Veda Haccı ve Hz. Muhammed`in (SAV) Vefatı (632)

advertisement
Veda Haccı ve Hz. Muhammed'in (SAV) Vefatı (632)
Cuma, 27 Ocak 2012 22:22 - Son Güncelleme Cuma, 27 Kasım 2015 18:26
Veda Haccı ve Hz. Muhammed'in (SAV) Vefatı (632) :
Hz.Muhammed, ailesi ve kalabalık bir Müslüman grubuyla hac görevini yerine getirmek için
Mekke'ye gitti. Bu hac sırasında 100.000 kişiye hitaben okuduğu hutbesinde, Allah'tan başka bir
ilah bulunmadığını, bütün Müslümanların kardeş olduğunu belirterek kadınlara iyi
davranılmasını istedi ve Kur'an'ın tamamlandığını bildirdi. Bu ziyaret, Hz. Muhammed bu hacda
Müslümanlara veda ettiği için Veda Haccı diye anılmıştır. Veda Haccı'ndan sonra, Hz.
Muhammed, Medine'ye döndü. Doğu Roma'ya karşı yeni bir seferin hazırlıklarını yaparken
hastalandı. Hastalığı sırasında Mescid-i Nebevi'de Müslümanlara namaz kıldırma görevini Hz.
Ebu Bekir'e verdi. Hz. Muhammed, 632 yılında Medine'deki evinde vefat etti ve Ravza-i
Mutahhara adı verilen aynı yere defnedildi.
Hz. Muhammed'in vefatı, İslam dünyasında büyük bir şaşkınlık ve üzüntüye yol açtı.
Müslümanların ileri gelenleri bu durumu değerlendirdiler. Dinin ve devletin geleceğini güvence
altına almak için devlet başkanı olan kişinin dinî bir unvanının da olması gerektiğini belirterek bu
kişinin din adına yeni kurallar koyamayacağı hususunda görüş birliğine vardılar. Bu unvanı da
halife olarak belirlediler. Halife,sonradan gelen anlamındaki Arapça halef kelimesinden türetilmiş
bir unvandır. İslam'ın ileri gelenleri, Hz. Ömer'in önerisiyle Hz. Ebu Bekir'i halife seçtiler. İslam
Devleti'nin Hz. Muhammed'den sonra devlet başkanlığı sorununun bir çeşit seçimle
çözümlenmesi, dönemine göre ileri bir uygulamadır.
VEDA HUTBESİ
Ey İnsanlar! Sözümü iyi dinleyiniz! Bilmiyorum, belki bu seneden sonra, sizinle burada bir daha
buluşamayacağım.
İnsanlar!
Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise bu şehriniz
(Mekke) nasıl mübarek bir şehir ise canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir,
her türlü saldırıdan korunmuştur. Ashabım! Muhakkak, Rabb'inize kavuşacaksınız. O, sizi,
yaptıklarınızdan dolayı sorguya çekecektir. Sakın benden sonra, eski sapıklıklara dönmeyiniz ve
1/4
Veda Haccı ve Hz. Muhammed'in (SAV) Vefatı (632)
Cuma, 27 Ocak 2012 22:22 - Son Güncelleme Cuma, 27 Kasım 2015 18:26
birbirinizin boynunu vurmayınız! Bu vasiyetimi, burada bulunanlar, bulunmayanlara ulaştırsın.
Olabilir ki burada bulunan kimse, bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur.
Ashabım!
Kimin yanında bir emanet varsa, onu hemen sahibine versin. Biliniz ki faizin her çeşidi
kaldırılmıştır. Allah, böyle hükmetmiştir. İlk kaldırdığım faiz de Abdulmuttalip'in oğlu (amcam)
Abbas'ın faizidir. Ne zulm ediniz, ne de zulme uğrayınız.
Ashabım!
Dikkat ediniz! Cahiliyeden kalma bütün âdetler kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Cahiliyet
Devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası
Abdulmuttalip'in torunu İlyas bin Rabia'nın kan davasıdır.
Ey İnsanlar!
Muhakkak ki Şeytan, şu toprağınızda, kendisine tapınılmaktan tamamen ümidini kesmiştir.
Fakat, siz bunun dışında, ufak tefek işlerinizde, ona uyarsanız, bu da onu memnun edecektir.
Dinimizi korumak için bunlardan sakınınız.
Ey müminler!
Size bir emanet bırakıyorum. Siz ona sımsıkı sarıldıkça yönünüzü, hiç şaşırmazsınız. O emanet
de Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Ey mü'minler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz!
Müslüman Müslümanın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştirler. Bir Müslümana,
kardeşinin kanı da malı da helal olmaz. Fakat, malını gönül hoşluğu ile vermişse o başkadır.
2/4
Veda Haccı ve Hz. Muhammed'in (SAV) Vefatı (632)
Cuma, 27 Ocak 2012 22:22 - Son Güncelleme Cuma, 27 Kasım 2015 18:26
Ey İnsanlar!
Cenab-ı Hakk, her hak sahibine hakkını vermiştir. Her insanın mirastan hissesini ayırmıştır.
Mirasçıya vasiyet etmeye lüzum yoktur.
Ey insanlar! Rabbi'niz birdir.
Babanız da birdir. Hepiniz, Âdem'in çocuklarısınız. Âdem ise topraktandır. Arap'ın Arap
olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi; beyaz tenlinin siyah tenli
üzerinde, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük, ancak takvada,
Allah'tan korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız, ondan en çok sakınanınızdır.
Şu Suçlu, kendi suçundan başka suç ile suçlanamaz. Baba, oğlunun suçu üzerine, oğlu da
babasının suçu üzerine suçlanamaz.
Dikkat ediniz! Şu dört şeyi kesinlikle yapmayacaksınız:
Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız.
Allah'ın haram ve dokunulmaz kaldığı canı, haksız yere öldürmeyeceksiniz.
Zina etmeyeceksiniz.
Hırsızlık yapmayacaksınız.
Ey İnsanlar, dinde aşırı gitmeyiniz.
3/4
Veda Haccı ve Hz. Muhammed'in (SAV) Vefatı (632)
Cuma, 27 Ocak 2012 22:22 - Son Güncelleme Cuma, 27 Kasım 2015 18:26
Daha öncekilerin helak olmaları, dinde aşırı gitmelerinden ötürüdür. Peygamberimiz, bu
cümlesinden sonra bir süre sustu ve sonra sordu:
-İnsanlar!Yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz?
Müminler, hep birlikte şöyle karşılık verdiler:
-Allah'ın elçiliğini tam olarak yerine getirdiniz, diye şahadet ederiz. Bunun üzerine, Rasûl-i
Ekrem Efendimiz, şahadet parmağını semaya doğru kaldırarak (mübarek gözleri müminlerin
üzerinde olduğu hâlde) şöyle nida etti:
-Şahid ol ya Rabb, şahid ol ya Rabb, şahid ol ya Rabb!..
4/4
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards