ölçme ve değerlendirme soruları

advertisement
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
SORULARI
1- İtalya’da etkili olan iklimler nelerdir?
• Yarımada İtalya’sında ve
adalarda, Akdeniz iklimi
görülür. Kuzeyde, Po Ovası ve
Alp eteklerinde karasal iklim
egemendir.
2-İtalya da aktif volkanların ve
depremlerin sık görülmesinin
nedeni nelerdir ?
• Dünyada volkanik dağlar ve depremler levha
sınırlarında görülmektedir. İtalya’da levha
sınırlarında yer alan bir ülkedir. Ayrıca İtalya
genç oluşumlu bir ülkedir ve Akdeniz deprem
kuşağı üzerinde yer almaktadır. Buna bağlı
olarak ülkede aktif volkanlar bulunmakta ve
depremler sık yaşanmaktadır.
3. İtalya’da yetiştirilen başlıca tarım
ürünleri hangileridir?
• İtalya’da yetiştirilen başlıca tarım ürünleri:
sebze, meyve, üzüm, pirinç, turunçgil, zeytin,
fındık, buğday ve mısır.
4. İtalya’da sanayi kuruluşları ve
nüfusun büyük bir bölümü ülkenin
hangi kesiminde yer almaktadır?
• Ülkede sanayi kuruluşları ve nüfusun büyük bir
bölümü ülkenin kuzeyinde toplanmıştır.
5. Fransa’nın gelişmiş olan başlıca
sanayi kolları hangileridir?
• Fransa’da gelişmiş olan sanayi kollarından
başlıcaları; makine, dokuma, tekstil, deri,
otomotiv, giyim, besin, kâğıt, elektrikli aletler,
kimya, petrol ürünleri ve ulaşım araçlarıdır.
6. Fransa’da doğal nüfus artış hızı,
şehirleşme oranı ve nüfus yoğunluğu
nasıldır?
• Fransa Avrupa’nın yoğun nüfuslu ülkelerinden
biri olmasına rağmen ülkede doğal nüfus artış
hızı düşüktür. Fransa’da şehirleşme oranı
yüksektir. Nüfusun %75’i şehirlerde
yaşamaktadır. Fransa’nın nüfus yoğunluğu
fazladır. (km2 yaklaşık 118 kişi düşer)
7. Fransa’nın sanayileşmesine etkide
bulunan başlıca etmenler nelerdir?
• Fransa’nın sanayileşmesi bakımından en önemli süreç
1824’ten sonrasıdır. Çünkü İngiltere’de aşırı derecede artan
makine üretimi, bu ürünlerin ihracatını zorunlu kılmıştır.
İngiltere parlamentosununun 1824’te çıkardığı makine
ihracatını serbest bırakan yasa ile Avrupa’nın diğer
ülkelerinde de sanayileşme süreci başlamıştır. Bu dönemde
Fransa, İngiltere’den aldığı buharla çalışan dokumacılıkta
kullanılan makinelerle sanayileşme sürecine girmiştir
Fransa’da sanayileşmeyle ilgili yeni bir adım, İkinci Dünya
Savaşı’ndan sonra atıldı. Bu dönemde Fransa, askerî alanda
yaptığı yatırımları sivil alana yöneltmiştir. Bu nedenle sanayi
alanına daha çok kaynak ve teknoloji aktarılmıştır. Bu durum,
ülkenin hızla gelişmesini kolaylaştırmıştır.
8. Fransa’nın başlıca yer altı
kaynakları nelerdir?
• Fransa’nın başlıca yer altı kaynakları; kömür,
demir, boksit ve uranyumdur.
9. Fransa’nın en çok sattığı sanayi
ürünleri hangileridir?
• Ulaşım araçları, makineler, tarım ürünleri,
kimyasal maddeler, demir-çelik, alüminyum ve
giyim eşyası.
10. İngiltere’deki hangi olay
Fransa’nın sanayileşme sürecine
girmesini sağlamıştır?
• İngiltere’de aşırı derecede artan makine
üretimi, bu ürünlerin ihracatını zorunlu
kılmıştır. İngiltere parlamentosunun 1824’te
çıkardığı makine ihracatını serbest bırakan
yasa ile Avrupa’nın diğer ülkelerinde de
sanayileşme süreci başlamıştır. Bu dönemde
Fransa, İngiltere’den aldığı buharla çalışan
dokumacılıkta kullanılan makinelerle
sanayileşme sürecine girmiştir
11. Fransa sanayisinde devletçilik
politikasının önemi nedir?
