Hayatın Dilini Öğrenmek İçin…

advertisement
www.biyolojidefteri.com
Hayatın Dilini Öğrenmek İçin…
www.biyolojidefteri.com
VEJETATİF ORGANLAR DOĞRU – YANLIŞ SORULARI
( ….. )
( ….. )
( ….. )
( ….. )
( ….. )
( ….. )
( ….. )
( ….. )
( ….. )
( ….. )
( ….. )
( ….. )
( ….. )
( ….. )
( ….. )
( ….. )
( ….. )
( ….. )
( ….. )
( ….. )
( ….. )
( ….. )
( ….. )
( ….. )
( ….. )
( ….. )
( ….. )
( ….. )
( ….. )
( ….. )
( ….. )
( ….. )
( ….. )
( ….. )
( ….. )
( ….. )
( ….. )
( ….. )
( ….. )
( ….. )
( ….. )
( ….. )
( ….. )
( ….. )
( ….. )
( ….. )
Kök ucu bölünme ve uzama bölgesindeki meristem faaliyeti ile büyür.
Zaman içinde hasar gören kaliptra tabakası hücreleri bölünme bölgesi tarafından yenilenir.
Uzama bölgesindeki hücreler normal boyutlarının 10 katı uzama yeteneğindedir.
Uzama bölgesindeki faaliyet sonucu kök, toprağın sonraki kademelerine itilir.
Olgunlaşma bölgesi aynı zamanda kök emici tüyler bölgesidir.
Kökte kutikula su alınmasını zorlaştıracağı için bulunmaz.
Kökteki atalet merkezi, meristematik hücreler taşımaktadır.
Genç köklerde koruma görevi peridermis tarafından yerine getirilir.
Endodermis tabakası köke has bir oluşum olup suyu hücre içine yönlendirir.
Endodermis sayesinde suda çözünmüş moleküller hücre zarınca seçilime uğrar.
Endodermisin iç kısmında bulunan periskl yan köklerin oluşmasını sağlar.
Kökte kambiyum bulunmadığı için sekonder büyüme gözlenmez.
Sekonder yapılı köklerde peridermis faaliyeti başladığından emici tüy yoktur.
Bitkide çiçek ve yaprakları oluşturup ışıktan faydalanmalarını sağlayan kısım gövdedir.
Bazı bitkilerde özelleşmiş toprak altı gövdeleri mevcuttur.
Kökte bulunan bölünme uzama ve olgunlaşma bölgeleri gövdede de mevcuttur.
Otsu gövdelerde diklik ve sertlik açısından turgor basıncının önemi büyüktür.
Primer ve sekonder büyüme bitkinin değişik noktalarında eşzamanlı olur.
Tek çenekli bitkilerin gövdelerinde korteks ve öz arasında belli bir sınır yoktur.
Tek çeneklilerde iletim demetleri dağınık olup kapalı demet olarak adlandırılır.
Çift çenekli bitki gövdesinde korteks bölgesi temel doku elemanlarından oluşur.
Sekonder iletim demeti elemanları mantar kambiyumu tarafından oluşturulur.
Mantar kambiyumu içeri doğru parankimatik hücreleri dışa ise mantar dokuyu oluşturur.
Bitkide en genç iletim elemanları damar kambiyumuna en yakın olanlardır.
Bitkide yaş halkaları ilgili yılın iklimsel koşulları hakkında fikir vermektedir.
İlkbahar odunu hücreleri büyük ve ince çeperlidir.
Gövde kabuğu soyularak çıkarılırsa köklere doğru yapılan taşıma kesintiye uğrar.
Yaprakların büyümesi ve ömrü kısa olduğundan yapraklar kısa sürgünlerdir.
Tohumda embriyonun sahip olduğu ilk yapraklar çenek olarak adlandırılır.
Çimlenme sürecinde monokotillerde çenekler toprak üstüne çıkar.
Bitkideki tüm yapraklar fotosentetik özellik göstermektedir.
Yaprak ayasının şekli, kenar özellikleri ve damarlanması sınıflandırma açısından önemlidir.
Yaprak sapların tüm bitkilerde mevcuttur.
Yaprak sapı ayayı gövdeye bağlamanın yanında ışığa yönelmede de etkilidir.
Yapraklarda ksilem palizat tarafında floem ise sünger parankiması tarafındadır.
Kurak ortam bitkilerinde stomalar yaprağın altında ve derine çekilmiş vaziyettedir.
Su üzerindeki yaprakların altında stoma bulunmaz.
Epidermis yapraklarda koruma yanında desteklik te sağlar.
Soğandaki yapraklar depo yaprakları olarak nitelendirilebilir.
Kurak ortam bitkilerinde bazı yapraklar su depolama yeteneğindedir.
Böcekkapan bitkilerinde yapraklar hücre dışı sindirim gerçekleştirmektedir.
Bitkilerin çimlenmesi sürecinde önce kök, arkasından sürgün sistemi gelişir.
Bitki gövdesi hormon salgılama özelliğine de sahiptir.
Açık tohumlu bitkiler ve çift çeneklilerin bazıları odunsu gövde yapısına sahiptirler.
Gözyaşı bitkisinde vejatatif üreme yaprakları mevcuttur.
Taç ve çanak yapraklar da önemli yaprak metamorfozlarıdır.
1
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards