Çok Kültürlülük, Demokrasi ve Öğretim Dili

advertisement
Eurasian Journal of Educational Research, 11 pp…,… / 2003
Çok Kültürlülük, Demokrasi ve Öğretim Dili
Yrd. Doç. Dr. İsmet ŞAHIN
Özet
Uzun zamandır gündemde olan nereden baktığınıza göre tanımı değişen "Anadilde Eğitim Hakkı" veya "Etnik Bir Dilde
Eğitim Hakkı" tartışmaları sadece eğitsel değil aynı zamanda
siyasi ve kültürel bir konudur.
Bölücü terör örgütünün bu konuda yurtdışında yürüttüğü
propagandanın da etkisiyle Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliğine üyeliğimizi görüşmek için anadilde eğitim, yayın ve benzeri adımlarının atılmasını önkoşul olarak koymuştur. Türkiye
Büyük Millet Meclisi bu konuda karar almak üzereyken bazı siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin de desteğiyle bir çok
üniversite öğrencisi anadilde eğitim hakkı talep eden dilekçe eylemleri düzenlemiştir. Bu konuda yaşanılan deneyimler nesnel
bir şekilde değerlendirildiğinde öngörü eksikliği ve doğru politikaları üretememe sorunundan kaynaklandığı görülebilecektir.
Ülkemizin çok kültürlü yapısından kaynaklanan ve geç kalınmış düzenlemeler nedeniyle bir çok konu önümüze bir paradoks
olarak getirilebilir. Yaratılacak bu paradokstan bölücü ve art niyetli kişi ve kurumların faydalanmasına engel olmak için öngörülü davranıp doğru politikalar üretilmesi kaçınılmazdır. Bu çalışma ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizle ilgili verileri derleyip sunarak, olası sorun kaynaklarının tespiti ve ivedilikle demokratik önlemlerin alınmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Anadilde eğitim, Kültür ve eğitim, Çok
kültürlülük, Demokrasi ve Eğitim, Eğitim Dili
1
Download