İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi 5.Sınıf Canlılar Dünyasını Gezelim

advertisement
Kim Kimi Yer?
İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi 5.Sınıf
Canlılar Dünyasını Gezelim ve Tanıyalım Ünitesi için Öğrenme ve Öğretme
Modülü
ÖZET
Bu öğrenme ve öğretme modülü öğrencilerin karar verme becerilerini geliştirmek için
tasarlanmıştır.Bu modül aşağıda verilen kazanımları öğrencilere iyi bir şekilde
kazandırılmasını sağlamaktadır:
7.5.Bir yaşam alanındaki canlılar arasındaki beslenme ilişkilerini gösteren besin zinciri
modeli oluşturur.
Bu modül,öğrencilerin eğlenceli bir ortamda bilimsel süreç becerilerini kullanarak
sosyobilimsel bir problem durumunu çözmeye çalıştıkları etkinlikleri içermektedir.
Bu modülde yer alan kısımlar
1
Öğrenci etkinlikleri
2
Öğretim yöntemleri
3
Değerlendirme
4
Öğretmen notları
Bu kısım senaryo ve öğrencilerin sınıfta yapacağı
etkinlikleri detaylı bir şekilde tamamlar.
Bu kısım öğretim yöntemleri konusunda
öğretmenlere tavsiyeler sunar.
Bu kısım değerlendirme stratejileri konusunda
tavsiyeler sunar.
Bu kısım öğretmenin ihtiyaç duyduğu bilimsel
bilgileri içerir.
Geliştiren:Buket DEMİR
Öğretim programı içeriği: üreticiler,otoburlar,etoburlar,hepçiller,besin zinciri
PROFILES Konsorsiyumu tarafından EC FP7 projesi kapsamında geliştirilen öğretme-öğrenme
materyali (266589)
www.profiles-deu.net
Etkinlik çeşitleri:
Bu etkinlik modülünde öğrencilerin grup şeklinde çalışması söz konusudur.Kalabalık
olmayacak şekilde ayrılan her gruba renkli kartonlar ve çeşitli canlı resimleri verilerek
oluşturabilecekleri kadar besin zincirleri oluşturmaları istenir.Öğrencilerin,çeşitli canlıların
yaşam alanı olan çevreye olan tutumlarında daha dikkatli olmaları sağlanır.İşbirlikli
öğrenmeyle gerçekleştirilen etkinlik sonucunda öğrenciler ortak bir fikir etrafında toplanmayı
öğrenir.
Öngörülen ders süresi:3 ders saati
Ders 1: Senaryo okuma, tartışma ve etkinliklerin yapılması
Ders 2: Etkinliklerin yapılmasına devam
Ders 3: Grup tartışması, karar verme ve değerlendirme
Bu özgün öğrenme öğretme materyali, 4 alanda- zihinsel gelişim, süreç ve bilimin doğası, kişisel ve sosyal
gelişim- öğrenmeyi tanımlayarak öğrencilerin bilimsel okur yazarlıklarını geliştirme konusunda öğretmenlere
rehberlik etmeyi hedeflemektedir. Özgünlüğü, ilgili ve popüler olması için tasarlanan bir yaklaşımı fen
derslerine sunmasından kaynaklanmaktadır. Bunun için yaklaşım, özellikle öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını
karşılamak için toplumdan bilime kasıtlıdır.
Bu özgünlük özellikle:
1. Toplumla ilgili ve konuya dayalı başlık (Öğrenci kılavuzundasenaryo tarafından desteklenmiş)
2. Bir dizi eğitimsel ve bilimsel amaçları kapsayan, bilimsel problem çözümüne öğrenci merkezli vurgu
3. Sorumlu vatandaş olmak için toplumsal ihtiyaçları elde eden bilimle ilgili sosyo- bilimsel karar vermeyi
içerme
PROFILES Konsorsiyumu tarafından EC FP7 projesi kapsamında geliştirilen öğretme-öğrenme
materyali (266589)
www.profiles-deu.net
Download