BADEM DAL KANSERİ Pseudomonas amygdali Psallidas and

advertisement
ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATLARI
CİLT V
BADEM DAL KANSERİ
Pseudomonas amygdali Psallidas and Panagopoulos
1. TANIMI VE YAŞAYIŞI
Pseudomonas amygdali’nin minimum gelişme sıcaklığı 3°C ve maksimum 32°C’dir. Termal ölüm noktası 46°C’dir. Bakteri, kışı badem ağacındaki kanser yaralarında ve yaprak izlerinde geçirmektedir.
2. BELİRTİLERİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI
EM
Hastalığın en önemli belirtisi, yıllık sürgünlerde, dal ve gövdede oluşan kahverengi
kanser yaralarıdır. Ağaçlar erken ilkbaharda henüz dormant dönemde iken, yaprak
izlerinin bulunduğu kabuk kısmında zamanla uzunlamasına bir çatlaktan odun
kısmına doğru yayılan şişkinlikler oluşur. Enfekteli kabuk dokusu parça parça
yarılır ve kanserler açılır (Şekil 100). Bu oluşan kanserlerin kenarları kahverengi,
kabarık, şişkin ve 0.5-2 cm uzunluğundadır. Gözler etrafında yayılan kanser
yaraları ise gözlerin ölmesine ve ürün azalmasına neden olurlar. Bu kanser yaraları
yıldan yıla büyürler. Hastalığa yakalanmış ağaçlarda gelişme ve yaprak durumu
zayıflar, ağaç zamanla kurur.
G
Hastalık enfekteli üretim materyalleri ve hasatta kullanılan sırıklarla yayılır.
TA
©Nursen ÜSTÜN
©Nursen ÜSTÜN
Şekil 100. Badem dal kanseri’nin badem dallarında meydana getirdiği kanser yaraları.
3. KONUKÇULARI
Hastalığın konukçusu sadece badem çeşitleridir.
4. MÜCADELESİ
4.1. Kültürel Önlemler
– Aşı kalemlerinin ve aşı aletlerinin temiz olması gereklidir.
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
191
– Kanserle bulaşık bahçelerde budama işlemi ağustos-eylül aylarında
yapılmalıdır. Budama aletleri sık sık %3’lük lizol eriyiğine veya % 10’luk
sodyum hipokloride batırılmalıdır. Budama artıkları hemen yakılmalıdır.
– Kanserle bulaşık bahçelerde hasat sırıkla değil elle yapılmalıdır.
– Budama yerlerine %5’lik göztaşı eriyiği sürülmeli, göztaşı kuruduktan sonra
da aşı macunu ile kapatılmalıdır.
– Yeni bahçe tesis ederken hastalığa dayanıklı badem çeşitleri dikilmelidir.
4.2. Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama zamanı
EM
1. ilaçlama: Sonbaharda yapraklar %75 oranında dökülünce,
2. ilaçlama: İlkbaharda çiçek tomurcuklarının patladığı ve kırmızı uçların
görüldüğü pembe dönemde yapılır.
4.2.2. Kullanılacak ilaçlar ve dozları
Bakanlık tarafından yayınlanan Bitki Koruma Ürünleri kitabında tavsiye edilen
bitki koruma ürünleri ve dozları kullanılır.
4.2.3. Kullanılacak alet ve makineler
Yüksek tazyikli bahçe pülverizatörü kullanılır.
4.2.4. İlaçlama tekniği
TA
G
Ağacın her tarafının iyice ilaçlanmasına özen gösterilmelidir.
192
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards