Prof.Dr. DİLEK ÖZCENGİZ - Çukurova Üniversitesi Akademik Bilgi

advertisement
Prof.Dr. DİLEK ÖZCENGİZ
ÖZGEÇMİŞ DOSYASI
KİŞİSEL BİLGİLER
Doğum Yılı :
Doğum Yeri :
Sabit Telefon :
Faks :
E-Posta Adresi :
Web Adresi :
Posta Adresi :
1961
ANKARA
T:
F:
[email protected]
http://aves.cu.edu.tr/ozcengiz/
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, 2006-2016
Tıpta Yandal Uzmanlık, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, Yoğun Bakım, 2005-2013
Yüksek Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikolojik Danışma Ve Rehberlik, 2002-2006
Tıpta Uzmanlık, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, 1986-1991
Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, , 1979-1985
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "GEVŞEME EĞİTİMİNİN MALİGN OLMAYAN KRONİK AĞRILI HASTALARIN AĞRI ALGILARINA ETKİSİ ",
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri/Psikolojik Danışma ve Rehberlik Mayıs, 2016.
Yüksek Lisans, "Anesteziyle Ilgili Bilgilendirmede Kullanılan Farklı Yaklaşımların Çocukları Günübirlik Cerrahi Mücadele
Geçiren Ebeveynlerin Durumluk Kaygılarına Etkisi", 2006 ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eylül, 2006.
Tıpta Uzmanlık, "Yukarı Karın Ameliyatlarından Sonra Ağrı Tedavisinde Intramusküler Ve Interplevral Meperidin Ile
Interplevral Bupivakainin Karşılaştırılmalı Olarak Değerlendirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi
Anesteiyoloji Ocak, 1991.
YABANCI DİLLER
Almanca, Orta
İngilizce, İyi
AKADEMİK UNVANLAR/GÖREVLER
Prof.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 2005 - Devam Ediyor
Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 1996 - 2005
Yrd.Doç.Dr., ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 1991 - 1996
Uzman, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 1987 - 1991
, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 1986 - 1987
, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, Tıp Fakültesi, 1985 - 1986
MESLEKİ VE İDARİ DENEYİM
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 05.11.2014 - 05.08.2016
Dekan, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 11.03.2013 - 11.03.2016
MYO Müdürü, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, , 09.03.2006 - 19.05.2011
Senato Üyesi, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 09.03.2006 - 19.05.2011
, Sağlık Bakanlığı Erişkin Temel Yaşam Desteği Eğitmen , , 01.01.2006 - Devam Ediyor
Erişkin İleri Yaşam Desteği Kursu Kurucu ve Yöneticisi , ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 01.01.2004 - 01.01.2012
Travma Modülü Anestezi ve Reanimasyon Staj Sorumlusu, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , , 01.01.2003 - 01.01.2005
ARAŞTIRMA ALANLARI
Reanimasyon
Psikoloji
YÖNETİLEN TEZLER
Tıpta Uzmanlık, H.Alnıkızıl, "Vip'li Hastaların Prognozunu Değerlendirmede suPAR ve SAPS2''nin Yeri", ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2014.
Tıpta Uzmanlık, F.Akıncı, "Çocuklarda Perkütan Nefrolitotomi ameliyatlarında ultrasound eşliğinde yapılan torakal
paravertebral bloğun hemodinami ve postoperatif ağrı üzerine etkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2014.
Tıpta Uzmanlık, S.Yıldırmaz, "Major abdominal cerrahi uygulanacak çocuklarda ultrasonografi eşliğinde yapılacak
rektus kılıf bloğunda farklı volümlerde kullanılan lokal ansteziğin peroperatif anestezik ajan ve postoperatif analjezik
ajan tüketimi üzerine etkisinin araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2012.
Tıpta Uzmanlık, A.Halefoğlu, "çocuk cerrahisinde tranvers kesi yapılan laparotomilerde preoperatif ultrasonografi
eşliğinde levobupivakain ile yapılacak rectus kılıf bloğunun postoperatif analjezik etkisinin araştırılması", ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2011.
Tıpta Uzmanlık, Ş.Cüneyitoğlu, "P-fannenstiel kesisi yapılanjinekolojik cerrahi girişimlerde preoperatif ultrasonografi
eşliğinde ve peroperatif insizyon bölgesinden levobupivakain ile yapılacak rectus kılıf bloğunun peroperatif anestezik
ajan tüketimi ve postoperatifanaljezik ajan tüketimi üzerine olan etkilerinin araştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ,
Şubat, 2011.
Tıpta Uzmanlık, T.Şahin, "Çocuklarda desfluran anestezisi altında kaudal blok veya intravenöz tramadol
uygulamasının, bispektral indeks, erken ajitasyon ve derlenme üzerine etkilerinin araştırılması", ÇUKUROVA
ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2011.
Tıpta Uzmanlık, B.Bayrak, "Çocukların havayolu yönetiminde laringeal mask airway, cobra perilaringeal airway ve yüz
maskesinin karşılaştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2010.
Tıpta Uzmanlık, A.Erkoçukaradal, "Sırs ve sepsis hastalarında deksmedetomidin ce propofolün immün sistem üzerine
etkileri", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2009.
Tıpta Uzmanlık, F.Karacaer, "Çocuklarda sevofluran ve sevofluran remifentanil uygulamalarında bispektral indeks
değerlerinin karşılaştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2009.
Tıpta Uzmanlık, R.Tuğ, "Çocuklarda lumbar paravertebral ve kaudal bloğun postoperatif ağrı tedavisindeki etkileri",
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2009.
Tıpta Uzmanlık, Ç.Silibuldu, "Yenidoğanların anestezisinde morfin ve remifentanilin etkilerinin karşılaştırılması",
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2008.
Tıpta Uzmanlık, Y.Turhan, "Elektif cerrahi operasyon planlanan hastalarda preoperatif ve postoperatif anksiyetinin
hAsta memnuniyeti ile ilişkisi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2007.
Tıpta Uzmanlık, P.Gök, "Majör abdominal cerrahi uygulanan çocuklarda epidural levobupivakain-tramadol ile
bupivakain-tramadolun postoperatif analjezi üzerine etkilerinin karşılaştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Nisan,
2006.
Tıpta Uzmanlık, S.Sayılgan, "Çocuklarda postoperatif analjezide kaudal ropivakaine eklenen farklı dozlarda tramadol
uygulamalarının karşılaştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2005.
Tıpta Uzmanlık, H.Akbaş, "Pediyatrik olgularda intramusküler deksmedetomidin uygulamasının premedikasyondaki
etkinliğinin midazolam ile karşılaştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2004.
Tıpta Uzmanlık, A.Denker, "Sevofluran ve desfluran anestezisi altında sisatrakuryum ile oluşturulan nöromusküler
bloğun çocuklarda ve genç erişkinlerde karşılaştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2003.
Tıpta Uzmanlık, M.Seçen, "Çocuklarda postoperatif analjezide kaudal ropivakain, ropivakain-ketamin, ropivakaintramadol uygulamalarının karşılaştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2003.
Tıpta Uzmanlık, M.Seçen, "Çocuklarda postoperatif analjezide kaudal ropivakain, ropivakain-ketamin, ropivakaintramadol uygulamalarının karşılaştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2003.
