1 LYS1 / 2.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

advertisement
LYS1 / 2.DENEME
MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ
1
1
1
1
pf1 - pf1 - p g f1 p
3
4
5
12
1.
f1 -
1
1
1
1
f1 + p $ f1 + p $ f1 + p $ g $ f1 +
p
3
4
5
12
_b
11
2 3 4
2 bb
b
=
$ $ $g
3 4 5
12 12 bb 2 3
1
`
=
$
3 4 5 12
3 bbb 12 13 26
=
$ $ g
b
4 5 6 13 13 bb
a
-1
-1
-1
-1
6.
a<0
b<0
-a - b + b
-a
=
=- 1
-b + a + b
a
Cevap: A
`a - b j`a 2 + ab + b 2 j
7.
Cevap: C
`a 2 + b 2 j
`a 2 + b 2 j`a - b j`a + b j `a 2 + ab + b2 j
$
=
2.
1
-8
1
-
8.
Cevap: C
y
x
+ 5y $
7 x y+5 y x
x
y
=
x y y x
x y+ x y
+
x
y
7x $
4.
12 x y
=6
2 x y
Bu aralıktaki her sayı ortak çarpan parantezine alındığı için asal sayı yoktur.
5.
Cevap: E
HARF EĞİTİM YAYINCILIĞI
3.
P3 _2 i = 101
96 + 95 - 101 = 90
Cevap: E
9.
m = 4x
n = 4y olsun
4 . 48 = 4x . 4y
x.y = 12 olur.
m.n = 4x . 4y
C şıkkı kesinlikle yanlıştır.
= 16 . 12 = 192
Cevap: C
10. Aylık gelirin 495 in katı olması gerekir. Dolayısıyla 5, 9
ve 11 ile tam bölünebilmesi gerekir.
A4992B
A49920
3
A49925
7
Ancak bu durum 11 ile tam bölünemez.
1 1 1
+ + = 12 olur.
a b c
ab
ac
bc
1 1 1 1
+
+
= f + + p
3abc 3abc 3abc 3 a b c
12
=
=4
3
2.LYS DENEME
P2 _ 4 i = 5 . 19 = 95
2. denklem ve 3. denklem (-) ile çarpılıp taraf tarafa
toplanırsa;
P2 _12 i = 25 .3 = 96
Cevap: E
4 6
+ = 11
a b
5 2
-/ + = 3
b c
3 3
-/ - =- 4
a c
Cevap: C
1
-5
+ `3 4 j 4 + ` 2 5 j
1 1 1 4
+ + =
2 3 2 3
`2 8 j
1
a+b
749925 sayısı 5, 9 ve 11 ile tam bölünür.
↓
↓
A
B
AB = 35
4 23 fazladır.
A + B = 12
Cevap: YİRMİÜÇ
Cevap: B
1
Diğer sayfaya geçiniz.
11. 174720 = 174609 + 111
16.
B
x, 111 in böleni olmalıdır.
4
Cevap: A
çap = 13
3
2
1
O
10 a bölümünden kalan 4
3 e bölümünden kalan 2 olmalı.
7x6044 → x = 2, 5, 8 olmalı
A
3
2
12. 30 ile bölünebilmesi için 10 ve 3 ile bölünebilmelidir.
1
17.
Cevap: E
A
B
%40A
Cevap: D
%30B
A
B
%40A
13.
a gof k_ x i = 5x + 2
ag-1 ogof k_ x i = g-1 `5x + 2 j
f _ x i = g `5x + 2 j
5x + 2 = 4
x=
HARF EĞİTİM YAYINCILIĞI
2x + 1 = g-1 `5x + 2 j
2$
2
5
2
9 9 + 21
+1 = /
=6
5
5
5
%30B
60A 70B
=
A
100
100
6A = 7B = 420k
A = 70k
28k
B = 60k
-1
%60A
%70B
B
%60A
%70B
42k
18k
A
B
88k = 88
k=1
28k
18k
s(A ∩ B) 42k
= 42k = 42
88k = 88
k=1
s(A ∩ B) = 42k = 42
Cevap: E
Cevap: A
18. |y| - |x| = a biçimindeki grafikler
14. Z/6 da kalan sınıfların kümesi
y
& 0, 1, 2, 3, 4, 5 0 dir.
0
3
0
.
0,
1 2 3 4 5
3
3
3
3
3
1 2 3 4 5
. . . . .
1, 2, 3, 4, 5
−a O
Cevap: A
a
x
biçimindedir.
15. p / 0 Buna göre, I. 0 0 `0 Q 0 j / 0
q/0
II. 0 Q `0 / 0 j / 0
f d f b f _ 0iln = f b f _ 1il = f _ 2i = - 4
19.
1
III. 0 Q `0 0 0 j / 0
2.LYS DENEME
Cevap: D
Cevap: B
2
2
Cevap: A
Diğer sayfaya geçiniz.
20.
y
27.
y = - x2 + a
6
y = g(x)
4
3
2
−5 −3 −2
−10
TN `0, a j
2
`- 2 - a j = 8
2
5
3
1 2
−1
7
10
-2 - a = 2 2
a =- 2 - 2 2
x
- 2 - a =- 2 2
a =- 2 + 2 2
Cevap: D
5 noktada kesişmektedir.
Cevap: A
28. P(1) = 14
21.
TN `1, - 2 j
2
1 + `- 2 - a j = 9
y = f(x)
y = x 2 - 2x - 1
144424443 14444244443
2
4
4
3
0 3
1
1
0
f p x 4 `- 1 j f p x 2 $ _ 2 i + f p x 3 `- 1 j $ f p x 3 $ _ 2 i
0
1
1
0
7
k = 1, m = 6
k+m = 7
6
6
6
6x - 4x = 2 x
S
a
Cevap: D
Cevap: C
10!
2!.2!.2! 10 . 9 . 8 . 7. 6! . 2! 2!
=
= 2520
6!
6! . 2! . 2! . 2!
2!.2!
29. P(1) = k1
Cevap: C
23. 11 kişiden 7 kişi zaten belli olduğundan, kalan 8 kişi-
den 4 kişi seçilecektir.
1 7
f p$f p
1 3
f p
8
4
=
1
2
HARF EĞİTİM YAYINCILIĞI
22.
`1 + k j $ `1 + m j = 14
P(-1) = k 2
P(1) = 1 - 3 + 4 + m - 1 + 5 = 6 + m
P(-1) = 1 + 3 + 4 - m + 1 + 5 = 14 - m
6 + m = 14 - m
m=4
Cevap: D
Cevap: A
30. P `- 4 j = 44
P `3 j = 2
24. M ve T nin sıralamada önemi yoktur.
O nun N den daha solda olma olasılığı
P _ x i = ` x + 4 j` x - 3 j Q _ x i + ax + b
3
tür.
5
Cevap: C
- 4a + b = 44
4 a = - 6, b = 20
3a + b = 2
Cevap: B
25. ` x 2 - 1 j + 2 ` x 2 - 1 j - 15 = 0
2
` x 2 - 1 + 5 j` x 2 - 1 - 3 j = 0
` x 2 + 4 j` x 2 - 4 j = 0
31.
14444244443
x =!2
−5
acos x + sin y k + a sin x + cos y k
Cevap: B
26.
+
2.LYS DENEME
−
+
2
+
1 + 1 + 2 a sin x. cos y + sin y. cos x k
-5 -4 -3 -2
2
cos 2 x + sin 2 y + 2 cos x. sin y + sin 2 x + cos 2 y + 2 sin x. cos y
[-5, -2]
1
−2
r-a = x
2r
=y
a3
2 + 2. sin a x + y k = 2 + 2. sin
Değerlerin toplamı -14
Cevap: A
3
r
= 2+ 3
3
Cevap: B
Diğer sayfaya geçiniz.
32.
D
2k
2k
6k
4k
4k
A
tan xc =
a7 = 3.7 - 1 = 20
2
a3 = 3 + 1 = 10
a5 = 5 - 3 = 2
a7
20
=
=1
a3 .a5 10.2
E
x
36.
C
B
2
3
37. Alan = 1 $ f 1 p + 1 $ f 1 p + 1 $ f 1 p + g
3
3
3
1
n
3
1
1
f p = 3 =
=
3
1
2
n=1
13
4
=2
2
Cevap: E
Cevap: C
/
33.
sin 60
$ cos x = 3
cos 60
sin x. cos 60 + sin 60. cos x = cos 60. 3
3
= sin 60
sin ` x + 60 j =
2
x + 60 = 60 + 2kr 0 x + 60 = 120 + 2kr
Cevap: B
sin x +
x=0
38.
2x
x " 0+
2
= lim
2 . sin 2x
2x
Cevap: E
39. A, B, D, E şıkları doğrudur.
-4
-4y
2 sin 2x
2x
= 2
`e y j . `e y j = e 5
y
= lim
x " 0+
x " 0+
HARF EĞİTİM YAYINCILIĞI
4
ln x
- ln e
= e5
x $x
ln x
-4
5
x $x = e
ln x = y
y
x=e
e .e
2 sin 2 2x
2x
x " 0+
Cevap: C
y
= lim
x = 60
34.
1 - `1 - 2 sin 2 2x j
lim
= e5
lim f _ x i = 3 olabilmesi için sağ – sol limitin birbirine
x"2
eşit olması gerekir.
_b
lim f _ x i = 1 bb
bb
x " 2+
`b limit yoktur .
lim f _ x i = 3 bb
bb
x"2
a
2
2
y - 4y = 5 $ y - 4y - 5 = 0
Cevap: C
a y - 5 ka y + 1 k = 0
y = 5 y =- 1
40.
5
x=e
-1
x=e
lim f _ x i = lim f _ x i = f _2 i
x " 2-
x " 2+
5
5
Cevap: D
= 2 . 22 - 3 = 2 . 22 - 3
=
= 5
5
41.
35. log5 x + log5 y = ln 1
log5 x.y = 0
x.y = 1
1
2x - 4
x 2 - 4x - 5 = 0
144424443 144424443
5
m=5
2.LYS DENEME
` f-1 j ' `0 j =
` x - 5 j` x + 1 j = 0 c x ! `2, 3 jm
2
2
x + y = 23
x+y = m
2
2
2
x + y + 2xy = m
2
23 + 2 = m
Cevap: D
Cevap: A
4
-1
x yerine 5 yazılırsa,
1
1
1
` f-1 j ' `0 j =
=
=
2x - 4 2 . 5 - 4 6
Cevap: D
Diğer sayfaya geçiniz.
42.
46. 1 - cosx = u
y
sinx . dx = du
du
= ln u + c = ln 1 - cos x + c
u
#
Cevap: C
3
3
T
k
x
3 31 4
d
Benzerlikten,
f `3 j ,
1
=
4
3
3
f `3 j =
4
g' _ x i =
g' `3 j =
f '`3 j = m d = -
3
4
1
3
0
1
1
0
+ `- 2x 4 j
2
= - 28
1
Cevap: B
3
3
f '`3 j . 9 - f `3 j . 6 - 4 $ 9 - 4 $ 6
5
=
=81
81
36
Cevap: A
Cevap: B
r
# `1 - 2 cos x + cos 2xjdx
2
48.
0
r
# `1 - 2 cos x + cos 2x - 1jdx
2
=
r
# 0.dx = 0
0
44. D şıkkındaki cevabın Mx(f') = 6 olması gerekir.
Cevap: D
45.
x
x
Cevap: D
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2
0
=
49.
x
x
x
+ xj
x4
43. Grafiklere bakılırsa kesinlikle 2. maddenin yanlış olduğu
görülür. Fonksiyon grafiğinin önce azalması, sonra artması daha sonra tekrar azalması gerekir.
2
f '_ x i . x 2 - f _ x i . 2x
2
# `2x + 1jdx + # - 8x dx = `x
47.
HARF EĞİTİM YAYINCILIĞI
x
x = tan u
dx = `1 + tan 2 u j du
r
3
#
V = Taban alanı x yükseklik
2
V = (12 - 2x) . x
r
4
V ' = 2 `12 - 2x j`- 2 j x + `12 - 2x j = 0
2
`12 - 2x j`- 4x + 12 - 2x j = 0
x=6
tan 2 u + 1 $ `1 + tan 2 u j du =
r
3
# sec u . du
3
r
4
Cevap: E
x=2
V = `12 - 4 j .2 = 128
2
2.LYS DENEME
Cevap: D
5
Diğer sayfaya geçiniz.
52.
8
# f_x idx = 34 + 8 . 2 = 50
50.
