UMUDUNU KAYBETME

advertisement
UMUDUNU KAYBETME
Şeyh Mehmet Efendi’nin 7 Aralık 2014 Sohbeti,
Es-selamu alaikum. Euzu billahi mineş-şeytanirracim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Es-selatu vesselamu
ala Resulina Muhammedin Sayyidi l-evvelina vel ahirin. Meded ya ResulAllah, meded ya Sadati Ashabi
ResulAllah, meded ya Meşayikhina, meded ya Şeyh Abdullah Faiz Dağıstani, meded ya Mevlana Ş.
Muhammed Nazım al-Hakkani, destur.
Tarikatuna as-sohba vel hayru fi cemia. Allah'a şükür. Allah için toplanıyoruz. Tarikatımızda asıl gayemiz
sohbet vermek, birlikte konuşmak birlikte olmak ve toplulukta olmak için. Elhamdulillah, sizler
kalabalıksınız. Uzaklardan geliyorsunuz. Allah için geliyorsunuz. Allah attığınız her adım, için ödüllendirsin
sizi. Peygamber (sav)... eğer bir mümin Müslüman kardeşini görmeye giderse, her adımı için bir sevap
yazılır, bir derece yükselir, ve bir günahı affolunur.
Normal insanlar için bile şehirde bile uzağa gitmeye gerek yok. Ama ne kadar uzağa giderseniz ödülünüz
o kadar büyür. Bütün adımlar yazılır. Allah cömerttir. Allah korkmaz. "Çok verdim. Yeter bu kadar. Sadece
kısa mesafe için yazdım bu sevabı demez Allah. O cömerttir. En cömerttir. Ve size verdiği sözü tutar.
Allah vermekten hoşlanır. Allah insanları ödüllendirmekten hoşlanır.
Kullarının hata yapmalarını istemez Belki bazen O şöyle demiştir "Ben... kullarımın günah işleyip, tövbe
etmeleri af dilemeleri hoşuma gider." "Eğer ", diyor Allah, "bu insanlar hiç günah işlemeselerdi yerlerine
günah işleyen ve af dileyen bir kavim getirirdim." Allah çok cömerttir. Çok cömerttir. Ve bizler O'ndan af
diliyoruz. yaptıklarımız için bilerek veya bilmeyerek.
Biz, elhamdulillah, her zaman iyilik ümit ediyoruz. "Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez." (12:87) Allah'ın
rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Bu Allah'ın emridir. Kimler ümitsizdir? İmansızlar ümitsizdir. Bazen
böyle insanlar ümitsizliğe kapılır belki bazen artık bu dünyadan hiç ümitleri kalmaz. Çünkü onlar ahirete
inanmaz. İntihar ederler. İntihar etmek yasaklanmıştır.
Yaptığınız her şey, bilhassa yanlış fikirlere kapılıp bazı Müslümanlar, intihar edip bombayla kendilerini
ve diğer insanları öldürüyorlar. Hayır, bunu yapamazsınız. Bu da yasaklanmıştır İslam'da. Çünkü bunu
yaptığınız zaman, eğer savaşıyorsanız tamam gidip savaşın. Ama intihar edip masum insanları öldürmek
yasaktır. İslam da bu kabul edilemez.
www.saltanat.org
Page 1
Allah Azza ve Celle'nin İlahi Huzuru'nda da kabul edilmez. Her kim intihar ederse, o kişi... Mevlana hep
şu hadisi söylerdi: Kendini nasıl, ne şekilde öldürdüyse- belki kendi kendine "bu hayattan sonra hayat
yok. Özgürüz" diye düşündü. Ama hayır. Kıyamet'e kadar, aynı şeyi tekrar yaşayacak. Aynı durumu, nasıl
intihar ettiyse aynısı tekrar tekrar olacak. Eğer zehir içtiyse, Kıyamet'e kadar, her gün her gün, her gün
zehir içecek. Eğer kendini kestiyse.
Aynı şekilde. Astıysa da, Kıyamet'e kadar asılacak. Eğer kendini patlattıysa aynı şekilde. Yani sakın
ümitsizliğe kapılmayın. Hayat çok kısa. Gündüz gece, gündüz gece bitti. Bir kitap var biliyor musunuz?
İngiliz bir yazar yazmıştı. Mevlana'da vardı o kitap. Bilmiyorum neden. Çocuktum o zaman. Ama dolabın
altında gördüm. Önce anlamadım İngilizceydi. Ama bir resim gördüm. Şöyle bir 5 çayı vardı. Sürekli
içiyorlardı. Ama hiç değişmiyordu.
Hayat da böyle. Gündüz gece, gündüz gece. Farkına varırsanız bitti. Kendinize yazık etmenize gerek yok.
Hakiki hayatınızı mahvetmenize gerek yok. Sabırlı olun. Allah'a şükretmeliyiz. Allah kimseye
taşıyamayacağı yükü vermez. Herkesin bu hayatta neyi vardır? Herkesin imtihanı vardır. İmtihandayız.
"Şu zengin adamın hiç derdi yok. Şu güzel, hoş hanım mutlu" diyemezsiniz. Hayır. Herkesin, Kral'dan
tutun Sultan'a başkandan dilenciye kadar herkesin derdi var.
Allah, bu dünyayı imtihan yeri olarak yarattı. Herkes için böyle olmak zorunda. Yani bunu bilmemiz
lazım. Bunu bilirseniz elinizden geleni yapar, mutlu olursunuz. Yani iman sahipleri en rahat, en sakin
insanlardır. Çünkü her şeyin Allah'tan geldiğini bilirler. Kendilerinden değil ve değiştiremezler. Hayır,
sadece taşıyabilirler ve mutludurlar. Çünkü bu Allah'tan gelir.
Allah bize bundan daha güzel ödüller verecek. Allah bizim bunu idrak etmemizi sağlasın. Bize hakiki
iman versin. En mühim şey imandır. Eğer iman sahibiyseniz, sizi kesseler bile hiç önemli değil. Çünkü eski
devirlerde bazen inananları ateşe atarlardı. Büyük bir ateş yakarlar, kendilerine inanmayanları atarlardı.
"Siz yanlış şeye iman ediyorsunuz.
Biz de sizi ateşe atarız" derlerdi. "Peki, atın o zaman" diye cevap verirdi onlar da. Korkmazlardı çünkü
onların hakiki imanı vardı. Hakiki iman sahibi olduğunuzda, hiçbir şey etkilemez sizi. Allah bize iman
verdi. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Elhamdulillah. Allah sizi herşey için ödüllendirsin her adımınız için
sonsuz hazinelerinden versin İnşaAllah. Ve min Allahi t-tevfik. El-Fatiha.
Video Link: http://saltanat.org/videopage.php?id=12867&name=2014-12-07_en_DoNotLoseHope_SM.mp4
www.saltanat.org
Page 2
Download