Tıpta Uzmanlık, K.İnanoğlu, "Majör abdominal cerrahi uygulanan çocuklarda epidural ropivakain ile ropivakaintramadolun postoperatif analjezi üzerine etkilerinin karşılaştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2003.
Tıpta Uzmanlık, S.Bilen, "Konjenital kalp hastalıklı çocuklarda propofol ve ketamine sistemik ve pulmoner
hemodinamik yanıtlar", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2002.
Tıpta Uzmanlık, A.Bilen, "Çocuklarda postoperatif analjezide kaudal ketamin, alfentanil ve alfentanil + ketamin
uygulamalarının karşılaştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2000.
Tıpta Uzmanlık, M.Gündüz, "Çocuklarda postoperatif analjezide, kaudal tramadol uygulamasının kaudal bupivakain +
tramadol ve intravenöz tramadol uygulamaları ile karşılaştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 1999.
Tıpta Uzmanlık, A.Harput, "Çocuklarda halotan ile sevofluranın anestezi indüksiyonu ve uyanma üzerine etkilerinin
karşılaştırılması", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 1998.
Tıpta Uzmanlık, M.Özalevli, "Çocuklarda magnetik rezonans görüntülemede propofol ile ketaminin karşılaştırılmalı
değerlendirilmesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ , Mart, 1997.
SCI,SSCI,AHCI INDEXLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Menziletoğlu Yildiz Ş.S., Atli G., Güleç E., Güvenç B., Özcengiz D., "Major Histocompatibility Complex Class I-related
Chain A and B Gene Expression in Sepsis Patient", INTERNATİONAL JOURNAL OF HUMAN GENETİCS, vol.17, pp.26-30,
2017
Karacaer F., Hamed I., Özoğul F., Glew R.H., Özcengiz D., "The function of probiotics on the treatment of ventilatorassociated pneumonia (VAP): facts and gaps", JOURNAL OF MEDİCAL MİCROBİOLOGY, vol.66, pp.1275-1285, 2017
Batuman A., Güleç E., Türktan M., Güneş Kocaoğlu Y., Özcengiz D., "Preoperative informational video based on model
making reduces preoperative anxiety and postoperative negative behavioral changes in children.", MINERVA
ANESTESIOLOGICA, vol.80, pp.120-120, 2015
Özcengiz D., "The interrelations of radiologic findings and mechanical ventilation in community acquired pneumonia
patients admitted to the intensive care unit: a multicentre retrospective study", ANNALS OF CLINICAL
MICROBIOLOGY AND ANTIMICROBIALS, vol.13, pp.0-0, 2014
Öcal I., Gunes Y., Mert T., Özcengiz D., Günay İ., "Dexmedetomidine modifies uterine contractions in pregnancy terms
of rats", INDIAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY, vol.45, pp.168-173, 2013
Özcengiz D., Cilli A., Erdem H., "Community-acquired pneumonia in patients with chronic obstructive pulmonary
disease requiring admission to the intensive care unit: Risk factors for mortality", JOURNAL OF CRITICAL CARE, vol.28,
pp.975-979, 2013
Niven D.J., Özcengiz D., Tabah A., Laupland K.B., Laupland K.B., "Diagnosis and management of temperature
abnormality in ICUs: a EUROBACT investigators' survey", CRITICAL CARE, vol.17, 2013
Erdem H., Turkan H., Cilli A., Karakas A., Karakurt Z., Bilge U., et al.,"Mortality indicators in community-acquired
pneumonia requiring intensive care in Turkey", INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, vol.17, pp.0-0,
2013
Güneş Kocaoğlu Y., Türktan M., Erman T., Özcengiz D., "Comparison of Dexmedetomidine, Remifentanil, and Esmolol
for the Control of Hypertension During Tracheal Extubation and Emergence From Anesthesia After a Craniotomy",
NEUROSURGERY QUARTERLY, vol.23, pp.294-298, 2013
Mert T., Gunes Y., Özcengiz D., "Modification of local anesthetic-induced antinociception by fentanyl in rats",
PHARMACOLOGICAL REPORTS, vol.63, pp.1427-1434, 2011
Özcengiz D., "Single level paravertebral versus caudal block in paediatric inguinal surgery", ANAESTHESIA AND
INTENSIVE CARE, vol.39, pp.909-913, 2011
Güneş Kocaoğlu Y., Ünlügenç H., Yilmaz D.M., Özcengiz D., "Management of Acute Craniotomy Pain: The Analgesic
Effect of Diclofenac Sodium-Tramadol or Paracetamol-Tramadol", NEUROSURGERY QUARTERLY, vol.21, pp.236-239,
2011
Özcengiz D., Gunes Y., Ozmete O., "Oral melatonin, dexmedetomidine, and midazolam for prevention of
postoperative agitation in children", JOURNAL OF ANESTHESIA, vol.25, pp.184-188, 2011
Inanoglu K., Özcengiz D., Gunes Y., Ünlügenç H., Isik G., "Epidural ropivacaine versus ropivacaine plus tramadol in
postoperative analgesia in children undergoing major abdominal surgery: a comparison", JOURNAL OF ANESTHESIA,
vol.24, pp.700-704, 2010
Mert T., Gunes Y., Özcengiz D., Günay İ., "Magnesium modifies fentanyl-induced local antinociception and
hyperalgesia", NAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIVES OF PHARMACOLOGY, vol.380, pp.415-420, 2009
Güneş Kocaoğlu Y., Ozbek T.H., Gündüz H.M., Cedik Y.E., Erman T., Özcengiz D., "Patient-controlled analgesia Comparison of morphine to Dexmedetomidine plus morphine in patients undergoing laminectomy", NEUROSURGERY
QUARTERLY, vol.18, pp.178-181, 2008
Güneş Kocaoğlu Y., Ozbek T.H., Gündüz H.M., Cedik Y.E., Erman T., Özcengiz D., "Patient-controlled analgesia Comparison of morphine to Dexmedetomidine plus morphine in patients undergoing laminectomy", NEUROSURGERY
QUARTERLY, vol.18, pp.178-181, 2008
Özcengiz D., Ünlügenç H., "A double-blind comparison of intrathecal S(+) ketamine and fentanyl combined with
bupivacaine 0.5% for Caesarean delivery", EUROPEAN JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY, vol.23, pp.1018-1024, 2006
Mert T., Gunes Y., Özcengiz D., Günay İ., Polat S., "Comparative effects of lidocaine and tramadol on injured
peripheral nerves", EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY, vol.543, pp.54-62, 2006
Özcengiz D., "Comparison of caudal ketamine with lidocaine or tramadol administration for postoperative analgesia
of hypospadias surgery in children", PEDIATRIC ANESTHESIA, vol.16, pp.158-163, 2006
Günay İ., Mert T., Güneş Kocaoğlu Y., Özcengiz D., Polat S., "Comparative effects of lidocaine and tramadol on injured
peripheral nerves", EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY, vol.543, pp.54-62, 2006
Özcengiz D., "Dexmedetomidine-remifentanil or propofol-remifentanil anesthesia in patients undergoing intracranial
surgery", NEUROSURGERY QUARTERLY, vol.15, pp.122-126, 2005
Özcengiz D., "Comparison of morphine and tramadol by patient-controlled analgesia for postoperative analgesia
after tonsillectomy in children", PEDIATRIC ANESTHESIA, vol.15, pp.979-984, 2005
Özcengiz D., "Comparison of caudal vs intravenous tramadol administered either preoperatively or postoperatively
for pain relief in boys", PEDIATRIC ANESTHESIA, vol.14, pp.324-328, 2004
Özcengiz D., "Comparison of caudal ropivacaine, ropivacaine plus ketamine and ropivacaine plus tramadol
administration for postoperative analgesia in children", PEDIATRIC ANESTHESIA, vol.14, pp.557-563, 2004
Özcengiz D., "Anesthetic techniques for neurosurgery - Comparison of desflurane-remifentanil and desfluranefentanyl in patients undergoing surgery for intracranial procedures", NEUROSURGERY QUARTERLY, vol.14, pp.204208, 2004
Özcengiz D., "Effects of calcium and magnesium on peripheral nerve conduction", POLISH JOURNAL OF
PHARMACOLOGY, vol.55, pp.25-30, 2003
Özcengiz D., "Caudal Injections for postoperative analgesia in children", Paediatric Anaesthesia, vol.12, pp.192-193,
2002
Özcengiz D., "The comparison of caudal ketamine, alfentanil and ketamine plus alfentanil administration for
postoperative analgesia in children", PEDIATRIC ANESTHESIA, vol.12, pp.610-616, 2002
Özcengiz D., "Comparison of nerve conduction blocks by an opioid and a local anesthetic", EUROPEAN JOURNAL OF
PHARMACOLOGY, vol.439, pp.77-81, 2002
Ozcengiz D., Gunes Y., Ozalevli M., Isik G., Özcengiz D., "Postoperative analgesia in children: comparison of
bupivacaine with a mixture of bupivacaine and alfentanil", EUROPEAN JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY, vol.18,
pp.695-696, 2001
Özcengiz D., Gündüz H.M., Özbek H.T., Işik A., "Comparison of caudal morphine and tramadol for postoperative pain
control in children undergoing inguinal herniorrhaphy", PEDIATRIC ANESTHESIA, vol.11, pp.459-464, 2001
Gündüz H.M., Özcengiz D., Özbek H.T., Işik A., "A comparison of single dose caudal tramadol, tramadol plus
bupivacaine and bupivacaine administration for postoperative analgesia in children", pediatric anesthesia, vol.11,
pp.323-326, 2001
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Türktan M., Alkan M., Özcengiz D., "Anesthetic management of a child undergoing bilateral laparoscopic
adrenalectomy", CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, vol.41, pp.171-174, 2016
Tekin B., Hatipoğlu Z., Türktan M., Özcengiz D., "Comparing the Laryngeal Mask Airway, Cobra Perilaryngeal Airway
and Face Mask in Children Airway Management.", Turkish journal of anaesthesiology and reanimation, vol.44, pp.815, 2016
Hatipoğlu Z., Türktan M., Özcengiz D., Tekin B., "Comparing the Laryngeal Mask Airway, Cobra Perilaryngeal Airway
and Face Mask in Children", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, cilt.44, ss.81-85, 2016
Hatipoğlu Z., Türktan M., Güleç E., Özcengiz D., "Noonan Sendromlu Bir Çocukta Anestezik Yaklaşım", cukurova
medical journal, cilt.40, ss.47-50, 2015
Özcengiz D., "Çocuklarda Desfluran Anestezisi Altında Kaudal Blok veya İ.V. Tramadol Uygulamasının Bispektral
İndeks, Erken Ajitasyon ve Derlenme Üzerine Etkilerinin Araştırılması", Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji ve
Reanimasyon Dergisi, cilt.13, ss.1-7, 2015
Güleç E., Özcengiz D., "Preoperative Psychological Preparation of Children", TURKISH JOURNAL OF
ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, vol.43, pp.344-346, 2015
Türktan M., Özcengiz D., "Phannelstiel insizypnla yapılan jinekolojik cerrahide", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Derneği Dergisi, cilt.43, ss.318-22, 2015
S N., Ulu A., Karakoç E., Özcengiz D., "A New Biomarker for Intensive Care Unit Patients suPAR", J. Dis.Markers, vol.3,
pp.1030-1036, 2015
Hlefoğlu A., Güleç E., Özcengiz D., "Effect of Ultrasound Guided Rectus Sheath Block on Postoperative Analgesia after
Laparotomy with Transverse Incision in Children", Cukurova medical J, cilt.40, ss.534-41, 2015
Halefoğlu A., Hatipoğlu Z., Güleç E., Özcengiz D., "Effect of Ultrasound Guided Rectus Sheath Block on Postoperative
Analgesia after Laparotomy with Transverse Incision in Children", Cukurova Medical Journal, cilt.3, ss.534-541, 2015
Biricik E., Özcengiz D., Türktan M., "Ultrasound-Guided Rectus Sheath Block in Gynaecological Surgery with
Pfannenstiel Incision.", Turk J Anaesth Reanim , vol.43, pp.318-322, 2015
Güleç E., Özcengiz D., "Preoperative Psychological Preparation of Children", TURKISH JOURNAL OF
ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, vol.43, pp.344-346, 2015
Beyhan S., Gunes Y., Türktan M., Özcengiz D., "Investigation of the burnout syndrome among the Eastern
Mediterranean Region anaesthesiologists | Do?u akdeniz Bölgesindeki anestezi hekimlerinde tükenmişlik
Sendromunun araşti{dotless}ri{dotless}lmasi{dotless}", Turk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dernegi Dergisi, vol.41,
pp.7-13, 2013
Özcengiz D., "] ? Effect of Gabapentin on Postoperative Pain and Opioid-Related Side Effects in Patients Undergoing
Combined Spinal-Epidural Anesthesia (a Preliminary Study", Clinical and Experimental Medical Sciences, vol.6, pp.251
-261, 2013
Özcengiz D., "Doğu Akdeniz Bölgesindeki Anestezi Hekimlerinde Tükenmişlik Sendromunun Araştırılması", Türk
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, ss.7-13, 2013
Beyhan S., Türktan M., Güneş Kocaoğlu Y., Özcengiz D., "Doğu Akdeniz Bölgesindeki Anestezi Hekimlerinde
TükenmişlikSendromunun Araştırılmasıa Craniotomy", Turk J Anaesth Reanim, cilt.41, ss.7-13, 2013
Hatipoğlu Z., Türktan M., Güleç E., Küçükbingöz Ç., Özcengiz D., "Anesthetic Approach to a Child with Noonan?s
Syndrome", Cukurova Medical Journal , cilt.40, ss.47-50, 2013
Özcengiz D., "The effect of dexmedetomidine on bispectral index monitoring in children.", Middle East J Anesthesiol,
vol.21, pp.613-618, 2012
Özcengiz D., "Ağrının iletilmesinde N-Metil D- aspartat reseptörlerinin rolü", Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dergisi, cilt.37, ss.9-16, 2012
Özcengiz D., ": Elektif cerrahi hazırlığında preoperatif ve postoperatif anksiyetenin hasta memnuniyeti ile ilişkisi ",
Anestezi Dergisi, cilt.20, ss.27-33, 2012
Özcengiz D., "Rectus sheath block for postoperative pain relief in children undergoing major abdominal surgery",
journal of Anesthesiology and Clinical Science , vol.1, pp.1-5, 2012
Özcengiz D., "Epidural levobupivacaine versus levobupivacaine-morphine inpostoperative analgesia for paediatric
patients", journal of Anesthesiology and Clinical Research , vol.1, pp.1-1, 2012
Önal D., Hatipoğlu Z., Özcengiz D., Güneş Kocaoğlu Y., Gündüz H.M., "Epidural levobupivacaine versus
levobupivacaine-morphine in postoperative analgesia for paediatric patients.", Journal of Anesthesiology and Clinical
Science, vol.2, no.2049, pp.1-5, 2012
Özcengiz D., "Preliminary experience with dexmedetomidine in neonatal anesthesia.", J Anaesthesiol Clin Pharmacol,
vol.27, pp.17-22, 2011
Özcengiz D., "Yoğun Bakımda Sıvı Tedavisi", Yoğun Bakım, cilt.1, ss.11-17, 2011
Özcengiz D., "Comparison of effects of ketamine, ketamine-dexmedetomidine and ketamine-midazolam on dressing
changes of burn patients", J Anaesthesiol Clin Pharmacol., vol.27, pp.220-224, 2011
Özcengiz D., "Comparison of two new different anaesthetic techniques for neonatal surgical emergencies", Journal of
Anesthesiology Clinical Pharmacology, vol.26, pp.307-310, 2010
Özcengiz D., "effect of ondansetron in lower extremity bone surgery on morphine and tramadol consumption using
patient controlled analgesia agri.", effect of ondansetron in lower extremity bone surgery on morphine and tramadol
consumption using patient controlled analgesia agri., cilt.19(1), ss.36-41, 2007
Özcengiz D., "Bölgesel Anestezi ve Ağrı Yönetimi", Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrical Sciences, cilt.6, ss.118-122,
2006
Özcengiz D., "comprasion of ropivacaine, ropivacaine plus tramadol and ropivacaine plus morphine in patients
undergoing minor hand surgery agri", comprasion of ropivacaine, ropivacaine plus tramadol and ropivacaine plus
morphine in patients undergoing minor hand surgery agri, cilt.17(2), ss.52-8, 2005
Özcengiz D., "beyin ölümü", arşiv kaynak tarama dergisi, cilt.14, ss.410-415, 2005
Özcengiz D., "Kas Gevşeticiler", Turkiye Klinikleri Journal of Anesthesiology Reanimation, cilt.3, ss.116-30, 2005
Özcengiz D., "effect of tramadol on regeneretıon after experimental sciatic nerve injury agri", effect of tramadol on
regeneretıon after experimental sciatic nerve injury agri, cilt.17(1), ss.33-8, 2005
Özcengiz D., "Artroskopik cerrahi uygulanan hastalarda remifentanilpropofol anestezisinin postoperatif derlenme
kriterleri üzerine etkisi: farklı remifentanil dozlarının karşılaştırılması", Türk Anest Rean Der Dergisi, cilt.32, ss.373378, 2004
Özcengiz D., "Genel anestezi sırasında tanı konulan glukoz-6 fosfat dehidrogenaz (g-6pd) enzim eksikliği (olgu
sunumu)", Ç.Ü tıp Fakültesi Dergisi, cilt.28, ss.36-39, 2003
Özcengiz D., "brakiyal pleksus bloku uygulanan olgularda tek başına bupivakain ile bupivakain-TRAMADOL
kombinasyonunun karşılaştırılması", ağrı dergisi, cilt.28, ss.36-39, 2003
Özcengiz D., "İntrakraniyal cerrahide sevofluran-remifentanil ve izofluran-remifentanil infüzyonunun hemodinamik
değişiklikler ve derlenme üzerine etkileri", Türk Anest Rean Dergisi, cilt.31, no.", ss.161-168, 2003
Özcengiz D., "L-Arjinin ve N-Nitro-L-Arjinin farelerdeki Tail-Flick cevabı ve morfin analjezisi üzerine etkisi", AĞRI
DERGİSİ, cilt.27, ss.12-19, 2000
Özcengiz D., "çocuklarda halotan ve sevofluranın anestezi indüksiyonu ve uyanma üzerine etkilerinin
karşılaştırılması", Anestezi dergisi, cilt.27, ss.361-367, 1999
Özcengiz D., "Sevofluran ve isofluranın günübirlik (outpatıent)anestezi uygulamalarında derlenme ile mental ve
psikomotor fonksiyonlar üzerine etkisi", Türk Anest Rean Cem Mecmuası, cilt.27, ss.427-32, 1999
Özcengiz D., "İzole sıçan torasik aortasında propofolün etkileri", Türk Anest Rean Cem Mecmuası, cilt.27, ss.220-24,
1999
Özcengiz D., "fetus ve ağrı", fetus ve ağrı galenos dergisi, cilt.33, ss.55-58, 1999
Özcengiz D., "Rokuronyum ve Mivakuryumun Genç ve Yaşlı Hastalardaki Etkilerinin Karşılaştırılması", Türk Anest Rean
Cem Mecmuası, cilt.27(10), ss.569-574, 1999
Özcengiz D., "Çocuklarda Postoperatif Ağrı Tedavisinde Kaudal Ropivakain ve Bupivakainin Karşılaştırılması", Türk
Anest Rean Cem Mecmuası, cilt.26(1), ss.39-42, 1998
Özcengiz D., "çocuklarda intranazal midazolam ve alfentanil premedikasyonu", Türk Anest Rean Cem Mecmuası,
cilt.26(2), ss.85-88, 1998
Özcengiz D., "İzole kalp kapiller kasında bupivakain ile verapamilin kasılma kuvvetleri üzerine olan etkileri", Anestezi
Dergisi, cilt.6, ss.38-41, 1998
Özcengiz D., "postoperatif ağrı tedavisinde intranazal ve intravenöz alfentanil uygulaması", ağrı dergisi, cilt.10(1),
ss.64-67, 1998
Özcengiz D., "pelvik laparoskopik cerrahide Co2 pnömoperitoneyumun kardiyovasküler sistem respilatör sistem
üzerine etkileri", Türk Anest Rean Cem Mecmuası, cilt.25, ss.129-133, 1997
Özcengiz D., "Comparative Determination of Continuous Epidural Analgesia During Labor Using 0.125% Bupivacaine
Or Mixture of 0.125% Bupivacaine and 0.05 mg Fentanyl", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi,
cilt.25, ss.393-397, 1997
Özcengiz D., "çocuklarda inguinal hernilerde kaudal blok ve infiltrasyon uygulamalarının postoperatif ağrı tedavisinde
karşılaştırılması", Türk Anest. Rean. Cem Mecmuası, cilt.25, ss.62-64, 1997
Özcengiz D., "Postoperatif ağrı tedavisinde intranazal ve iv fentanil uygulamasının karşılaştırılması", Türk Anest Rean
Cem Mecmuası, cilt.25, ss.467-470, 1997
Özcengiz D., "doğumda epidural %0.125 bupivakain + 0.05 mg fentanil ile %0.125 bupivakain infüzyonunun
karşılaştırılmalı değerlendirilmesi", Türk Anest Rean Cem Mecmuası, cilt.25, ss.393-397, 1997
Özcengiz D., "Ketaminin kas hücre membranına ve instrasellüer Ca++ depolarına etkisi", Türk Anest. Rean. Cem
Mecmuası, cilt.24, ss.196-199, 1996
Özcengiz D., "Çocuklarda postoperatif ağrı tedavisinde subkütan ve kaudal morfin uygulamaları", Türk Anest. Rean
Cem Mecmuası, cilt.24, ss.172-175, 1996
Özcengiz D., "Sıçan torasik aortasında verapamilin oluşturduğu gevşemeye kokain etkisi", Türk Anest. Rean Cem
Mecmuası, cilt.24, ss.156-157, 1996
Özcengiz D., "çocuklarda intranazal alfentanil premedikassyonu", Türk Anest. Rean. Cem Mecmuası, ss.1-100, 1996
Özcengiz D., "çocuklarda postoperatif ağrı tedavisinde sürekli subkütan alfentanil ve fentanil uygulaması", Türk Anest.
