"Aya sevmek ve nefret etmek mahalli olan kalbiniz

advertisement
Sorularlarisale.com
"Aya sevmek ve nefret etmek mahalli olan kalbiniz
bozulmuş mu ki, en menfur bir işi sever." Gıybet kalbin
bozulması mıdır, açıklar mısınız?
"İkincisi:olan mahalli etmek nefret ve sevmek ,Âyâ :der lâfzıyla ُّ‫ﻳُﺤِﺐ‬
kalbiniz bozulmuş mu ki, en menfur bir işi sever?"(1)
Yukarıdaki ifade, gıybetle ilgili ayetin tefsirinde kullanılan bir ifadedir. Bu ayette
"yuhibbu" lafzı geçmektedir. Yani sevgi, sevmek, hoşlanmak, manalarını
içermektedir. Bu manalar ise akıldan ziyade kalbi ilgilendirir. Zira sevginin merkezi
kalptir. Dolayısı ile buradan yukarıdaki mana çıkmaktadır. Yani sevginin, nefretin
kaynağı olan kalbiniz bozulmuş mu ki, böyle sevimsiz ve çirkin bir işi yapar. Zira
bozulmamış bir kalp sever. Siz kardeşinizin etini yemek gibi bir davranışı
sergilediğinize göre, kalbiniz normal duruşunu muhafaza etmiyor demektir. Yani
kalbinizin bozulduğu anlaşılıyor.
(1) bk. Mektubat, Yirmi İkinci Mektup, Hatime.
page 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download