Ders2

advertisement
Görüntü İşleme Teknikleri - 2
Oğuzhan Öztaş
1
İçerik
•
•
•
•
•
•
•
Renkler
Aydınlatan ve yansıyan ışık
Üç renkli renk karışımı
Renk modelleri
Gri tonlu imge
Frekans uzayı
Fourier dönüşümü
2
İçerik
• Morfolojik imge işleme
• Yayma, aşındırma
• Açma, kapama
CMYK özellikle yazıcılar ve matbaalar için geliştirilen bir renk
uzayı olmasına karşın, turuncu gibi bazı renklerin basımında
tatmin edici sonuçlar vermemektedir. Yeşil gibi ana ve yaygın
bir rengin, Cam göbeği ve Sarı bileşenlerinin karışımıyla elde
edilmesinden dolayı CMYK "pahalı" bir baskı teknolojisi olarak
yorumlanmaktadır. Bu nedenle günümüz matbaacılığında
giderek artan bir şekilde altı renkli Hexacrome ya
da CMYKOG dediğimiz yeni standart kullanılmaktadır.
13
YUV, genellikle video görüntülerini kaydetmek için kullanılan bir renk
sistemidir. Y: Luminance, U: Chrominance1, V: Chrominance2sözcüklerini
n baş harflerinden oluşan kısaltmadır.
Sistemde Y işareti siyah-beyaz, U (Cb:Chrominance blue) ve V
(Cr:Chrominance red) işaretleri ise mavi ve kırmızı renk bilgilerini temsil
ederler.
a0
 a1Cos( x)  b1Sin ( x)  a2Cos(2 x)  b2 Sin (2 x)  ...
2
bu seriyi daha kısa olarak,
f ( x) 
a0 
f ( x)    (anCos(nx)  bn Sin (nx))
2 n 1
Eşitliğin her iki tarafının da (-π, π) aralığında
integrali alınırsa,

a0
 2 dx  a0


sin( nx)
cos(
nx
)
dx

0

n



cos(nx)
sin(
nx
)
dx


0

n


 f ( x)dx  a
0

43
bu denklemden a0 çekilirse,
a0 
1


 f ( x)dx
bulunur.

n≠k ise,

 cos(nx) cos(kx)dx  0


 cos(nx) sin(kx)dx  0


 sin(nx) sin(kx)dx  0

n=k ise,

2
cos
 (kx)dx  


 sin(kx) cos(kx)dx  0


2
sin
 (kx)dx  

44
Her iki taraf cos(kx) ile çarpılıp integre edilirse,

1
ak   f ( x) cos(kx)dx
 
Her iki taraf sin(kx) ile çarpılıp integre edilirse,
bk 
1


 f ( x) sin(kx)dx

eix  cos x  i sin x
e ix  cos x  i sin x
(cos x  i sin x) n  cos nx  i sin nx
45
Tek Değişkenli Ayrık Fourier Dönüşümü ve Tersi:
M 1
F (u )   f ( x)e  j 2ux / M , u  0,1,2,..., M  1
x 0
1
f ( x) 
M
M 1
 F (u)e
j 2ux / M
, x  0,1,2,..., M  1
u 0
2D Ayrık Fourier Dönüşümü ve Tersi :
M 1 N 1
F (u, v)   f ( x, y )e  j 2 (ux / M  vy / N )
x 0 y 0
1
f ( x, y ) 
MN
M 1 N 1
j 2 ( ux / M  vy / N )
F
(
u
,
v
)
e

u 0 v 0
46
Tek Değişkenli Ayrık Fourier Dönüşümü ve Tersi:
3
F (0)   f ( x)  [ f (0)  f (1)  f (2)  f (3)]
x 0
 1  2  4  4  11
3
F (1)   f ( x)e  j 2 (1) x / 4
x 0
 1e 0  2e  j / 2  4e  j  4e  j 3 / 2  3  2 j
F (2)  (1  0 j )
F (3)  (3  2 j )
47
1 3
f (0)   F (u )e j 2u ( 0 ) / 4
4 u 0
1 3
  F (u )
4 u 0
1
 [11  3  2 j  1  3  2 j ]
4
1
 [ 4]  1
4
48
77 63 53
69 66 60


 61 77 63
2
2
F (0,0)   f ( x, y )  589
x 0 y 0
2
2
F (0,1)   f ( x, y )e
 j 2 ( y / 3 )
2
F (0,2)   f ( x, y )e
 j 2 ( 2 y / 3 )
x 0 y 0
2
2
F (2,0)   f ( x, y )e  j 2 ( 2 x / 3)
x 0 y 0
2
2
F (2,1)   f ( x, y )e  j 2 ( 2 x / 3 y / 3)
x 0 y 0
x 0 y 0
2
2
2
2
F (2,2)   f ( x, y )e  j 2 ( 2 x / 3 2 y / 3)
x 0 y 0
2
F (1,0)   f ( x, y )e  j 2 ( x / 3)
x 0 y 0
2
2
F (1,1)   f ( x, y )e  j 2 ( x / 3 y / 3)
x 0 y 0
2
2
F (1,2)   f ( x, y )e  j 2 ( x / 3 2 y / 3)
x 0 y 0
49
Download