09.08.2013 HACCIN KAZANDIRDIKLARI Değerli

advertisement
İLİ
: IĞDIR
TARİH : 09.08.2013
ihram. Birliğin, kardeşliğin,
göstergesidir.
HACCIN KAZANDIRDIKLARI
1
Değerli Kardeşlerim!
İçinde bulunduğumuz şu günlerde kutsal
topraklara yolculuklar başladı. Kâbe özlemiyle,
peygamber sevgisiyle yola çıkan milyonlarca hacı
adayını tatlı bir heyecan sardı.
Dinimizin beş temel esasından biri olan hac,
mübarek bir yolculuktur.
Allah Teâlâ, Hz. İbrahim’e “İnsanlar arasında
haccı ilan et…”2 buyurarak insanları hacca davet
etmesini emretmiştir. Bu nedenle her hac yolcusu
Rahman’ın misafiri olarak yola çıkmaktadır.
Kardeşlerim,
Hac, bir terk ediştir. Hac yolcusu, Rabbi
uğruna evini, memleketini, ailesini geçici bir
süreliğine de olsa terk etmiştir. Böylece o, maddi ve
manevi kirlerden arınma, ilahi rızaya ulaşma
kararlılığını göstermiştir.
Hac, bir buluşmadır. Kul bu buluşmada,
“Buyur Allahım, Buyur! Evine geldim, emrine
amadeyim” sözleriyle teslimiyetini dile getirir. Bu
teslimiyet karşısında, Yüce Allah da kuluna
rahmetiyle, bereketiyle izzeti ikramda bulunur. Bu
ikramın bir neticesi olarak mümin, ömür boyu her
namazda yöneldiği Kâbe’yi birkaç metreden dünya
gözüyle doya doya seyretmenin mutluluğunu yaşar.
Allah’ın kendine olan lütfuna telbiye nidalarıyla
şükranını sunar.
eşitliğin en güzel
Kardeşlerim!
Hac bir arayıştır. Hacer validemiz, Safa ile
Merve arasında koşturarak kızgın güneşin altında
susuzluktan kıvranan biricik İsmail’ine hayat verecek
suyu aramıştır. Hacılarımız da evlatlarına ve gelecek
nesillerimize hayat verecek, ahlakı, maneviyatı, ilmi,
hayrı ve hakikati yeşertecek manevi zemzemi
arayacaklardır.
“Hac, arafattır.”3 Arif olmaktır. Kul, vakfe ile
kendini ve Rabbini bildiğini, aynı zamanda dünyanın
faniliğini ikrar eder. Bu yönüyle hac aynı zamanda bir
provadır. Kefen misali elbise, yeniden dirilişi; zikir
eşliğinde boynu bükük duruş, hesabı bekleyişi
çağrıştırır. Dua ve yakarışların arşa yükselişiyle,
rahmeti sonsuz Rabbimizin affı talep edilir.
Hac bir mücadeledir. Mina’da şeytan
taşlamak, gerçekte kötülüğe sürükleyen ve iyiliğe set
çeken her türlü şer odağına meydan okumaktır. Atılan
taşlar, aslında Allah’ın rızasından alıkoyan her türlü
gurur, kibir, mal-mülk, gönül kirliliği gibi
ağırlıklardır.
Kardeşlerim!
Hac, Efendimiz’in; “Kim hacceder, kötü söz
söylemez ve günah işlemezse anasından doğduğu gibi
günahsız döner”4 nebevi müjdesine erişebilmektir. Ve
hac, Allah’a verilen sözlere, yapılan tövbelere, elde
edilen yüce değerlere ömrün nihayetine kadar sadık
kalabilmektir.
Rabbim haccımızı mebrur, amellerimizi
makbul eylesin. Hacca gidecek kardeşlerimize hayırlı
yolculuklar
diliyorum.
Henüz
gidememiş
kardeşlerimizin en kısa zamanda gidebilmelerini Yüce
Allah’tan niyaz ediyorum.
Kıymetli Kardeşlerim!
Abdullah SARIALTUN
Kazkoparan Köyü İmam- Hatibi – Tuzluca / IĞDIR
Hac bir yükseliştir. Makam, mevki, sosyal ve
ekonomik konumu belli eden süslü elbiseler çıkarılır,
temizliği ve yüceliği ifade eden bembeyaz “takva
elbisesi” giyilir. İki parçadan oluşan sade bir örtüdür.
1
2
Hacc, 22/27
Hacc, 22/27
3
4
Tirmizi,Tefsîru'l-Kur'ân, 2
Buhari, Hac, 4
Download