ÂLEMLERE RAHMET HZ MUHAMMED

advertisement
İL
: OSMANİYE
AY-YIL
: NİSAN 2011
TARİH
: 15.04.2011
ِ ِ
‫ي‬
َ َ‫َوَما أ َْر َس ْلن‬
َ ‫اك إِاَّل َر ْْحَةً ل ْل َعالَم‬
Enbiya 107
ÂLEMLERE RAHMET
HZ.MUHAMMED (S.A.V.)
Muhterem müminler!
İnsanlığın yaratılış gayesinden uzaklaştığı,
putperestliğin revaçta olduğu, haklının değil
güçlünün kazandığı, sosyal hayatın bozulup ahlaki
değerlerin yozlaştığı
bir dönemde, Hz.
Muhammed (s.a.v) Âlemlere rahmet olarak
gönderildi(1).
Aziz Kardeşlerim!
Sevgililer sevgilisi efendimiz, daha
doğmadan babasını, altı yaşında da annesini
kaybetti. Baba şefkati göremedi, anne sevgisine
doyamadı ama Rabbi onu barındırıp yetiştirdi.
Çölün kavurucu sıcağında, bulutlar ona gölge
oldu. Daha çocukluğunda farklı olduğu anlaşıldı.
Gençliğinde
herkesin
güvenini
kazanıp
Muhammed-ül Emin diye ‘vasıflandırıldı. 40
yaşlarında peygamberlik verilip insanları İslam’a
davet etmeye başlayınca başına gelmedik kalmadı.
En yakın akrabaları düşman oldu, taşlandı, tehdit
edildi,
geçeceği yollara dikenler atıldı, ana
vatanından ayrılmak zorunda kaldı. Bütün bu
zorluklara rağmen Cenabı Hakkın; “Ey
Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeci, bir
uyarıcı; Allahın izniyle kendi yoluna çağıran bir
davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak
gönderdik”(2) emriyle çok kısa zamanda büyük
değişiklikler meydana getirdi. Basit meseleler
yüzünden birbirlerini öldüren, kız çocuklarını diri
diri toprağa gömen bir kavimden örnek bir toplum
oluşturdu.
Kıymetli Kardeşlerim!
Kâinatın efendisi (s.a.v) cismani olarak
aramızda olmasa da örnekliği ile varlığını
aramızda devam ettirmektedir. Cenabı Hak;
“Andolsun, Allahın Resulünde sizin için; Allaha
ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok
zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır”(3)
buyurmuştur. Sevgili peygamberimiz (s.a.v) bütün
inananlara, Yüce ahlakı ve davranışları ile bir şifa
reçetesi sunmuştur. O, bütün canlılara merhamet
eder, insanların dertlerine hiç karşılık beklemeden
koşardı. Yoksulların gönlünü alır, çocuklara selam
verir, onları sever, oyunlarına katılırdı. Aile
fertleriyle, dost düşman herkesle iyi geçinir,
kimseye kaba davranmaz,
kimsenin ayıbını
yüzüne vurmazdı. Zengin fakir herkese eşit
davranır, hastaları ziyaret eder, misafirlere ikram
eder, bir karıncanın ezilmesine, bir hayvanın aç
kalmasına asla gönlü razı olmazdı. Zorlaştırmaz
hep kolaylaştırırdı.
O halde Aziz Kardeşlerim!
Rabbimizin tüm insanlığa gönderdiği en
son rahmet elçisi Hz Muhammed (s.a.v) i tanımak,
ona duyulan engin sevgiyi gönüllere yerleştirmek,
onun getirdiği ilahi mesajları daha iyi anlamak
için Efendimizin hayatını okumalı ve kutlu doğum
haftasında düzenlenen etkinliklere katılmalıyız.
Bizlerde Peygamberimiz gibi, ailemiz,
çocuklarımız, komşularımız, kısaca tüm insan ve
canlılar için faydalı olup, icraatlarımızla
çevremize güven, huzur ve mutluluk vermeliyiz.
Rabbim cümlemize onun yolunda olmayı ve ona
hakkıyla ümmet olmayı nasip eylesin.
HAZIRLAYANIN ADI: Hüseyin KILIÇ
ÜNVANI: Muhammediye Camii İmam Hatibi
KADİRLİ / OSMANİYE
______________________________________
1. Enbiya,21/107
2. Ahzab,33/45,46
3. Ahzab,33/21
Related documents
Download