Coğrafya Proje Ödevi

advertisement
Coğrafya Proje Ödevi
Konu: Hindistan ve Nijerya’nın
Ekonomik Özellikleri
Kaan Aydın
11/D---1553
Hindistan’ın Genel Özellikleri
• DEVLETİN ADI:
Hindistan Cumhuriyeti
BAŞKENTİ: Yeni Delhi
YÜZÖLÇÜMÜ:
3.287.590 km2
NÜFUSU: 889.700.000
RESMİ DİLİ: Hindu dili
ve İngilizce
DİNİ: Hinduizm ve
İslam
PARA BİRİMİ: Rupee
Hindistan’ın Ekonomik Özellikleri
• 1945’te bağımsızlığa kavuştuktan sonra
ekonomik yönden planlı ve hızlı bir şeklide
gelişmiştir. Fakat çok artan nüfus, refah
seviyesinin yükselmemesine ve kişi başına
düşen milli gelirin düşük olmasına sebebiyet
vermektedir. Hindistan’ın iş gücünü meydana
getiren nüfusun % 80’i tarımla, % 10’u
endüstri ile uğraşır.
Hindistan’da
Tarım
Tarım
• Hindistan halkının 3/4’ü tarımla uğraşmaktadır ve
gelirlerin yarısı tarımdan sağlanır. Hindistan
topraklarının yarısında ekim yapılmaktadır. Tarım
topraklarının % 80’ine tahıl ekilmektedir. Malabar
ve Kromandel kıyılarında pirinç, şeker kamışı
yetiştirilmektedir. Kuzeyindeki Ganj Ovası ve
Bengal Körfezi kıyıları çok verimli topraklar olup,
her nevi ürün alınmaktadır. Hindistan çay, susam,
mercimek, yerfıstığı ve nohut üretiminde dünyada
birinci sırayı; pirinç, şekerkamışı, soğan, keneotu
ve hindkeneviri üretiminde ikinci sırayı
almaktadır.
• Bunların yanında buğday, arpa, keten, tütün,
portakal, mısır, patates ve elma yetiştirilmektedir.
Ayrıca her cins baharat, pamuk, kahve ve haşhaş
üretilir.
Hindistan’da Sanayi
• Milli gelirin 1/5’ini imalatçılık ve madencilik teşkil
eder. Petrol ve kimya ürünleri kısmen kendi
tüketimi için kafidir. Ortalama çelik üretimi 9,5
milyon, demir filizi üretimi ise 40 milyon tondur.
Hindistan’da bugün Damador Vadisinde 5 milyar
ton kömür rezervi, Madras’da 2 milyar ton linyit
rezervi, Assam bölgesi civarında ise 5 milyon ton
petrol rezervi bulunmaktadır. Maden kaynakları
bakımından oldukça zengin olan Hindistan’da
alüminyum, krom, petrol, mika, kalay, çinko,
kurşun, bakır ve altın çıkarılır.
• Hindistan, 4800
kilometrelik sahil
şeridi, iç sularla
birlikte sığ bölge
olarak yaklaşık
260.000 km2lik
alanda balıkçılık
potansiyeline
sahiptir. Fakat yılda
ortalama iki milyon
ton gibi cüz’i
miktarda balık
avlanmaktadır.
Balıkçılık
Ticaret
• Ticaretinin büyük kısmını, ABD, AET ülkeleri,
İngiltere, Japonya ve Almanya ile yapmaktadır.
Tekstil ürünleri, madenler, çay, bazı tarım ürünleri,
pamuklu ve jütlü dokuma ve hindkeneviri başlıca
ihraç ürünleridir. Besin maddeleri, makina ve
aletler, sanayi hammaddeleri, motorlu araçlar ve
buğday ithal etmektedir. Dış yardımlar sayesinde
ekonomisini geliştirmektedir. İhracatının % 17’sini
ABD’ye yapmakta ve ithalatının % 23’ünü
ABD’den karşılamaktadır.
Hindistan’ın Sembolü
• Taç Mahal
Hindistan
Ganj Nehri
Nijerya’nın Genel Özellikleri
• DEVLETİN ADI:
Nijerya Federal
Cumhuriyeti
BAŞKENTİ: Lagos
NÜFUSU: 89.666.000
YÜZÖLÇÜMÜ:
923.768 km2
RESMİ DİLİ: İngilizce
DİNİ: İslam
PARA BİRİMİ: Naira
Nijerya’nın Ekonomik Özellikleri
• Ekonomi daha çok tarıma dayanır. Yerfıstığı,
pamuk, palmiye ağaçları, sebze ve meyve
türleri, kakao, kauçuk tahıl ürünleri, hurma ve
yerfıstığı yağı, kereste ve kolacevizi bol
miktarda üretilir. Kakao ve kauçuk üretiminde
dünyanın altıncı ülkesidir. Ülke topraklarının %
25’i ekime müsaittir.
• 1960’lı yıllarda bulunan petrol, Nijerya
ekonomisini geniş ölçüde ferahlattı. Afrika’da
hemen hemen en istikrarlı ekonomiye sahip
ülkelerden biri haline geldi. Güneyde delta
bölgesi, petrol yatakları bakımından oldukça
zengindir. Dünyanın yedinci büyük petrol üreticisi
durumunda olan Nijerya’nın ihracatının büyük bir
bölümünü, petrol ve yan ürünleri teşkil
etmektedir. Ayrıca doğal gaz bakımından da
oldukça zengindir. 1980 yılında petrokimya ve
doğal gaz tesisleri tamamlanmış ve rafineri sayısı
arttırılmıştır. Nijerya ham petrolden başka ayrıca
kömür, kalay, kireçtaşı, kolimbit ve demir
madenleri de üretmektedir.
Milli Gelir
• Kişi başına düşen milli gelir 370 dolardır. İş
gücünün % 60’ı tarım, % 20’si ticaretle ilgilidir.
Doğal gaz ve petrokimya endüstrisi yanında,
ormancılık, balıkçılık, tekstil, çimento ve sigara
endüstrileri de önemlidir. OPEC üyesi olan
Nijerya, büyük bir demir-çelik endüstrisine ve
geniş bir inşaat sektörüne sahiptir.
• Mevcut nehir sularından, hidroelektrik santralleri
kurmak suretiyle, elektrik enerjisi üretilmektedir.
Bunlardan en büyüğü Kainiji Barajıdır.
• İhracatının % 95’ini ham petrol teşkil eder.
Çeşitli gıda maddeleri ve otomobil parça
takımları, diğer önemli ihraç ürünleridir. Gıda
maddeleri ihracatının büyük bir bölümünü
kakao meydana getirir. Ayrıca tütün, palmiye
ürünleri, yerfıstığı, pamuk ve soya diğer ihraç
ürünlerini teşkil eder.
• Nijerya, kereste, kauçuk ve hayvan
derilerinden de büyük gelirler elde etmektedir.
İhracatını daha çok İngiltere, Almanya ve
Japonya’ya yapar. ABD, Almanya ve
Hollanda’dan ise çeşitli makina, ilaç ve
elektronik malzemeler, ithal etmektedir.
Nijerya’da Ulaşım
• Ulaşımın geliştiği ülkede yollar genelde kuzeygüney istikametini takip eder. Uzunluğu
yaklaşık 124.000 kilometreyi bulan
karayolunun % 50’si asfalt kaplıdır. Demiryolu
ulaşımı gelişmiş olup toplam uzunluğu 3805
kilometredir. Lagos ve Kano havaalanları en
işlek uluslararası havalimanlarıdır.
Nijerya
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Create flashcards