B Ö CEKLER İN İĞ N ELEN M ESİ V E PR EPA R A SYO N U

advertisement
BÖCEKLERİN İĞNELENMESİ VE PREPARASYONU
BÖCEKLERİN İĞNELENMESİ VE PREPARASYONU
Böceklerin Yakalanması
• aktif & pasif toplama
/ çeşitli tuzaklar
/ öldürme ajanları
Böceklerin Geçici Olarak Saklanması
Böceklerin İğnelenmesi ve Preparasyonu
BÖCEKLERİN İĞNELENMESİ VE PREPARASYONU
Böceklerin Geçici Olarak Saklanması
(Depolanması)
Örnekler toplandıktan
sonra daimi anlamda
depolanma ya da
preparasyon işlemlerini
yapabilecek müsait
zaman bulunmayabilir.
Bu yüzden, örneklerin
uygun metotlara göre
prepare edilmesine
kadar, geçici olarak iyi
şartlarda depolanması
gerekir.
BÖCEKLERİN İĞNELENMESİ VE PREPARASYONU
Örneklerin Taşıma Kutularında Kuru
Olarak Saklanması
Kuru örnekleri depolamak için
her tür kap, kutu ya da tüp
kullanılabilir.
Büyük örneklerin stoklanmasında en genel metot, iyi kapanan
bir kutuda, ince pamuk tabakası
üzerine onları yerleştirmektir.
BÖCEKLERİN İĞNELENMESİ VE PREPARASYONU
Örneklerin Taşıma Kutularında Kuru
Olarak Saklanması
Ancak kapalı bir ortamda biraz neme maruz kalabilecek örneklerde, küf mantarlarının üreyebileceği unutulmamalıdır !
*Fungus oluşumunun engellenmesi için;
- Paradiklorobenzen veya tymol kristalleri
kutuya az miktarda yerleştirilebilir.
- Metal kap kullanımı mantar oluşumunu
azaltır.
BÖCEKLERİN İĞNELENMESİ VE PREPARASYONU
Zarflar ve Zarflayarak Depolama
Lepidoptera,
Odanata ve
Neuroptera
türlerinin
depolanmasında
zarflar sıklıkla
kullanılmaktadır.
Toplanan böceklerin kanatları,
dorsumları üzerine
katlandıktan sonra
zarfa yerleştirilir.
BÖCEKLERİN İĞNELENMESİ VE PREPARASYONU
Böceklerin Alkolde Saklanması
Böcekleri alkolde depolamak çok basit olmakla
beraber, her bir böcek grubuna uygulanacak alkol
oranı değişiklik göstermektedir. Ayrıca bazı gruplar
etanolde iyi bir şekilde saklanırken, izopropilde
bozulmaya eğilimlidir.
> Genel olarak, % 70 – 80’ lik etanol depolama için
kullanılabilir.
Böcek için
Toplayıcı
için
BÖCEKLERİN İĞNELENMESİ VE PREPARASYONU
Kuru ve Sıvı Ortamda Muhafaza Edilen
Örneklere Uygulanacak İşlemler
Böcek koleksiyonlarının düzgün bir şekilde yapılabilmesi için bunların düzenlenerek prepare edilmesi
gerekir.
• Kurutularak saklanan örneklerin hepsine,
• Alkole konularak korunan örneklerin ise bazılarına,
> Uygun yumuşatılma işlemi uyguladıktan sonra,
preparasyona geçilir.
BÖCEKLERİN İĞNELENMESİ VE PREPARASYONU
Kuru Örneklere Uygulanacak
Yumuşatma İşlemleri
Tercihen cam veya plastik olan
yumuşatma kabının dibine 3 cm
seviyede temiz ırmak kumu
eklenir. Kum, su ve birkaç damla
karbolik asitle (fungusların
üremesini engeller) doyurulur.
Yumuşatılmak istenen örnekler
plastik sineklik telinin üzerine
yerleştirilir ve sineklik kumun
üzerine konulur. Yumuşatma
süresi genellikle bir ya da birkaç gündür.
BÖCEKLERİN İĞNELENMESİ VE PREPARASYONU
Sıvı Ortamda Saklanan Örneklere
Uygulanacak İşlemler
Alkolde depolanan böcekler bir
süre sonra sertleşebilirler. Bu
da istenilen şekil ve pozisyonda
preparasyona izin vermeyebilir.
Bu durumda örnekleri daha
kolay prepare etmek için ya
suya bir miktar deterjan ilave
edilir ya da % 2’lik karboksilik
asit solüsyonu ile ıslatılarak
yumuşatılan örnekler daha
kolay prepare edilebilirler.
BÖCEKLERİN İĞNELENMESİ VE PREPARASYONU
Böcek İğneleri ile İğneleme
Böcek örnekleri ya vücutlarının uygun bir yerinden
(skutellum, thoraks, sağ elitra vb.) ya da bir yapıştırıcı
ile küçük kartlar üzerine monte edilerek, kartlarla
birlikte koleksiyon kutularına iğnelenir.
BÖCEKLERİN İĞNELENMESİ VE PREPARASYONU
Böcek İğneleri ile İğneleme
Entomolojik çalışmalarda çok farklı kalınlık ve kalitede
böcek iğneleri kullanılmaktadır. Ticari olarak, böcek
iğneleri 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 numara olarak
ifade edilen 100’ lük paketler halinde satılırlar. Bunların
boyları 45 mm’ dir.
BÖCEKLERİN İĞNELENMESİ VE PREPARASYONU
BÖCEKLERİN İĞNELENMESİ VE PREPARASYONU
Böcek İğneleri ile İğneleme
İğneleme blokları kullanılarak, böceklerin ve çeşitli
etiketlerin yükseklikleri ayarlanmaktadır.
BÖCEKLERİN İĞNELENMESİ VE PREPARASYONU
Örneklerin Kartlara Yapıştırılarak
Preparasyonu
Bazı takımların (Coleoptera) küçük türleri çok zor iğnelenirler. Bu tip böcekler koleksiyon kutularına doğrudan iğnelenmeyip, üçgen veya dikdörtgen şeklindeki
kartlarla yapıştırılırlar. Kartların boş kısımlarına da
uygun iğneler geçirilerek, monte işlemi tamamlanır.
BÖCEKLERİN İĞNELENMESİ VE PREPARASYONU
Örneklerin Kartlara Yapıştırılarak
Preparasyonu
Kartlara yapıştırılacak örnekler için, suda çözünen
yapıştırıcı kullanılması son derece önemlidir.
> Böcekler gerekli durumlarda (yeniden teşhis), kartlar ıslatılarak çıkarılabilmelidir !
BÖCEKLERİN İĞNELENMESİ VE PREPARASYONU
Örneklerin Gerilerek Preparasyonu
Eğer yumuşamış böcekler düzgün bir şekilde gerilir ve
kuruyana kadar germe tahtasına bırakılırlarsa, sürekli
olarak bu pozisyonda kalırlar.
Kanatların gerilmesi, özellikle renk ve desen gibi taksonomide kullanılan kısımların daha iyi görülmesi için
yapılır.
BÖCEKLERİN İĞNELENMESİ VE PREPARASYONU
Örneklerin Gerilerek Preparasyonu
Odonata, Lepidoptera, Neuroptera, Hymenoptera ve
Ephemeroptera örneklerinin kanatları açılarak gerilir.
BÖCEKLERİN İĞNELENMESİ VE PREPARASYONU
Koleksiyon Kutuları ve Dolapları
BÖCEKLERİN İĞNELENMESİ VE PREPARASYONU
Download
Random flashcards
En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards