İnsan%Gelişirken%Kendini%Yok%Ederse…%

advertisement
Can$Seferoğlu$
Section$73$
Rukiye$Aslıhan$Aksoy$Sheridan$
$
İnsan%Gelişirken%Kendini%Yok%Ederse…%
$
$
$
Günümüzde,$gelecekte$her$şeyin$ileri$teknoloji$olduğu$ve$genelde$birbirine$benzeyen$
bilim$kurgu$filmler$sıklıkla$vizyona$girmektedir.$Buna$rağmen$aralarında$çok$anlamlı$ve$
izlemeye$değer$filmeler$de$vardır.$Bence$Oblivion$bunlardan$biri.$Oblivion’un$diğer$bilim$
kurgu$filmlerinden$ayrıcalıklı$olmasının$bir$sürü$nedeni$var.$Bunlardan$en$önemlisi,$film$
izleyiciye$çok$önemli$bir$öğüt$vermesi:$“Kendine+yarayacak+teknolojini+geliştirirken+onun+seni+
kontrol+etmesine+izin+verme!”.$Evet,$bu$belki$de$çok$klişe$bir$öğüt,$ama$birçok$filmde$böyle$
tavsiyeler$yerine$aksiyona,$efektlere$ve$drama$yönlendiğini$görüyorum.$Oblivion’da$
yeterince$aksiyon,$$efekt$ve$dram$da$var,$sözüm$sizi$yanlış$yönlendirmesin.$Filmin$iyi$
olmasının$bir$diğer$etkeni$ise$yönetmeninin$Tron$filmiyle$tanınan$Joseph$Kosinski$olması.$
Zaten$filmin$verdiği$mesajın,$aksiyon$ve$efektten$ön$safhada$olması$da$yönetmene$bağlı.$
Ayrıca$filmde$Tom$Cruise’un$ana$kişiyi$oynaması$ve$kişinin$özelliklerini$doğru$
sergileyebilmesi$de$filmin$doğru$anlanması$ve$akıcı$izlenmesi$için$önemli.$Dolayısıyla$film$
akıcı$ve$izlemesi$keyifli.$$
$
Filmi$özet$geçersek,$film$insanların$başka$gezegenlerde$yaşadığı$ileriki$bir$zaman$
diliminde$geçiyor.$Ana$karakterler$Jack$ve$Victoria$Dünya’ya,$eskiden$insanların$nasıl$
yaşadığıyla$ilgili$bilgi$toplama$amacıyla$gönderilmiş$ikili$insan$gruplarında$biri.$İkisi$birbiriyle$
evli$ve$yıllardır$birlikte$çalışıyorlar.$Bir$gün,$çalıştıkları$alanın$yakınına$bir$uzay$mekiği$
düşüyor.$Jack$araştırma$için$gidip$mekikte$canlı$ama$uzun$süreli$uykuya$yatırılmış$insanlar$
buluyor.$Gezegen$boyunca$ortamı$arayan$insanı$koruyan$robotlardan$yakındaki$biri,$
mekikteki$insanların$neredeyse$hepsini$öldürüyor,$ama$Jack$bir$tanesini$kurtarmayı$
başarıyor.$Kurtardığı$kadını$uyumak$,$yemek$yemek$ve$komutanlarından$emir$almak$için$
kullandıkları$eve$götürüyor.$Kadın$uyanıyor$ve$Jack’in$aslında$karısının$Victoria$değil$kendisi$
olduğunu$söylüyor.$Hemen$sonrasında$Jack,$Dünya’da$topluluk$halinde$yaşayan$insan$
düşmanı$bildiği$yaratıklar$tarafından$ele$geçirilyor.$Yaratıklar$Jack’e$kendilerini$gösteriyorlar$
ve$aslında$onların$da$insan$oldukları$görüyor.$Sonrasında,$bu$insan$topluluğunun$lideri,$ona$
bildiği$her$şeyin$yalan$olduğunu$anlatıyor.$Aslında$emir$aldıkları$komutan$insan$değil,$bir$
robot,$ve$eski$komutanın$görüntülerini$kendisiymiş$gibi$gösteriyor.$Jack$ise$öldürülmüş$olan$