Rean. Cem Mecmuası, cilt.24, ss.116-119, 1996
Özcengiz D., "çocuklarda postoperatif ağrı tedavisinde subkütan ve kaudal morfin uygulaması", Türk Anest. Rean.
Cem Mecmuası, cilt.24, ss.172-175, 1996
Özcengiz D., "ketaminin sinir-kas prepatlarında mekanogram üzerine etkilerinin Ca+2 atpaz ile ilişkisi", türk Anest. ve
Rean. Cem. Mecmuası, ss.1-100, 1995
Özcengiz D., "çocuklarda kaudol blok uygulamasının peroperatif anestezik ajan peratif düzeyi ve postotoperatif
analjezi üzerine etkileri", Türk Anest. Ve Rean. Cem. Mecmuası, ss.1-100, 1995
Özcengiz D., "postoperatif ağrı tedavisinde intranazal alfentanil ve fentanil uygulaması", ağrı dergisi, ss.1-100, 1995
Özcengiz D., "ekstrakorporeal şok dalgalı litotripside hasta kontrollü analjezi uygulaması", Türk anest. ve Rean. Cem.
Mecmuası, ss.1-100, 1994
Özcengiz D., "pediatrik olgularda magnetik rezonans görüntüleme (MRI) sırasında propofol uygulanması", Türk
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, ss.1-100, 1994
Özcengiz D., "pediyatrik olgularda propofol-ketamin anestezisi", Türk Anest. ve Rean. Cem. Mecmuası, ss.1-100, 1994
Özcengiz D., "postoperatif ağrı tedavisinde intramusküler ve intravenöz ketorolak trometamin", ağrı dergisi, ss.1-100,
1994
Özcengiz D., "laparoskopik ve açık kolesistektomilerin solunum fonksiyon testlerine etkilerinin karşılaştırılmalı
değerlendirilmesi", Türk Anest. ve Rean. Cem. Mecmuası, ss.1-100, 1994
Özcengiz D., "ketorolak trometamin'in lokal anestezik etkisi var mı?", Türk Anest. ve Rean. Cem. mecmuası, ss.1-100,
1994
Özcengiz D., "etomidatın plazma psödokolinesteraz düzeyine etkisi", çukurova üniversitesi tıp fakültesi dergisi, ss.1100, 1993
Özcengiz D., "üst batın ameliyatlarından sonra ağrı tedavisinde intramusküler ve interplevral meperidin ile
interplevral bupivakainin karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmesi", Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
Dergisi, ss.1-100, 1993
Özcengiz D., "doğum analjesinde %lik lidokain ve %0.5 bupivakain'in etkilerinin karşılaştırılması Türk Anest. ve rean.
cem. mecmuası", diğer, ss.1-100, 1993
Özcengiz D., "doğumda epidural %0,0625 bupivakain / %0,002 fentanil ile %0.25 bupivakain enfüzyonunun
karşılaştırılması. türk anest ve rean cem mecmuası", diğer, ss.1-100, 1993
Özcengiz D., "postoperatif ağrı tedavisinde sürekli epidural bupivakain", çukurova üniversitesi tıp fakültesi dergisi,
ss.1-100, 1993
Özcengiz D., "postoperatif ağrı tedavisinde epidural fentanyl-droperidol kombinasyonu", ağrı dergisi, ss.1-100, 1993
Özcengiz D., "postoperatif ağrı tedavisinde epidural bupivakain + fentanil ile bupivakain + alfentanil infüzyonlarının
karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmesi. Türk anest. ve rean cem mecmuası", diğer, ss.1-100, 1993
Özcengiz D., "lomber ensizyonlarda epidural ve interplevral bupivakain", Anest ve rean cem mecmuası, ss.1-100, 199
Özcengiz D., "açık kalp ceraahisinde yüksek dozfentanil ve isofluran anestezisinin eser elementler üzerine etkisi", Türk
anest ve rean cem mecmuası, ss.1-100, 1993
Özcengiz D., "sezaryende endüksiyon ajanı olarak midazolam etomidat ve tiyopentalin yenidoğan üzerindeki
etkilerinin karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmesi", ç.ü tıp fakültesi dergisi, ss.1-100, 1992
Özcengiz D., "okul öncesi çocukların premedikasyonunda oral transmukozal-intramusküler fentanil ve meperidinin
karşılaştırmalı olarak incelenmesi", ç.ü tıp fakültesi dergisi, ss.1-100, 1992
Özcengiz D., "yukarı karın ameliyatlarından sonra interplevral bupivakain ile intramusküler meperidin
uygulamalarının karşılaştırılması", ağrı dergisi, ss.1-100, 1992
Özcengiz D., "spinal anestezide lidokain-kalsitonin kombinasyonu", ağrı dergisi, ss.1-100, 1992
Özcengiz D., "laringeal maskenin arteriyel kan gazlarına etkisi", ç.ü tıp fakültesi dergisi, ss.1-100, 1992
Özcengiz D., "çocuklarda premedikasyonda oral ketamin ve intramusküler meperidin karşılaştırılması", ç.ü tıp
fakültesi dergisi, ss.1-100, 1992
Özcengiz D., "renal cerrahide interplevral kateter", ağrı dergisi, ss.1-1000, 1991
Özcengiz D., "diprivan ve pentotalin serum magnezyum ve bakır düzeylerine etkileri", ç.ü tıp fakültesi dergisi, ss.11000, 1990
Özcengiz D., "sezaryenle ketamin hidroklörür ve sodyum thiopental kullanılmasının yenidoğanın nörolojik davranış ve
adaptassyon kapasiteleri üzerine etkilerinin araştırılması", ç.ü tıp fakültesi dergisi, ss.1-10000, 1990
Özcengiz D., "ameliyat öncesi gece yatarken verilen tek doz oral famoditinin mide ph ve volümüne etkisi", ç.ü tıp
fakültesi dergisi, ss.1-10000, 1989
Özcengiz D., "çinko tolerans testinin genel anestezi almış olgularda plazma bakır düzeyine olan etkisi", Ç.Ü Tıp
Fakültesi Dergisi, ss.1-1000, 1989
Özcengiz D., "tavşanlarda intretekal ve epidural prilokain +oktopresin /adrenalin kombinasyonlarının medulla
spinalisteki etkileri Türk anest ve rean cem mecmuası", hakemli dergi, ss.1-1000, 1989
Özcengiz D., "acil sezaryen operasyonlarında oral antasit olarak sodyum bikarbonatın gastrik volüm ve ph üzerine
etkileri", Ç.Ü Tıp Fakültesi Dergisi, ss.1-1000, 1988
Özcengiz D., "sezaryen ameliyatlarında genel ve spinal anestezinin yeni doğan nörolojik davranışları ve adaptasyon
kapasitesi üzerine etkilerinin karşılaştırılmalı değerlendirmesi", ç.ü Tıp Fakültesi Dergisi, ss.1-1000, 1988
Özcengiz D., "genel anestezinin eritrosit zarı atp'az enzim sistemi üzerindeki etkisi", Ç.Ü Tıp Fakültesi Dergisi, ss.11000, 1988
Özcengiz D., "genel anestezinin eritrosit zarı atp'az enzim sistemi üzerindeki etkisi", Ç.Ü Tıp Fakültesi Dergisi, ss.11000, 1988