• Fransa’nın sanayileşmesindeki ilk süreçte
küçük işletmeler vardı. 1840’da sanayi üretimi
en çok on işçi çalıştıran küçük işletmelerde
gerçekleştiriliyordu. 1830 ile 1848 yılları
arasında özel sektörün de yatırımları önem
kazandı. Bu nedenle Fransa’da sanayileşmenin
gerçekleşmesinde başlangıçta devlet
yatırımları etkili olmuştur.
12. Nijerya’da yetiştirilen başlıca
tarım ürünleri hangileridir?
• Nijerya’da yetiştirilen başlıca tarım
ürünleri: yer fıstığı, kakao, kauçuk,
çeltik, soya fasulyesi, pamuk, yağ
palmiyesi, ak darı, süpürge otu ve
mısırdır.
13. Nijerya’da tarım hangi yöntemle
gerçekleştirilmektedir?
• Nijerya’da tarımsal üretim bazı büyük
işletmeler dışında geleneksel ve ilkel
yöntemlerle yapılmaktadır.
14. Nijerya’da hayvancılık hangi
tekniklerle yapılmaktadır ve bu
alandaki üretim yeterli midir?
• Nijerya’da hayvancılık geçim için yapılan ve
modern yöntemlerin uygulanmadığı
tekniklerle yapılmaktadır. Bu nedenle
hayvancılık faaliyetlerinde verim düşüktür.
15. ABD’de tarım alanlarının genişliği
Nijerya’ya göre nasıldır?
Değerlendiriniz.
• Nijerya topraklarının %25’i tarıma elverişlidir. Ülkede
sulanabilen araziler yüz ölçümün % 1’inden biraz fazladır (10
bin
km2 ye yakın). Yıl boyu ekilebilen arazi oranı ise ancak % 3’tür.
Bu nedenle Nijerya’da tarımsal üretim bazı büyük işletmeler
dışında geleneksel ve ilkel yöntemlerle yapılmaktadır. Verim
de buna paralel olarak oldukça düşüktür.
ABD, tarımsal üretim bakımından dünyanın sayılı
ülkelerindendir. Ülke topraklarının yarısı tarıma elverişlidir.
Tarım alanlarının geniş olmasının yanı sıra toprak verimliliği
ve tarımda yüksek teknolojinin kullanılması, ABD’de tarımsal
üretimin fazla olmasını sağlamıştır.
16. ABD’de hangi tarım ürünleri
üretilmektedir?
• ABD’de yetiştirilen başlıca tarım ürünleri:
buğday, mısır, arpa, pirinç, yulaf, hint darısı,
soya fasulyesi, tütün, turunçgil ve pamuk.
17. ABD’de tarım hangi yöntemle
gerçekleştirilmektedir?
• ABD’de tarım alanlarından üst düzey verimin
elde edildiği entansif tarım tekniği
kullanılmaktadır.
18. ABD’de hayvancılık hangi
tekniklerle yapılmaktadır ve bu
alandaki üretimin önemi nedir?
• ABD’de hayvancılık modern yöntemlerle
yapılmaktadır. Bu nedenle hayvancılıkta verim
yüksektir. Hayvansal üretimin yüksek
olmasından dolayı ABD, dünyanın en büyük et,
süt, tereyağı, peynir ve yumurta üreticisi
konumundadır.
19. Küresel askerî örgütler
hangileridir?
• NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü)
20. Greenpeace’nin kuruluş amacı
nedir?
• 1971’te kurulmuş olan Greenpeace (Yeşil Barış)
örgütü, çevre katliamlarına karşı mücadele etmek
amacıyla kurulmuştur. Greenpeace, çevreye zarar
verenlere karşı gerçekleştirdiği eylemlerinde
şiddet kullanmaz. Bu tür suçlara doğrudan tanıklık
eder ve basın yoluyla suçu kamuoyuna bildirir. Bu
örgüt, bağımsız çalışabilmek için devlet, siyasi
parti ve şirketlerden
sponsorluk kabul etmemektedir. Ekonomik
gücünü, bireylerden aldığı desteğe
dayandırmaktadır.
21. Türkiye’nin üyesi olduğu bölgesel
örgütler hangileridir?
• AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı)
KEİ (Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı)
Download
Random flashcards
En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

Alternatif Enerji

2 Cards ismailtarhan

Create flashcards