8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ BASIN

advertisement
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ BASIN AÇIKLAMAMIZ
Bu yıl, kadın haklarının kazanılmasında verilen
mücadelenin simgeleştiği 8 Mart‘ın "Dünya
Kadınlar Günün" ilan edilişinin 102. Yılındayız.
Anayasamızda "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet,
siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve
benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun
önünde eşittir" İfadesi yer almaktadır. Ancak bu
ifadenin günümüzde ne kadar hayata geçirilip
geçirilmediği tartışmaya açıktır. Toplumumuzun
belli kesimlerinde erkek için ikinci evliliğin imam
nikâhı ile devam edegelmesi, çalışma hayatında
erkek egemen bir anlayışın hâkim olması
kadınlarımızı çalışma hayatında yönetilen
konumundan öteye taşıyamamaktadır.
Meslek elemanlarının işe alımlarında gerek kamu ve gerekse özel sektörde
cinsiyet ayrımının örtülü veya alenen belirgin olması bu konuda alınacak çok
mesafemizin olduğunu bizlere göstermektedir.
Toplumumuzun kadınları ne kadar eğitimli olursa toplumumuz aynı nispette
medeni olur vede muasır medeniyetleri yakalamanın ötesinde, sözde medeni
toplumlara örnek teşkil eder. Zira kadınlarımız çağdaş toplumları oluşturacak
nesillerin temel eğitimcileridir.
Bu anlamda kadına yönelik şiddet, ayrımcılık ve nihayet her alanda olduğu gibi
eğitim alanında eşitsizliğin önüne geçilmesi temenni olmaktan maada bu
konuda yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
Teknikerler Birliği Olarak; Sakarya, Sivas ve Elazığ illerimizin kurucu
şube başkanlarının kadın olması bizler için ayrıca gurur vesilesidir. Bu
duygu ve düşüncelerle kadın meslektaşlarımızın ve tüm kadınlarımızın
Dünya Kadınlar Gününü kutlarız.
www.tekniker.org.tr
Download