normal$Jack’in$milyonlarca$klonlarından$sadece$biri.$Aynısı$Victoria$için$de$geçerli.$Robotun$
amacı$da$insanlığa$son$vermek$ve$evrene$hükmetmek.$Robot$klonları$bu$amaç$
doğrultusunda$üretiyor.$Sonrasında$klon$Jack,$Dünya’da$hayatta$kalmış$bu$son$insan$
topluluğuyla$robotu$alt$etmek$için$bir$plan$yapıyor.$Planı$uyguluyorlar.$Filmin$sonunda$da$
robotu$yok$ediyorlar.$$
$
Günümüzde$en$çok$tartışılan$şey$olmasa$da,$kendi$ürettiğimiz$teknolojinin$bizi$
yöneteceği$korkusu$ön$planda.$Bilim$insanları,$yapay$zeka$geliştiriminin$ne$kadar$ileri$
götürülmesinin$etik$olacağını$sorguluyor.$Bence,$çok$kısa$bir$sürede$hızla$artan$bir$ivmeyle$
gelişen$teknoloji,$yok$ettiğimiz$doğa$sonumuzu$getiremeden$bizi$kontrol$etmeye$başlayacak.$
Birkaç$yıl$önce$Ay’a$gitmenin$hayalleri$hakkında$kitaplar$yazılırken,$şu$anda$insanları$Mars’a$
götürmeye$hazırlıyoruz.$Uzun$süre$önce$hayvan$klonlaması$başarıyla$gerçekleşti.$Hızla$
gelişen$tıp$bilgimiz$sayesinde$neredeyse$bütün$hastalıklara$çare$bulunacak.$Hızla$gelişen$
teknoloji$sayesinde$bunlar$gibi$bir$sürü$güzel$yönde$hayatımız$kolaylaştı.$Maalesef$
teknolojide$gelişmenin$getirdiği$bir$sürü$kötülük$de$var.$Bunlardan$birinin$kendi$
geliştirdiğimiz$yapay$zekanın$bizi$alt$edeceği$bir$gerçek.$Korkunç$olan$asıl$şey$ise$bunun$
çoktan$başlamış$olması.$$
$
Henüz$yapay$zeka$doğrudan$bizi$kontrolü$altına$almış$olmasa$da,$şu$an$onun$için$
mükemmel$bir$zemin$hazırlıyoruz,$hem$de$sadece$günlük$işlerimizi$yaparak.$Artık$yaptığımız$
en$küçük$şey$bile$teknolojik$bir$buluş$sayesinde$gerçekleşiyor.$Mekanik$eşya$kullanımı$
neredeyse$hiç$yok.$Vücudumuzu$geliştirmek$için$kullandığımız$spor$aletleri$bile$bize$ne$
yapmamız$gerektiğini$söylüyor.$Evet,$belki$o$aletler$sayesinde$doğru$besleniyor$daha$sağlıklı$
hâle$geliyoruz,$ama$sorun$da$zaten$onların$verdiği$bu$kolaylıklar$sayesinde$onlara$bağımlı$
hâle$gelmemiz.$Onlar$olmadan$yaşayamıyoruz.$İletişim$kurarken$bile$alıştığımız$ve$daha$
kolay$olduğu$için$dijital$mesaj$atıyoruz,$mektup$kullanımı$neredeyse$yok.$Yapay$zeka,$insanın$
zekasını$alt$edebilecek$duruma$geldiği$zaman,$yani$çok$kısa$bir$süre$sonra,$uzun$süredir$
bağımlı$olduğumuz$basit$teknolojiler$çoktan$mükemmel$bir$altyapı$hazırlamış$olacak.$
Direnmeye$çalışamayacağız$bile,$büyük$ihtimalle$fark$edemeden$savaşı$kaybedeceğiz,$belki$
savaş$olmasına$bile$gerek$kalmayacak.$İnsan$yine$merak$etmeli,$araştırmalı,$geliştirmelidir$
ama$her$konuda$olduğu$gibi$sınırını$da$bilmelidir.$$
$
Bilgi$ve$sevgiyle$kalın.$
$
Download