ŞİZOFRENİ HASTASI BİR YAKINA SAHİP OLMAK ŞİZOFRENİ

advertisement
ŞİZOFRENİ NASIL, NE ZAMAN,
HANGİ BELİRTİLERLE ORTAYA
ÇIKAR?
ŞİZOFRENİ BELİRTİLERİ NELERDİR?
ŞİZOFRENİ HASTASI BİR YAKINA
SAHİP OLMAK
Şizofreni hastası bir yakına sahip olmak, aileler ve
bakım verenler için kimi zaman oldukça zorlu bir
o Düşünce ve algılama bozuklukları özellikle
süreç olabilmektedir. Bu zorluklar çoğunlukla
Genellikle 18-25 yaşları arasında başlamakla
hastalığın alevlenme dönemlerinde ortaya
hastanın tedaviyi reddetmesinden ve/veya ailenin
birlikte her yaşta görülebilir. Hastalığın erken
çıkar. Kişi, takip edildiğine, çevresindeki
dönemdeki belirtileri ilk hastane başvurusundan
yaklaşık iki sene evvel başlar. Genellikle
kişilerin düşmanı olduğuna, herkesin kendisi
hakkında konuştuğuna veya
hastanın ailesi ile ilişkilerinin bozulması, içe
anlamlandırmadığı işler döndüğüne inanabilir.
kapanması, okulda ders başarısının düşmesi,
Bu belirtilere hezeyan denir.
devamsızlık, kavgacılık, özbakımda isteksiz
olma gibi davranış değişiklikleri hastalığın
habercisi olabilir.
o Bu hatalı düşünceleri nedeni ile çevresine
karşı tutumu etkilenir. Korku ve öfke
duymasına bu da insanlardan kaçınmasına ya
hastalığı gizleme (kabul etmeme, utanma, saklama)
eğiliminde olmasından kaynaklanmaktadır.
Hastalık başladıktan sonra aile üyelerinin tutumları
hastalığın seyrini belirleyebilmektedir. Hasta bireye
karşı aşırı eleştirel ya da aşırı koruyucu
olunduğunda hastalığın daha sık alevlendiği ve
hastane yatışlarının daha fazla olduğu
görülmektedir.
da onlara karşı daha kavgacı davranmasına
sebep olabilir.
o Kişi gerçekte olmayan sesler ya da görüntüleri
varmış gibi algılayabilir. Buna halüsinasyon
denir. Sadece kendisinin duyduğu seslere
Şizofreni hastalarının hepsinin tehlikeli ya da
saldırgan olduğu doğru değildir.
Çoğu evsiz ya da sürekli kapalı hastanede
yatan insanlar da değildir.
cevap verebilir, bu dışarıdan kendi kendine
konuştuğu izlenimi verir.
o Alevlenme belirtileri yatıştıktan sonra, kişi
toplumdan uzaklaşma, içe kapanma, günlük
Çoğu zaman aileler ve hastanın kendisi
diğer insanların dışlama ve damgalamasına
maruz kalmaktadır. Damgalanma ile
mücadele etmek çoğu zaman hastalığın
kendisi ile mücadele etmekten daha zordur.
işleri yapmakta isteksizlik, özbakımda eksiklik
Şizofreni hastalığı olan insanların büyük
gibi bir takım davranışlar gösterebilir. Kişinin
bölümü aileleriyle, ev arkadaşlarıyla veya tek
evdeki görevlerini yerine getirememesi evdeki
başlarına yaşayabilmektedir.
DAMGALANMA
diğer kişilerce tembellik, şımarıklık gibi
algılanabilir. Ancak bunlar aslında şizofreninin
temel belirtilerindendir.
Ailelerin ve bakım veren kişilerin hastalık hakkında
bilgi sahibi olması, hasta ile iletişimlerinin kuvvetli
olması, hasta için olduğu kadar kendileri için de
sosyal ve psikolojik destek almaları onlara
yardımcı olmaktadır.
ŞİZOFRENİ TEDAVİSİ
“
ŞİZOFRENİ
Şizofreni belirtilerinin hafifletilmesinde ve
tedavisinde başarı sağlanmasının yolu hastanın ve
ailesinin tedavi planına uymasıdır. Hekim
tarafından verilen ilaç tedavisine uyum gösteren
hastaların çoğu günlük yaşam, iş hayatı ve sosyal
ilişkilerini sorunsuzca devam ettirebilmektedirler.
Hastanın tedaviye direnç gösterdiği ya da kendisi
veya çevresine zarar verme ihtimali olduğu
durumlarda yatarak tedavisi yoluna da gidilebilir.
Buna hekim karar verir.
ANKARA HALK
SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
NEREDEN YARDIM ALINIR?
o
RUH SAĞLIĞI
PROGRAMLARI ŞUBESİ
Hastanelerin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Poliklinikleri
o
Psikiyatri Uzmanları
o
Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri (TRSM)
312 310 15 13
Yenimahalle TRSM Tel: 312 587 24 60
www.ankarahalksagligi.gov.tr
Sincan TRSM Tel: 312 273 78 71
Dışkapı TRSM Tel: 312 318 66 10
[email protected]
www.facebook.com/AnkaraRuhSagligiProgramlari
twitter.com/DamgalaMA
ŞİZOFRENİ İLE YAŞAMAK
Download