KİTAP VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER
Hatipoğlu Z., Özcengiz D., "Yenidoğan Acillerinde Anestezi", Pediyatrik Anestezi Akıl Notları, Dönmez A, Ergil J, Özkan
D, Ed., Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.189-198, 2015
Özcengiz D., Güleç E., "Noninvasive Ventilation with Oral Mask: Key Determinants and Clinical Evidence. Part I", in:
Noninvasive Ventilation, Esquinas Antonio, Eds., Springer, London/Berlin , NewYork, pp.21-26, 2015
Özcengiz D., Ed., "Pediatrik Anestezi", Akademisyen Kitap Evi, ANKARA, 2014
Güleç E., Özcengiz D., "Bölüm 3:Ekipman ve İşlemler, Bölüm 13: Periferik Sinir Blok İşlemleri Atlası", Klinik
Anesteziyoloji El Kitabı, Özcengiz D, Birbiçer H, İnanoğlu K, Öksüz H, Ganidağlı S., Ed., Akademisyen Kitabevi, Ankara,
ss.1171-1252, 2014
Özcengiz D., "Yenidoğan Anestezisi", Pediyatrik Anestezi, Özcengiz D., Barış S., Ed., Akademisyen, Adana, ss.421-431,
2014
Özcengiz D., "Tükenmişlik sendromu", Yoğun bakımda sendromlar, Dikmen Y., Ed., Nobeltıp, İstanbul, ss.391-395,
2014
Özcengiz D., "Klinik Anesteziyoloji El Kitabı", Akademisyen Kitap Evi, ADANA, 2013
Özcengiz D., "Pediatrik Anesteziye Bakış", Klinik Anestezi, Özcengiz D,Birbiçer H., İnanoğlu K., Öksüz H., Ganidağlı S.,
Ed., Akademisyen, Ankara, ss.751-798, 2013
Özcengiz D., "Ekipman ve İşlemler, Anestezi Makinesi", Klinik Anesteziyoloji, Özcengiz D.,Birbiçer H., İnanoğlu K.,
Öksüz H., Ganidağlı, Ed., Akademisyen, Ankara, ss.105-112, 2013
Özcengiz D., "Yoğun Bakım El Kitabı: Çeviri(Rıchard Irwın, James Rippe) Manual Of Intensıve Care Medıcıne, Third
Edition", Nobel Tıp Kitapevi, ADANA, 2012
Özcengiz D., "Yoğun Bakım El Kitabı Çeviri (J:B Hall) Manual of Intensıve Care Medıcıne, Third Edition", Nobel Tıp
Kitapevi, ADANA, 2011
Özcengiz D., "Mekanik Ventilasyon Desteği", Harrison iç hastalıkları, Sağlıker Y., Ed., Nobel Tıp Kitapevi, ADANA,
ss.1526-, 2004
Özcengiz D., "patofizyoloji ve yönetim", harrison iç hastalıkları, Sağlıker Y., Ed., nobel tıp kitapevi, ADANA, ss.1-55-,
2004
Özcengiz D., "Acil Yaklaşımlar", Nobel Kitapevi, ADANA, 2002
Özcengiz D., "Diş Hekimleri İçin Acil Yaklaşımlar", Diş Hekimleri Odası, ADANA, 2001
Özcengiz D., "Anestezi El Kitabı", Adana Nobel Tıp Kitap Evi, ADANA, 1998
HAKEMLİ KONGRE/SEMPOZYUM BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Biricik E., Karacaer F., Güleç E., Ilgınel M., Biçer Ö.S., Özcengiz D., "EFFECT OF GENERAL AND REGIONAL ANESTHESIA
ON BONE TURNOVER MARKERS IN ADULT PATIENTS", 4th Balkan States Anesthesia Days, Sarajevo, BOSNA HERSEK,
17 Mayıs - 20 Temmuz 2017, pp.152-152
Türktan M., Akıllıoğlu K., Yılmaz M.B., Özcengiz D., "Neonatal Farelere Uygulanan Ketamin ve Deksmedetomidinin
Erişkin Dönem Nörokognitif Fonksiyon ve Anksiyete Benzeri Davranışlar Üzerine Etkileri.", türk anestezi ve
reanimasyon derneği kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-6 Aralık 2015, ss.30-31
Yildirmaz S., Güleç E., Hatipoğlu Z., Özcengiz D., "Comparison of the effects of different volumes oflevobupivacaine
with ultrasound-guided rectus sheathblock in children undergoing major abdominal surgery", European Society for
Paediatric Anaesthesiology, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-19 Eylül 2015, pp.4-7
Özcengiz D., Türktan M., Güleç E., Hatipoğlu Z., Halefoğlu A., "Ultrasound Guided Rectus Sheath Block in Children
Undergoing Inguinal Hernia.", 2014 ESPA, PRAG, CEK CUM., 18-20 Eylül 2014, pp.42-42
Akıncı G., Hatipoğlu Z., Güleç E., Özcengiz D., "TheEffects of Ultrasound Guided Thoracic Paravertebral Block On Both
Intraoperative Anesthetic Agent And Postoperative Analgesic Consumption for Percutaneous Nephrolithotomy
Operations in Children", The meeting of Asian Society of Pediatric Anaesthesiologists 2014, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-10
Mayıs 2014, pp.55-55
DESTEKLENEN PROJELER
"Çocuklarda Batın Operasyonlarında Ultrasonografi Eşliğinde Yapılan Transversus Abdominis Plane Bloğunda Lokal
Anestezik Volümlerin Karşılaştırılması", BAP Arastırma Projesi, TF2012BAP6, Yönetici, 2013
"Vipli Hastaların Prognozunu Değerlendirmede Supar ve SAPS2'nin Yeri", BAP Arastırma Projesi, TF2013LTP35,
Yönetici, Devam Ediyor
"Çocuklarda Pertükan Nefrolitotomi Ameliyatlarında Ultrasound Eşliğinde Yapılan Torakal Paravertebral Bloğun
Hemodinami ve Postoperatif Ağrı Üzerine Etkileri", BAP Arastırma Projesi, TF2013LTP28, Yönetici, 2014
"Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde Yayın Türlerinin Belirlenerek Stratejik Planlamaya Katkı Sunulması", BAP
Arastırma Projesi, TF2014BAP8, Yönetici, Devam Ediyor
BİLİMSEL DERGİLERDE GÖREVLER
pediatrik anestezi özel sayısı (Sayı Editörlüğü), Editör, 01.07.2005 - Devam Ediyor
resüsitasyon özel sayısı (sayı editörlüğü), Editör, 01.06.2007 - Devam Ediyor
World Journal of Anesthesiology, Danisma Kurul Üyesi, 01.01.2013 - Devam Ediyor
Türkiye Klinikleri, Danisma Kurul Üyesi, 01.01.2006 - Devam Ediyor
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dergisi, Danisma Kurul Üyesi, 01.01.1996 - Devam Ediyor
BİLİMSEL DERNEK, ORGANİZASYON VE KURULUŞLARDAKİ ÜYELİKLER/GÖREVLER
Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği, , Üye, 01.06.2012 - 01.01.2014
Türk Yoğun Bakım Derneği, , Üye, 01.06.1993 - Devam Ediyor
Hastane İnfeksiyonları Derneği, , Üye, 01.06.2008 - Devam Ediyor
Türk Toraks Derneği, , Üye, 01.04.2008 - Devam Ediyor
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, , Üye, 01.03.2008 - Devam Ediyor
EuropeanSociety of Pediatric Anethesia ESPA, , Üye, 01.02.2006 - Devam Ediyor
European Society Of Critica Care Medicine, , Üye, 01.03.2006 - Devam Ediyor
TARD Yeterlilik Kurulu, , Üye, 01.12.2013 - Devam Ediyor
KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE/SEMPOZYUM VE BİLİMSEL TOPLANTILAR
Dahili Cerrahi Yoğun Bakım Kongresi, Ankara, Kasım 2015
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Aralık 2015
BİLİMSEL HAKEMLİKLER
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2000
Balkan Medical Journal, Dergide Hakemlik, Ocak 2006
Türkiye Klinikleri, Dergide Hakemlik, Ocak 2006
Anestezi Derisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2002
Medical Science, Dergide Hakemlik, Ocak 2009
World Journal of Anesthesiology, Dergide Hakemlik, Ocak 2014
Journal of Anesthesia&Clinical Research, Dergide Hakemlik, Haziran 2014
BMC Anesthesiology, Dergide Hakemlik, Nisan 2014
Türk Tıp Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Kasım 2014
World Journal of Anesthesiology, Dergide Hakemlik, Kasım 2014
Anestzi Dergisi, Dergide Hakemlik, Ekim 2014
Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports, Dergide Hakemlik, Haziran 2014
GUIDELINES FOR PEER REVIEWERS OF THE World Journal of Anesthesiology, Dergide Hakemlik, Kasım 2014
TÜRK TIP BİLİMLERİ DERGİSİ, Dergide Hakemlik, Kasım 2014
Journal of Clinical Anesthesia, Dergide Hakemlik, Ocak 2015
Genetic analysis and anesthetic management of a child with Niemann-Pick disease Type A, Dergide Hakemlik, Mart
2015
Drug-induced Immune Mediated Thrombocytopenia in the Intensive Care Unit Journal of Clinical Anesthesia, Dergide
Hakemlik, Mart 2015
Efficacy of wound infiltration with lornoxicam for postoperative analgesia following thyroidectomy: a prospective,
randomized, double-blind study., Dergide Hakemlik, Mayıs 2014
YENİDOĞANDA ANESTEZİ İNDÜKSİYONUNDA BEKLENMEYEN SUBGLOTİK STENOZ, Dergide Hakemlik, Mayıs 2014
"OMICS Publishing Group-ACR Group", Dergide Hakemlik, Haziran 2014
Influence of enteral nutrition on postoperative hyponatremia., Dergide Hakemlik, Haziran 2014
BMC Anesthesiology, Dergide Hakemlik, Nisan 2014
"PREOPERATİVE RADYOLOJİK İNCELEMEDE TESADÜFEN BULUNAN ASEMPTOMATİK MEDİASTİNAL KİTLE" , Dergide
Hakemlik, Haziran 2014
MYASTENİA GRAVİS VE ANESTEZİ YÖNETİMİ, Dergide Hakemlik, Ekim 2014
BMC Anesthesiology reviewer acknowledgement, Dergide Hakemlik, Şubat 2015
SpringerOpen and/or BioMed Central journal. , Dergide Hakemlik, Şubat 2015
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jurisi, Doçentlik Sınavı, Eylül, 2014
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jurisi, Doçentlik Sınavı, Eylül, 2014
Tez Savunma, Çocuklarda perkütan nefrolitotomi ameliyatlarında ultrasound eşliğinde yapılan torakal paravertebral
bloğun hemodinami ve postoperatif ağrı üzerine etkisi, Tıpta Uzmanlık Jüri Üyeliği, Nisan, 2014
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jurisi, Doçentlik Sınavı, Eylül, 2014
Atama, Akademik Kadro Sınavı, Akademik Kadroya Atama Sınavı, Ocak, 2013
Atama, Akademik Kadro Sınavı, Akademik Kadroya Atama Sınavı, Ocak, 2013
Atama, Akademik Kadro Sınavı, Akademik Kadroya Atama Sınavı, Kasım, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jurisi, Doçentlik Sınavı, Nisan, 2012
Atama, Akademik Kadro Sınavı, Akademik Kadroya Atama Sınavı, Kasım, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jurisid, Doçentlik Sınavı, Nisan, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jurisi, Doçentlik Sınavı, Nisan, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jurisi, Doçentlik Sınavı, Nisan, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jurisi, Doçentlik Sınavı, Nisan, 2012
Atama, Akademik Kadro Sınavı, Akademik Kadroya Atama Sınavı, Ekim, 2012
Tez Savunma, Çocuk cerrahisinde transvers kesi yapılan laparatomilerde preoperatif ultrasonografi eşliğinde
levobupivakain ile yapılacak rectus kılıf bloğunun postoperatif analjezik etkisinin araştırılması, Tıpta Uzmanlık Jüri
Üyeliği, Ocak, 2011
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jurisi, Doçentlik Sınavı, Şubat, 2011
Atama, Akademik Kadro Sınavı, Akademik Kadroya Atama Sınavı, Ocak, 2011
Atama, Akademik Kadro Sınavı, Akademik Kadroya Atama Sınavı, Haziran, 2011
Atama, Akademik Kadro Sınavı, Akademik Kadroya Atama Sınavı, Aralık, 2011
Tez Savunma, Çocuklarda desufluran anestezisi altında kaudal blok veya intravenöz tramadol uygulamasının
bispektral indeks, erken ajitasyon ve derlenme üzerine etkilerinin araştırılması, Tıpta Uzmanlık Jüri Üyeliği, Eylül, 2011
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jurisi, Doçentlik Sınavı, Ekim, 2011
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jurisi, Doçentlik Sınavı, Aralık, 2010
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jurisi, Doçentlik Sınavı, Nisan, 2010
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jurisi, Doçentlik Sınavı, Nisan, 2010
Tez Savunma, Çocukların havayolu yönetiminde laringeal mask airway, cobra perilaringeal airway yüz maskesinin
karşılaştırılması, Tıpta Uzmanlık Jüri Üyeliği, Haziran, 2010
Tez Savunma, Çocuklarda lumbar paravertebral ve kaudal bloğun postoperatif ağrı tedavisindeki etkileri, Tıpta
Uzmanlık Jüri Üyeliği, Ağustos, 2009
Tez Savunma, Çocuklarda sevofluran ve sevofluran-remifentanil uygulamalarında bispektral indeks değerlerinin
karşılaştırılması, Tıpta Uzmanlık Jüri Üyeliği, Şubat, 2009
Tez Savunma, Sırs ve sepsis hastalarında deksmedetomidin ve propofolün immün sistem üzerine etkileri, Tıpta
Uzmanlık Jüri Üyeliği, Nisan, 2009
Tez Savunma, Yenidoğanların anestezisinde morfin ve remifentanilin etkilerinin karşılaştırılması, Tıpta Uzmanlık Jüri
Üyeliği, Ocak, 2008
