Afrika ile Ticari İlişkiler

advertisement
Afrika ile Ticari İlişkiler
T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından derlenen verilere göre, 2015 yılında Türkiye ile Afrika arasındaki
ticaret hacmi 19,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece ticaret hacmi, bir önceki yıla göre 4
milyar dolar azalarak 2011 yılındaki seviyeye geriledi. Bahsi geçen tutarın 12,4 milyar dolarını
Türkiye’nin ihracatı, 7 milyar dolarını ise ithalatı oluşturdu. Mevcut tabloda, Türkiye adına olumlu
tek gelişme, ticaret dengesinin 5,4 milyar dolar ile Türkiye lehine olması.
Tıpkı bir önceki yıl olduğu gibi Mısır, 4,4 milyar dolar ile Türkiye’nin Afrika’daki en büyük ticari
partneri konumunu muhafaza ederken, bu ülkeyi sırasıyla Cezayir, Fas, Libya, Güney Afrika
Cumhuriyeti, Nijerya ve Tunus takip etti. Türkiye’nin bu ülkelerle ticaretinin toplam tutarı 15,4
milyar dolar oldu. Bilhassa Nijerya ile ticaret hacminin 1,3 milyar dolar, Cezayir ile 1 milyar dolar,
Libya ile de 0,7 milyar dolar azalması, en belirgin düşüşler olarak dikkat çekmekle birlikte 4 milyar
dolarlık gerilemeye hatırı sayılır birer etki yaptı.
Geçmiş yıllarda açıklanan hedefler doğrultusunda, 2015 sonunda Afrika ile ticaret hacmini 50
milyar dolar seviyesine yükseltmeyi arzulayan Türkiye, söz konusu hedefin hayli uzağında kaldı. Her
ne kadar 50 milyar dolarlık ticaret hedefi, geçtiğimiz yılki açıklamalarla birlikte 2018 yılının sonuna
ötelense de mevcut tablo, söz konusu hedefin ya da tarihin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine
ilişkin net bir fikir vermektedir. Afrika ile ticaret hacmindeki düşüşte, küresel ekonomik
durgunluğun etkileri olsa da temel sorun, Afrika ile ilişkilerimize ivme kazandıracak ticari bir
altyapıdan yoksun oluşumuzdur. Afrika kıtasındaki 54 ülkeden yalnızca dördü ile Serbest Ticaret,
yedisi ile Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmalarının bulunması, yüksek ulaştırma maliyetleri
ve kıtadaki ticari ortakların çeşitlendirilememesi, Türkiye’nin Afrika’da gerilemesinin başlıca
gerekçelerini oluşturmaktadır.
Bu tespitlerden yola çıkarak, ülkelerle ilerleme kaydedilemeyen serbest ticaret müzakereleri yerine
Afrika’nın önde gelen Bölgesel Ekonomik Toplulukları ile müzakerelerin başlatılması, ulaştırma
maliyetlerinin düşürülmesi kapsamında denizcilik başta olmak üzere Afrika ile müşterek
düzenlemelerin yapılması, kıtanın farklı noktalarında serbest ticaret bölgelerinin kurulması, ticaret
müşavirliklerinin daha donanımlı hale getirilmesi, Türk ve Afrikalı girişimcileri buluşturacak
periyodik iş forumlarının organize edilmesi ve tüm bunlara ek olarak Tunus, Sudan, Gana, Kenya,
Angola, Etiyopya ve Tanzanya başta olmak üzere kıtadaki dış ticaret ortaklarımızın
çeşitlendirilmesi, Türkiye’yi Afrika’da daha görünür kılabilecektir. Tüm bunların
gerçekleştirilebilmesi için
de ilişkilerde 2008 yılındaki rüzgarın yeniden yakalanabilmesi
gerekmektedir.
Ufuk Tepebaş
Basel Üniversitesi Afrika Çalışmaları Merkezi
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards