ve sınıf

advertisement
KAZ
AN
VE
TEST
IM
KAVRAMA
ST
TE
8.
D
21
SINIF Hz.Muhammed’in Örnek Hayatından Davranışlar-8
1. “Ey Müslümanlar, şayet birinize haksız bir muamelede
bulunmuşsam onu ödemeye hazırım. Kimin hakkı varsa işte şahsım işte malım gelsin alsın.” (Hadis-i şerif)
4. Kureyş kabilesinden bir kadın hırsızlık yapar. Bir kısım ileri gelen Kureyşliler Hz. Muhammed’e bir aracı göndererek kadını affetmesini isterler. Bu işi Hz.
Peygamberimizin çok sevdiği bir kişi olan Üsame’nin
yapabileceğini düşünürler. Sonra durumu iletmek
üzere Üsame’yi Peygamberimize gönderirler. Üsame
gelip durumu anlatınca Peygamberimiz üzülür. Ayağa
kalkarak şunları söyler: “Ey insanlar, sizden önceki
insanlar aralarında varlıklı biri hırsızlık yaptığında ona
dokunmazlar; zayıf biri hırsızlık yaptığında ise onun
cezasını verirlerdi. Allah onları bu yüzden helak etti.
Allah’a yemin ederim, değil o kadın, bu suçu işleyen
Muhammed’in kızı Fatıma bile olsa onun da cezasını
veririm.”
Bu hadisle peygamber efendimiz aşağıdakilerden
hangisine önem verdiğini göstermiştir?
A) İstişareye
B) Mal ve mülke
C) Kul hakkına
D) Çalışma ve yardımlaşmaya
Bu ayetten göre aşağıdaki çıkarımların hangisi yapılamaz?
A) Anne babamızın aleyhine de olsa adaletten yana
olmalıyız.
B) Her durumda akrabalarımızdan yana tavır almalıyız.
C) İnsanların mevki ve makamına göre değil adalete
göre davranmalıyız.
D) Şahitliği, Allah için ve âdil bir şekilde yapmalıyız.
3. Bir toplum sevgiyle kaynaşır, adaletle ayakta durur.
Haksızlık ve adaletsizlik toplumlarda huzursuzluğa yol
açar.
Verilen bu bilgiyle aşağıdaki yargıların hangisi
uyuşmaz?
A) İnsanları birleştiren sevgidir.
B) Toplumun birliği ve dirliği için adalet gereklidir.
C) Adaletsizlik toplumun huzurunu bozar.
D) Zulüm bir toplumu yıkamaz.
Î
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2. “Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana babanız ve yakınlarınızın aleyhine de olsa
Allah için şahitlik eden kimseler olun. (Haklarında
şahitlik ettikleriniz) zengin olsunlar fakir olsunlar, Allah
onlara sizden daha yakındır. Hislerinize uyup adaletten
sapmayın, (şahitliği) eğip büker (doğru şahitlik etmez)
yahut şahitlik etmekten kaçınırsanız (biliniz ki) Allah
yaptıklarınızdan haberdardır.”(Nisa suresi, 135. ayet)
Peygamberimizin “Kızım Fatıma’da olsa yine cezalandırırım” demesi Peygamberimizin hangi özelliğini
ön plana çıkarır?
A) Sözünde durduğunu
B) Âdil olduğunu
C) Çalışkan olduğunu
D) Cesaretli olduğunu
5. Peygamber efendimiz peygamberlik hayatı öncesinde
de haksızlıkların karşısında duruyor, haklının yanında yer alıyordu. Bundan dolayı Erdemliler Topluluğu
(Hilfu’l-Fudul)’a katılmıştır. Bu yolla haksızlığa uğrayan,
güçsüz ve kimsesiz insanların hakkını korumuştur.
Peygamber efendimizin Hilfu’l-Fudul’a üye olması
O’nun aşağıdaki özelliklerinden hangisine delil
gösterilebilir?
