SAKARYA AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ

advertisement
SAKARYA AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ
Sağlık Bakanlığınca yayınlanan genelge hükümlerine göre;
1. Silah ruhsatı alacak kişilerden istenecek sağlık raporlarının Psikiyatri, Ortopedi, Nöroloji, Göz, KBB, Dahiliye
dallarını kapsayacak şekilde sağlık kurulu raporu olarak düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir.
2. Raporda yer alan bölümlerin eksiksiz ve hastane kayıtlarına uygun olarak ilgili dal uzmanı doktorlar tarafından
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sağlamsa “sağlam” yazılması, hastalık varsa
teşhisin açıkça yazılması, kaşeleşmesi ve imzalanması, raporlar üzerinde düzeltme yapılmışsa düzeltmeyi yapan
tarafından kaşeleşmesi ve imzalanması gerekmektedir. Ayrıca aşağıda belirtilen listede yer alan hastalıkları veya
rahatsızlıkları olan kişilerin ruhsat alamayacakları da bu genelgede belirtilmiştir.
SİLAH BULUNDURMA VE TAŞIMA RUHSATI VERİLEMEYECEK DURUMLAR:
Psikiyatri:
- Psikiyatri hastalığı olanlara
- Kişilik bozukluğu olanlara
- Alkol uyuşturucu bağımlılığı olanlara
- İmpuls kontrol bozukluğu olanlara silah ruhsatı verilmez.
Nöroloji:
- Serebro vasküler hastalık geçirip silah kullanmasını engelleyecek sekeli olanlara
- Miyotonik rahatsızlığı ve ileri derede miyopatisi olanlara
- Epilepsi hastalığı olanlara
- Ellerde tremoru olanlara
- Mental retardasyonu olanlara
- Demansı olanlara
- Üst extremitielerde periferik sinir bozukluğu olup, silah kullanmasına engel teşkil edeceklere
- Denge kaybına neden olan serebeller sistem rahatsızlıkları olanlara silah ruhsatıverilmez.
Göz:
- Düzeltmeli veya düzeltmesiz olarak bir gözün görmesi 2/10’dan aşağı, her iki gözün
görme toplamı 12/20’den az olanlara
- Silindirik değerlerin toplamı –5 ten ve +3 den daha yukarı değerdeki refraksiyon kusurları olanlara
- Gece körlüğü olanlara
- Ptozis-hemiptozis olanlara
- Diplopi ve paralitik şaşılık olanlara
- Görme alanı defekti olanlara
- Renk körlüğü olanlara silah ruhsatı verilmez.
Görmeyi zamanla azaltabilecek (katarakt, makuladejenerasyonu, retinopatiler)hastalığı olanlara yılda bir kez göz
muayenesi istenir.
KBB:
- Her iki kulak için ayrı ayrı fısıltıyı 2.5 metreden duymayı engelleyen işitme kaybı olanlara
Ortopedi:
- Üst extremetelerden 2 sini de kaybetmiş olanlara
- Kas iskelet sisteminde ileri derecede hareket kısıtlılığı olanlara
- Protezi olup kullanım uyumluluğu gösteremeyenlere silah ruhsatı verilmez.
Dahiliye:- Vücutta aşırı düşkünlük yapmış herhangi bir dahili hastalığı olanlara silah bulundurma ve taşıma ruhsatı
verilmez.
Yukarıda kısaca özetlendiği gibi silah taşıma ve bulundurma ruhsatlarının verilmesi Sağlık Bakanlığı
genelgesinde yer aldığı şekilde ancak sağlık kurulu raporu ile mümkün olduğundan silah taşıma ve bulundurma
ruhsat başvurularında “Sağlık Kurul Raporu” istenmektedir.
Ancak 4915 sayılı “Kara Avcılığı Kanunu”nun “Avlanma esas ve usulleri” başlıklı MADDE 6. (1. ve
2.paragrafında) “”- Avlanma, avcılık belgesi ve avlanma izni almak şartıyla, yasalarla izin verilen silâh, araç ve eğitilmiş hayvanlarla, avlanma plânlarına veya Merkez Av Komisyonu kararlarına göre yapılır.
Haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış otomatik , yarı otomatik, pompalı ve benzeri yivsiz av
tüfekleri ile havalı tüfek ve tabancalar avda kullanılamaz. “” belirtilmekte olup ayrıca;
SAKARYA AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ
ORTA MAH.ANKARACAD. NO:20 KAT 2 ADAPAZARI SAKARYA
Download