Tez Savunma, Elektif cerrahi operasyon planlanan hastalarda preoperatif ve postoperatif anksiyetenin hasta
memnuniyet ile ilişkisi, Tıpta Uzmanlık Jüri Üyeliği, Şubat, 2007
Tez Savunma, Majör abdominal cerrahi uygulanan çocuklarda epidural levobupivakain-tramadol ile bupivakaintramadolun postoperatif analjezi üzerine etkilerinin karşılaştırılması, Tıpta Uzmanlık Jüri Üyeliği, Mart, 2006
Tez Savunma, Çocuklarda postoperatif analjezide kaudal ropivakaine eklenen farklı dozlarda tramadol
uygulamalarının karşılaştırılması, Tıpta Uzmanlık Jüri Üyeliği, Haziran, 2005
Tez Savunma, Pediyatrik olgularda intramusküler deksmedetomidin uygulamasının premedikasyondaki etkinliğinin
midazolam ile karşılaştırılması, Tıpta Uzmanlık Jüri Üyeliği, Eylül, 2004
Tez Savunma, Majör abdominal cerrahi uygulanan çocuklarda epidural ropivakain ile ropivakain tramadolun
postoperatif analjezi üzerine etkilerinin karşılaştırılması, Tıpta Uzmanlık Jüri Üyeliği, Mart, 2003
Tez Savunma, Sevofluran ve desfluran anestezisi altında sisatrakuryum ile oluşturulan nöromusküler bloğun
çocuklarda ve genç erişkinlerdekarşılaştırılması, Tıpta Uzmanlık Jüri Üyeliği, Mayıs, 2003
Tez Savunma, Çocuklarda postoperatif analjezide kaudal ropivakain ropivakain-ketamin ropivakain-tramadol
uygulamalarının karşılaştırılması, Tıpta Uzmanlık Jüri Üyeliği, Ocak, 2003
Tez Savunma, Konjentinal kalp hastalıklı çocuklarda propofol ve ketamine sistemik ve pulmoner hemodinamik
yanıtlar, Tıpta Uzmanlık Juri Üyeliği, Haziran, 2002
Tez Savunma, Çocuklarda postoperatif analjezide kaudal katemin alfentanil ve alfentanil+ketamin uygulamalarının
karşılaştırılması, Tıpta Uzmanlık Juri Üyeliği, Mayıs, 2000
Tez Savunma, Çocuklarda postoperatif analjezide kaudal tramadol uygulamasınıın kaudal bupivakain+ tramadol ve
intravenöz tramadol uygulamaları ile karşılaştırılması, Tıpta Uzmanlık Juri Üyeliği, Şubat, 1999
Tez Savunma, Çocuklarda halotan ile sevofluranın anestezi indüksiyonu ve uyanma üzerine etkilerinin
karşılaştırılması, Tıpta Uzmanlık Juri Üyeliği, Mart, 1998
Tez Savunma, Çocuklarda magnetik renozans görüntülemede propofol ile ketaminin karşılaştırılmalı
değerlendirilmesi, Tıpta Uzmanlık Juri Üyeliği, Şubat, 1997
ETKİNLİK ORGANİZASYONU
TARK 2012, Düzenleme Kurulu Üyesi, ANTALYA, TÜRKIYE, Kasım 2012
Tıp Fakülteleri Yarışıyor, Düzenleme Kurulu Baskani, ADANA, TÜRKIYE, Mayıs 2014
European society of pediatric anesthesia, Düzenleme Kurulu Eşbaşkanı, , TÜRKIYE, Eylül 2015
TARK 2013, Düzenleme Kurulu Üyesi, ANTALYA, TÜRKIYE, Kasım 2013
ASPA, Bilim Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Mayıs 2014
Pediatrik Anestezi, Bilim Kurulu Üyesi, , KOSOVA, Nisan 2014
BİLİMSEL ARAŞTIRMA/ÇALIŞMA GRUBU ÜYELİKLERİ
European Society of Anesthsiology, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, TÜRKIYE, www.espa.org, Ocak 202 - Devam Ediyor
DAVETLİ KONGRE VE SEMPOZYUM GÖREVLERİ
Tark, Davetli Konuşmacı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2004
Tark, Davetli Konuşmacı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2005
ApaTard Ortak Toplantısı , Davetli Konuşmacı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2006
Dayoba, Davetli Konuşmacı, ADANA, TÜRKIYE, 2011
Cerrahide Her Şeyi Biliyormuyuz, Davetli Konuşmacı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2011
Çocuklarda Üst Solunum yolu Enfeksiyonları, Davetli Konuşmacı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2002
Pediatrik Anestezi Kongresi, Davetli Konuşmacı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2003
Tark, Davetli Konuşmacı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2003
Apa Tard Ortak Toplantısı, Davetli Konuşmacı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2006
Çocuklarda Ventilasyon Sorunları, Davetli Konuşmacı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2008
Çocuklarda Rejnonel Anestezi, Davetli Konuşmacı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2008
Yoğun Bakım Çalışanlarında Psikolojik Sorunlar, Davetli Konuşmacı, ADANA, TÜRKIYE, 2008
Ulusal Pdr Kongresi, Davetli Konuşmacı, ADANA, TÜRKIYE, 2009
Çocuk Acil ve Yoğun akım Kongresi, Davetli Konuşmacı, ADANA, TÜRKIYE, 2010
Toksikoloki Kongresi, Davetli Konuşmacı, HATAY, TÜRKIYE, 2010
Hastane Kökenli Pnömoniler Sempozyum, Davetli Konuşmacı, ADANA, TÜRKIYE, 2010
Rejyonal Anestezi Kongresi , Davetli Konuşmacı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2010
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Davetli Konuşmacı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2011
Pediatrik Anestezi Kongresi, Davetli Konuşmacı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2012
Yb Kongresi, Davetli Konuşmacı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2012
Türk Alman DAG, Davetli Konuşmacı, , ALMANYA, 2011
Pediatrik Anestezi, Davetli Konuşmacı, , KOSOVA, 2014
ASPA, Oturum Başkanı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2014
APA, Davetli Konuşmacı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2006
Klinik Toksikoloji, Davetli Konuşmacı, MARDİN, TÜRKIYE, 2010
2.Balkan Anesthesia and Reanimation Days, Oturum Başkanı, , ARNAVUTLUK, 2015
Kepan 2015 Antalya, Davetli Konuşmacı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2015
12.Ulusal Cerrahı Dahili Yoğun Bakim Kongresi 4-7 Kasım, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2015
TARK , Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2015
TYBK, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2016
GOOGLE AKADEMİK LINKLERİ VE H INDEXİ
2014, Google Scholar Linkleri: 278, H Index: 13
ATIFLAR
2014, Isı Web Of Science: 288, Uluslararası Diğer: 0, Ulusal Diğer: 353
Download