A) Adalete önem verdiğine
B) İlme önem verdiğine
C) Azimli ve kararlı olduğuna
D) Zamanı iyi değerlendirdiğine
6. • “Bir kimse ağaç diker de bunun meyvesinden insan,
hayvan veya kuş yerse, yenen şey onun için bir sadaka yerine geçer.” (Hadis-i şerif)
• “Ağaca vurarak, kırıp dökerek değil, sallayarak yapraklarını dök.” (Hadis-i şerif)
Verilen bu hadis-i şeriflerden aşağıdaki sonuçların
hangisine ulaşılamaz?
A) Ağaç dikme hayırlı bir iş olarak görülmüştür.
B) Zamanın değerinin bilinmesi gerektiği vurgulanmıştır.
C) Bir ağaç bile olsa merhametle muamele edilmelidir.
D) İnsanın yaptığı bir işten hayvanların faydalanması
ibadet olarak değerlendirilmiştir.
TEST
21
Hz.Muhammed’in Örnek Hayatından Davranışlar-8
7. Hz. Peygamber hicretin sekizinci yılı Mekke’nin
Fethi’ne giderken bir vadide, yolun kenarında yeni doğmuş yavrularını emziren bir köpek gördü. Bir sahabeyi
çağırıp köpeğin ve yavrularının rahatsız edilmemesini
sağlamak üzere ordu geçinceye kadar orada nöbet tutmasını emretti.
10. “Güçlü kimse, güreşte rakibini yenen değil, öfkelendiği
zaman öfkesine hâkim olabilen kimsedir.”
(Hadis-i şerif)
Bu hadisten hareketle aşağıdaki ilkelerden hangisine ulaşabiliriz?
Anlatılan bu olay aşağıdaki yargılardan hangisini
destekler?
A) İnsan kuvvetli olmalı
B) İnsan kararlı olmalı
C) İnsan cesaretli olmalı
D) İnsan sabırlı olmalı
8. 1. “Her can taşıyan varlığa yapılan iyilikte sevap vardır.” (Hadis-i şerif)
2. “...Acıkan her hayvan hususunda dikkatli olun, kıyamet günü Allah’a şikâyet edilirsiniz.” (Hadis-i şerif)
3. “Haksız yere bir kuş veya daha küçük bir hayvan
öldüren insana Allah onun hesabını mutlaka soracaktır.” (Hadis-i şerif)
4. “İki günü eşit olan zarardadır.” (Hadis-i şerif)
Yukarıda verilen hadislerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
9. “İki günü eşit olan zarardadır.” (Hadis-i şerif)
Peygamber Efendimiz bu sözüyle bizlere aşağıdaki
davranışlardan hangisini tavsiye etmiştir?
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Peygamberimiz cesaretliydi.
B) Peygamberimiz kararlıydı.
C) Peygamberimiz hayvanları severdi.
D) Peygamberimiz adaletliydi.
11. Peygamber efendimiz hayatı boyunca büyük zorluklarla karşılaşmıştır. Müşrikler Mekke’de yollarına diken
sermişler, üzerine yeni kesilen deve işkembesi atmışlar
v.b. Peygamberimiz, müslümanlığı kabul etmeyenlerin
yaptığı bu türlü eziyet ve hakaretlere katlanarak davasındaki kararlılığını göstermiştir.
Bu durum peygamber efendimizin aşağıdaki özelliklerinden hangisini vurgulamaktadır?
A) Adaletli olmasını
B) Sabırlı olmasını
C) Güvenilir olmasını
D) Hoşgörülü olmasını
12. Peygamberimizin savaşlarda ‘‘ağaçlara ve hayvanlara dokunulmamasını emretmesi’’ aşağıdaki özelliklerinden hangisini ispatlar?
A) Güvenilir olmasını
B) Hakkı gözetmesini
C) Doğayı ve hayvanları sevmesini
D) Verdiği sözde durmasını
KAVRAM
IM
EST
AT
KAZAN
A) Yardımlaşma ve paylaşmayı
B) Doğayı ve hayvanları sevmeyi
C) Zamanın değerini bilmeyi
D) Adaletli ve merhametli olmayı
1
2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12
Download