-4
-4
#
8
A
30°
x.f '_ x i .dx ifadesi tabular metodundan;
T
i
+
x
f'(x)
-
1
f(x)
+
0
# f_x i.dx
= x $ f_x i
-4
-4
8
#
8
D
α
2a
B
a
8
x
E
α
C
3a
f _ x i $ dx
= :- 4 $ f `- 4 j - 8 $ f `8 jD - `- 50 j
= `- 4 j $ 0 - 8 $ 2 + 50
= 34
4
&
&
BDC ile DCE üçgeni benzerdir.
BD
BC
8
=
=
4
BF
BD
EC = x = 3a
2
2
4a + a = 16
4
a=
5
12
3a =
5
Cevap: OTUZDÖRT
Cevap: B
HARF EĞİTİM YAYINCILIĞI
51.
A
53.
A
α α
70
E
F
B
35°
D
E
10
70°
B
C
F noktası kenar orta dikmelerin kesim noktası ise çevrel çemberin merkezidir.
&
&
ABC ile DEC
Benzerlik oranı =
Alan ` ABC j
6
F
β
C
nA 5
=
nD 3
2
5
25
=f p =
3
9
Alan `DEC j
75
25
=
9
Alan `DEC j
Cevap: D
G D
α
α
Alan `DEC j = 27
75 - 27 = 48 br 2
2.LYS DENEME
6
Cevap: C
Diğer sayfaya geçiniz.
54.
57. Taralı üçgenler eş olduğundan C(5, 2) bulunur.
A
y
x
E
z
4
D(0, 5) 5
β
β α
4
D
4
B
C
D noktası iç teğet çemberin merkezi yani iç açıortayların kesim noktasıdır.
olduğundan tüm kenarlara
indirilen dikmeler birbirine
eşit ve 4 tür.
x + y + z = 24
x.4 y.4 z.4
+
= 48
+
A ` ABC j =
2
2
2
55.
D
60°
E
50°
D
60° 70°
x
B
45°
35°
55°
50° 5°
35°
B
55°
A
35°
Dikdörtgende köşegen uzunlukları birbirine eşit olduğundan;
|AC| = |DB| olur.
olduğundan;
&
DEB ikizkenar olduğundan;
%
%
m_DEB i = m_DBE i = 50c
%
m`CBE j = 5c
y
D
y
x
Cevap: E
C
x
x
x
y−x y−x
x
59.
y
y
A
x
y
x
D 3x M 3x L 3x K 3x C
y
x
B
A
2y - 2x = x
2y = 3x
4y + 5x = 132 $ 6x + 5x = 132
11x = 132
x = 12
y = 18
F
Cevap: D
56.
C
x = 70° + 60° = 130°
x
Cevap: C
Cevap: C
60°
A
2
58.
70°
α
α
B
C
40°
β
α
β α
A(−3, 0)
HARF EĞİTİM YAYINCILIĞI
3
C
y
α
2.LYS DENEME
A _EFKM i =
E 4x
oranlarsak
Cevap: B
7
F
`6x + 4x j .h
2
A ` ABCD j = 12x.h
eş dikdörtgenlerden birinin çevresi = 2(12 + 18) = 60
4x
4x
B
=
10x.h
2
5xh
5
=
12xh
12
Cevap: B
Diğer sayfaya geçiniz.
60.
E
D
x
63.
C
A
E
S1 a
L
K
8
2a
F
S2
3a
A
&
AFB üçgeninde sağdan Öklid Teoremi uygulanırsa;
a3 2 k = x . 8
9
4
Cevap: C
61.
D
3x
6A
A
2
x=
C
B
x
8
2A
B 4A
F
3 2
D
B
2
a
1
p =
2a
4
S1 = A
B = 4A
S 2 = 10A
S1
1
=
S 2 10
f
C
Cevap: A
n
1
E
m
6
G
10x
A
B
HARF EĞİTİM YAYINCILIĞI
m
1
=
m + n 3x
n
6
=
m + n 10x
Taraf tarafa toplarsak;
m
n
1
6
+
=
+
m + n m + n 3x 10x
a10 k
10 + 18
28
1=
(x=
30x
30
28
DC = 3x = 3 $
30
DC = 2, 8 br
a3 k
64.
62.
y
Cevap: A
A `0, - 12 j
B `3, 0 j
C `1, 0 j
G
CD den geçen doğru
y + 4 = 4(x - 0)
D `0, - 4 j
A
36
°
36
°
F
O
x
y = 4x - 4 dir.
A'
y
C(1, 0)
B(3, 0)
x
3 . 12 1. 4
= 16
2
2
D(0, −4)
Düzgün çokgenlerin ağırlık merkezi simetri eksenlerinin kesim noktasıdır. Düzgün beşgenin dönme açısı
72° dir.
I. kez → 72°
II. kez → 72° + 180° = 252°
A(0, −12)
2.LYS DENEME
Cevap: D
Cevap: C
8
Diğer sayfaya geçiniz.
65.
1
E
D2
F
x
68.
C
1
B
4
A 30°
x+1
x+2
4
x+2
O
A
60°
4 C
B
E
Taralı üçgende pisagordan;
2
Karenin bir kenarı 10 br
Alan 100 br 2 olur.
2
2
r.8
r.4
= 8r
6
6
x2 + ` x + 1j = ` x + 2j
x=3
r = 5 olur.
2
D
Cevap: E
69. L ve T noktalarının koordinatlarının verilmesi |MN| ve
|NP| uzunluğu hakkında bilgi vermeyeceğinden dolayı
yeterli olmaz.
Cevap: E
66.
Cevap: B
F
70. A(-2, a + 4)
D 180 − x
HARF EĞİTİM YAYINCILIĞI
E
60°
180 − x
30°
x
A
B
C
ABDE kirişler dörtgeni olduğu için,
%
m_EDB i = 180 - x
60 + x + 30 = 180 - x
x + 90 = 180 - x
x = 45
B(b + 1, 4)
-2 + 6
= b+1
2
C(6, -5)
a+4-5
=4
2
b=1
a-1 = 8
a=9
71.
Cevap: E
A . B = A . B . cos a
` 4, - 3 j $ `6, 8 j = 5 . 10 . cos a
24 - 24 = 50. cos a
cos a = 0
Cevap: C
Cevap: E
72.
A
67.
A
6
2 13
6 3
P
30°
60° 6
30°
6 3
60°
6
B
6
B
a
H
9
C
Öklid Teoremi'nden; 52 = a `a + 9 j
a=4
Cevap: C
AH + CA = CH
BH $ CH = 4 . 9 . cos 180c = - 36
2.LYS DENEME
9
Cevap: A
Diğer sayfaya geçiniz.
73.
77. 2a = 8 olduğundan odaklara olan uzaklıkları farkı 8 br
olan hiperboldür.
Küpün herhangi üç ayrıtı aynı
düzlemde bulunmayabilir.
a=4
2
x2 y
=1
16 9
c=5
b=3
Cevap: C
74.
F
1
1
1
1
H
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
D
1
C
B
3-1
2 1
= =
ise
2 - `- 2 j 4 2
mMP =
P den geçen doğrunun eğimi -2 dir.
y - 3 = - 2` x - 2j
y = 7 - 2x
1.1 1
=
2
2
1
A
78.
1
1
1.1 1
=
2
2
2.1 = 1
2
1
G
Cevap: C
E
1 1
2.1 = 1
2
Cevap: D
2
Toplam alanı 9br dir.
Cevap: D
HARF EĞİTİM YAYINCILIĞI
75.
r
O
r
5
12
M2 = (k, 7)
M1 = (3, − 5)
r
79.
M1 M 2 = 17
`3 - k j + `- 5 - 7 j = 289
2
b_b
4
3
Vküre = $ r $ r bbb Vküre
2
3
`b
=
bb Vsilindir 3
2
Vsilindir = r $ r $ 2r b
a
2
2
k - 6k + 9 + 144 = 289
k 2 - 6k - 136 = 0
Cevap: A
Kökler toplamı 6 dır.
Cevap: D
76.
80.
A
3
a 3=5
5
a=
3
14444244443
k
2.LYS DENEME
b 3 = 20
20
b=
3
14444244443
4k
B
5
O
b
a
4
4k
4k
64 tane
4k
4rr 2 = 4.r.25 = 100r
Cevap: E
10
Cevap: YÜZ
Diğer sayfaya geçiniz.
Download