hatta daha da gerilere gidip, Cengiz Han’ın Altın Ordusu’nun
barbarlığını da konu edebiliriz.
Dolayısıyla Ermenilerle Türkler arasındaki düşmanlığın tarih
sayfalarındaki kanlı bir bölümünü resmen anmamız ve resmen
anılması için çağrıda bulunulmasına bir anlam veremiyorum.
Çağdaşımız Türkiye, Osmanlı Türkiye’si değildir ve yıllarca önce
yaşanan olaylardan sorumlu tutulamaz. Çağdaş Türkiye,
NATO’nun değerli bir üyesidir ve Avrupa’nın Güney kanadında
önemli bir müttefiktir.
©Annette Messager/LV Vakfı
Marjorie Sewell Holt, Maryland Eyaleti’nden ABD Kongresi’ne
üye seçilen ilk kadın politikacıydı. Cumhuriyet Partisi saflarından
1973 yılında katıldığı Kongre’de 25 Şubat 1985 günü kürsüye
çıkıp Ermeni soykırım tasarıları hakkında şu konuşmayı yaptı:
« Sayın Başkan,
Bazı grupların tarihte yaşanmış acı olayları yeniden gündeme
getirip, üzerinden yıllar geçmiş ve soğumaya terkedilmesi
gereken etnik husumetleri sürdürmek amacıyla Kongre’de
kullanma kararında olmaları beni rahatsız etmektedir.
Kongre’ye sunulan bir önergede, 70 yıl önce batmakta olan
Osmanlı İmparatorluğu’nun Ermenilere karşı giriştiği korkunç
eylemlerin anılması isteniyor.
Tarih, Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu’na
karşı bir Ermeni ayaklanması olduğunu ve Osmanlı devletinin
de bu ayaklanmaya karşı çok sert bir tepki gösterdiğini
kaydeder. Bu etki tepki sürecinde, her iki taraf da çok kayıp
vermiştir.
Şimdi bizlerden, Osmanlı Türkiye’sinde Türklerin Ermenilere
karşı yaptığı soykırımı anmamız istenmekte ve ben böyle bir
girişimin hangi amaca hizmet edeceğini kavrayamıyorum.
Bir Ermeni terör örgütü, yıllardır dünyanın çeşitli ülkelerinde
Türk diplomatları öldürüyor. Üstelik amaçlarının, Türkiye’nin bir
bölümünü Sovyetler Birliği’nin sınırları içindeki Ermenistan’a
katmak olduğunu açık açık ilan ediyorlar.
***
ABD
Kongresi’ne,
Ermenistan’ın
Sovyet
yönetiminden
kurtulmasını talep etmeyen bir önerge için herhangi bir çağrıda
bulunulması gariptir.
Hepimiz gibi, tüm Amerikalı Ermenilerin de terörizme karşı
olduklarına eminim. Türk diplomatlarına karşı yapılan terörist
saldırıları kınayacak bir önergeyi de destekleyeceklerini
umuyorum.
70 yıl önce yaşanan korkunç olayları konu alan bir önergenin
kabul edilmesiyle, eski bir etnik düşmanlığı körüklemiş olmaz
mıyız?
Türk diplomatlara ve diğer masum kurbanlara karşı girişilen
terörist saldırıları haklı çıkarmış olmaz mıyız?
Bu soruların beni çok ciddi biçimde endişelendirdiğini ifade
etmeliyim.
Tarihsel bir trajedinin anılarını canlandıracak, iyi ve güvenilir
müttefikimiz ile ilişkilerimizi bozacak bir önergeyi kabul etmeli
miyim?
Bunun çok ciddi bir hata olacağı inancındayım.
***
Hazır konuya girmişken, Oliver Cromwell’in İrlandalılara yaptığı
soykırımı anmak için de bir önerge oylayabiliriz!
Ya da Fransa’daki
kınayabiliriz…
St.
Bartholomew
http://www.mgkmedya.com
Katliamı’nı
resmen
Eski yaraları deşmektense, onları iyileştirmeye çalışmalıyız.* »
*6 Mart 1985 tarihli ABD Kongre tutanağıdır.
Temelde, her cinayet bir intihardır.
Eric-Emmanuel Schmitt
Pazar, Nisan 26, 2015 - Sayfa 1 / 2
Mine G. Kırıkkanat
Bir İstikrar Abidesi Olarak ABD
«G» NOKTASI
Her 24 Nisan'da olduğu gibi, büyük bir insanlık dramına yol açan
1915 Ermeni tehcirinin 100. yılında da ABD Devlet Başkanı'nın
ağzına 'soykırım' diyecek mi, diye bakıldı. Obama'nın lafı evirip
çevirip yine yıllardır söylediği 'büyük felaket' tanımıyla
yetinmesi, Türkiye'de kan davası gibi soykırım davası güdenleri
hayal kırıklığına uğratırken; resmi yetkililere derin bir oh çektirdi.
Çünkü her iki taraf da biliyor ki, kim ne derse desin Batı'nın
efendisi ABD'dir ve 'soykırım' savının geçerli ya da geçersizliği
son toplamda ABD'nin kararına bağlıdır.
Yukardaki tutanak, ABD'nin stratejileri değişmedikçe politika
değiştirmediğinin ve Türkiye'nin tersine, bir istikrar abidesi
olduğunun kanıtıdır.
DUYURU: Bugün, İzmir TÜYAP Kitap Fuarında okurlarımla
buluşuyorum!
http://www.mgkmedya.com
Pazar, Nisan 26, 2015 - Sayfa 2 / 2
Download