24/01/2014 KANAYAN YARA: FAİZ Değerli Müslümanlar, Yüce

advertisement
İLİ
: ANKARA
TARİH :24/01/2014
edilen
gelirin
sadece
rakam
olarak
yükselebileceğine, ancak bunun asla artmayacağına,
zekatın ise kat kat bereketlendirileceğine vurgu
yapmıştır.”4
Kardeşlerim,
KANAYAN YARA: FAİZ
Değerli Müslümanlar,
Yüce Allah’ın insanlığa gönderdiği İslam
dini kemale ermiş, nimet tamamlanmıştı. Hz.
Muhammed (s.a.v.), Veda Haccını ifa ederken
özelde ashabına, genelde bütün insanlığa şöyle
seslenmişti: “Ey İnsanlar! Biliniz ki, içinde
bulunduğumuz bu şehir, bu gün ve bu ay nasıl
mukaddes ve dokunulmaz ise canlarınız ve
mallarınız da öylece dokunulmazdır. Cahiliye
devrindeki her türlü faiz kaldırılmıştır.
Ayağımın altındadır...”1
Değerli Kardeşlerim,
Dini bir kavram olarak faiz “borç verilen bir
para veya malın belli bir süre sonunda belirli bir
fazlalıkla geri ödemesi yahut borç ilişkisinden
doğan ve süresinde ödenmeyen bir alacağa ek vade
tanıyıp bu süreye karşılık onu fazlalıkla geri almak
demektir. ”2
Yüce Yaratıcımız bizlere pek çok helal
kazanç yolları göstermiştir. Ancak, kazanma hırsı
bizi zaman zaman haram ve haksız kazanca
sevketmektedir. Allah’ın yasakladığı gelirlerden biri
de faizdir.
Nitekim Allah Teala Kur’an’da, “Alışverişi
helal, faizi haram kılarken, faizi mahvedeceğini,
sadakayı
bereketlendireceğini”3 bildirmiştir.
Ayrıca: “akrabaya, yoksula, yolda kalmışa hakkını
vermemizi emrederken, faizli işlemlerden elde
Bir tarafta tüketim esaslı bir hayatın cazibesi
ve bu cazibeye kapılarak yapılan hesapsız
harcamalarla zor durumda kalan, kredi kartlarının
limitlerini zorlayarak bütçesini altüst eden, böylece
bunalıma giren, aileleri dağılan hatta intihar eden
insanlar, diğer tarafta da haksız kazançlarla
servetine servet katan kişilerin bulunduğu bir
toplumda yaşıyoruz. İnsanlar arasındaki bu uçurum
arttıkça sevgi, vefa, kardeşlik, merhamet gibi
erdemler kaybolmakta, bunların yerini hırs, öfke,
intikam vb. duygular almaktadır. Bu durum ise
toplumsal barış ve huzur için büyük bir tehlike
haline gelmektedir.
Muhterem Kardeşlerim,
Allah Teala bizlere, Kur’an’da huzur ve
barışın ilkelerini bildirmiştir. Unutmayalım ki,
geçici olan bu dünya, sınav yeridir. Bâki olan ise
“Mal ve evladın fayda vermediği”5 ahirettir.
Hesabını veremeyeceğimiz her türlü haksız
kazançtan kaçınalım ki, hesabımız kolay,
varacağımız yer mutluluk yurdu olsun. Sözlerimi
yukarda metnini okuduğum ayet-i kerimenin meali
ile bitiriyorum: “Ey iman edenler! Allah'tan
korkun. Eğer gerçekten inanıyorsanız, mevcut
faiz alacaklarınızı terkedin. Eğer böyle
yapmazsanız, Allah ve Resûlüyle savaşa
girdiğinizi bilin. Eğer tövbe edecek olursanız,
anaparalarınız sizindir. Böylece siz ne başkalarına haksızlık etmiş olursunuz, ne de başkaları
size haksızlık etmiş olur…” 6
Hazırlayan: Mehmet Emin ÇETİN
Ankara İl Müftü Yardımcısı
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
1- Müslim, Kitabu’l- Hac, 147
2- İslam Ansiklopedisi, c.12, s.110
3- Bakara, 2/275 - 276
4- Rum, 30/37-40
5- Şuara, 26/88
6- Bakara, 2/278-279
Related documents
Download