11. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi İzlenimleri

advertisement
Smyrna Tıp Dergisi – 98 –
Smyrna Tıp Dergisi
Tıp Dünyasından Haberler
11. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi İzlenimleri
Impressions from the 11. National Family Medicine Congress
Nazmiye Kaçmaz
Arş.Gör.Dr., Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İzmir.
Kabul tarihi:28 Mayıs 2012
Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD)’
nin düzenlediği, ilki 1993 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen Ulusal Aile Hekimliği Kongresi’nin 11.si
16-20 Mayıs 2012 tarihleri arasında Antalya Rixos
Sungate Otel’de gerçekleştirildi. Türkiye genelinde çalışan altıyüzden fazla hekim kongreye katıldı. 42’si
sözel olmak üzere 300’e yakın sunumun gerçekleştirildiği kongrede poster sunumlar sayı ve içerik açısından oldukça tatmin ediciydi. Hekimler bilimsel bir
platformda sunumlara katılarak karşılıklı bilgi alışverişinde bulundular; yıl boyunca gerçekleştirdikleri çalışmalarını katılımcılarla paylaşmanın sevincini yaşayarak Rixos Sungate Otel’in doğayla bütünleşen atmosferinde eğlenme ve dinlenme imkanı buldular.
Ancak kongre Mayıs ayının sonlarında gerçekleştirilmiş olmasına rağmen Antalya’da kapalı ve yağışlı bir
hava vardı. Bu durum katılımcıların sunumlar sonrasında sosyal aktivitelerini kısıtlayan bir faktör olmasına rağmen birçok katılımcı otelin sosyal aktivitelerinden ve sportif faaliyetlerinden yararlanma imkanı bularak bir yılın stresini atma şansı yakaladı.
Kongrede sunumlar çok geniş yelpazedeydi. Aile hekimliği açısından önemli olan ayrıca pratik hayatta da
sık karşılaşılabilecek konular dikkat çekmekteydi.
Kronik obstruktif akciğer hastalığı, hipertansiyon, diyabet gibi bulaşıcı olmayan hastalıklar ile ilgili panel
ise kongrede açılış paneli olarak yer aldı. Bu panelde
bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadele konusunda
yürütülmekte olan programlarla ilgili bilgiler sunuldu.
Yapılan bir sunumda aile hekimliğinde karşılaşılabilecek hukuksal sorunlar, aile hekimlerinin hukuki hakları ve bunları nasıl kazanabilecekleri konusunda bilgiler
yer alırken tıbbi uygulamalar sırasında meydana gelebilecek hatalarda hekimin sorumluluğu konusunda da
bir sunum kongre kapsamında yer almaktaydı. Ayrıca
aile hekimlerinin idari konularda karşılaşabileceği sorunlar ve bunların çözümleri de tartışılan başlıklar arasındaydı.
Kongre kapsamında birçok pratik eğitim ve kurs da
bulunmaktaydı. Tütün kontrolü ve tütün bağımlılığı
tedavisi kursu, diyabette insülin kullanımı ve insülin
tedavisi, birinci basamakta ortopedik uygulamalar, düz
grafi okuma kursları bu kurslar arasında yer almaktaydı. Bu kurslara katılım da oldukça fazlaydı. Tütün
kontrolü ve tütün bağımlılığı kursunda tütün bağımlılığı tedavisinde kullanılan yeni yöntemler, tütün kullanımının insan ve toplum sağlığına zararları ve bu zararları önlemenin yolları konusunda aile hekimleri bilgilendirildi. Birinci basamakta ortopedik uygulamalar
kursunda ise günlük pratikte sıkça kullanılabilecek atel
yapımı uygulamalı olarak gösterildi.
Kongrede yer alan “uzmanına danış” sunumları ise aile hekimliği uygulamalarında sık karşılaşılan birçok
soruna yaklaşım açısından çok yarar sağladı. Örneğin
bu sunumlar arasında “vertigo’lu hastaya yaklaşım”,
Smyrna Tıp Dergisi – 99 “ergen sağlığı ve aile hekiminin görevleri” ile “ aritmiye yaklaşım ve aritmi tedavisi” gibi oturumlara katılım çok yüksek seviyedeydi.
Özellikle gelişmiş ülkelerde önemli bir sağlık sorunu
olan obezitenin ülkemizde de gün geçtikçe önemi artmaktadır. Bununla ilgili kongrede “Obesite ve sağlıklı
beslenme mümkün mü?” konulu bir sunumda bulunmaktaydı. Bu sunumda söz alan Prof.Dr. Canan
Efendigil Karatay, ismini verdiği diyetten söz ederek
proteinden zengin, karbonhidrat miktarı azaltılmış,
sağlıklı yağların tüketilmesinden kaçınılmayan bir diyetin daha sağlıklı olacağını belirtti. Obezite açısından
önemli bir risk faktörü olan fastfood alışkanlığının ülkemizde giderek yaygınlaştığına değinen Prof.Dr. Karatay doğal ve lifli gıdalar açısından zengin bir beslenmenin önemini vurguladı. Esprili konuşmaları ve
renkli sunumuyla güncel bir konuya değinen Prof.Dr.
Karatay katılımcıların yoğun ilgisini çekti.
Kongrede Vasco da Gama Movement çalıştayı da yapıldı. Bu çalıştayda Avrupa’daki ve Türkiye’deki aile
hekimliği uygulamaları karşılaştırıldı ve farklı ülkelerdeki aile hekimliği deneyimleri paylaşıldı.
Ülkemizde sağlık çalışanlarına karşı artan şiddet olayları ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Gaziantep’te Dr. Ersin Arslan isimli meslektaşımızın bir
hasta yakını tarafından öldürülmesi sağlık çalışanlaına
karşı şiddetin ulaştığı boyutun bir göstergesi olmakla
birlikte
önlem alınmaması durumunda meydana gelebilecek
üzücü olayların varabileceği son noktadır. Bu duruma
tepki gösteren ve dikkati sağlık çalışanlarına karşı şiddete çekmeyi amaçlayan kongre katılımcıları siyah bileklikler takarak şiddeti protesto ettiler.
Türkiye Aile Hekimliği Uzmanları Derneği’nin bu yıl
kongre katılımı için verdiği bursların kısıtlı olması
poster ve sözel sunumu olan çoğu arkadaşımızın kongreye katılamamasına ya da katılanların da kendi imkanlarıyla kongreye katılmasına sebep oldu.
Sonuç olarak; 11. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi
Türkiye’ nin çeşitli illerinden gelen aile hekimlerini
buluşturdu. Yeni dostlukların oluşmasını sağladı. Bilimsel anlamda bilgi paylaşımına olanak tanıyarak aile
hekimlerinin bilgilerini güncellemesine katkıda bulunduğu gibi eğlenme ve dinlenme imkanı da yarattı. Katılımcılar bir sonraki kongrede buluşmak üzere sözleşerek kongreye veda ettiler.
İletişim:
Arş.Gör.Dr. Nazmiye Kaçmaz
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Aile Hekimliği Kliniği, İzmir, Türkiye
tel: +90.507.9247189
e-mail: [email protected]
Download