İL : OSMANİYE

advertisement
İL
: OSMANİYE
AY-YIL
: HAZİRAN 2012
TARİH
: 01.06.2012
Dinimize göre; insanların çevreyi temiz
tutmaları sadaka vermeye denk tutulmuştur.
Nitekim Hz. Peygamber (sav) Efendimiz, bir
hadisi şeriflerinde; “İnsanlara eziyet verici bir
şeyi
yoldan
kaldırman
sadakadır”(4)
buyurmuştur.
‫ﻦ‬
َ ‫ﻄ ﱢﻬﺮِﻳ‬
َ ‫ﺐ ا ْﻟ ُﻤ َﺘ‬
‫ﺤ ﱡ‬
ِ ‫ﻦ َو ُﻳ‬
َ ‫ﺤﺐﱡ اﻟ ﱠﺘﻮﱠاﺑِﻴ‬
ِ ‫ن اﻟﻠﱠﻪَ ُﻳ‬
‫ِإ ﱠ‬
Bakara, 2/222
İSLAM’IN TEMİZLİĞE VERDİĞİ ÖNEM
Muhterem Müslümanlar!
Temizlik, İslam dininin büyük önem
verdiği hususlardan biridir. İman ile iç âlemin
temizliğini ve saflığını amaçlayan dinimiz, beden
ve çevre temizliğinin de imandan kaynaklandığını
beyan etmiştir.(1)
İbadetlerden evvel de
temizliğin şart koşulması, dinimizin konuya
verdiği ehemmiyeti göstermektedir. Kur’an-ı
Kerim’de: “Şüphesiz ki Allah çok tövbe edenleri
ve çok temizlenenleri sever”(2) buyrularak maddi
ve manevi temizliğe dikkat edenlerin ilahi sevgiye
mazhar olacaklarına işaret edilmiştir.
Aziz Müslümanlar!
Gerek bedenimiz ve gerekse içerisinde
yaşadığımız bu çevre, bizlere lütfedilmiş birer
emanettir. Bedenimizi korumak kişisel, çevreyi
korumak ise toplumsal bir görevdir. Ayrıca çevre,
tüm insanlığın ortak malıdır ve onu muhafaza
etmek hepimizin vazifesidir. Ne yazık ki,
günümüzde bu vazifeyi gereği gibi yerine
getirdiğimizi
söyleyemeyiz.
Denizlerin
kirletilmesi, ozon tabakasının delinmesi, yaşanan
iklim değişiklikleri, akarsu ve göllere zehirli
atıkların bırakılması, cadde, sokak ve yeşil
alanlara pisliklerin atılması bu konudaki
duyarsızlığımızın en bariz göstergesidir.
Nitekim
Kur’an-ı
Kerim’de
Yüce
Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:
“İnsanların işledikleri kötülükler sebebiyle
karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır.
Yanlıştan dönmeleri için Allah yaptıklarının bazı
kötü
sonuçlarını
dünyada
onlara
tattıracaktır”(3)
Değerli Mü'minler!
Tabiatı sevmeyi, çevreyi korumayı ve
temiz tutmayı bir bilinç haline getirelim.
Havamızı, suyumuzu ve çevremizi temiz tutalım.
Bizden sonraki nesillerin de bu güzelliklerden
yaralanabilmesi için sorumlu davranalım. Bize
emanet olarak verilen bu nimetlerden hesaba
çekileceğimizi unutmayalım. “Aslan yattığı
yerden belli olur” atasözü gereğince yaşadığımız
çevrenin müslümana yaraşır bir şekilde olmasına
özen gösterelim.
Hutbemi bir hadisi şerifle bitiriyorum:
“Şüphesiz
Allah
(c.c.)
noksanlıklardan
münezzehtir, dürüst ve doğru kulunu sever.
Kerem sahibidir, iyiliği sever. Cömerttir,
cömertliği sever. Temizdir, temizliği sever. O
halde etrafınızı temiz tutunuz.”(5)
HAZIRLAYANIN ADI: Fettah MERT
ÜNVANI: Sarpınağzı Köyü C.İmam-Hatibi
OSMANİYE
_______________________________________
1. Müslim, I, 203
2. Bakara, 2/222
3. Rum, 30/41
4. Müslim, I, 699
5. et-Tac, III, 162
Download