Kanser Nedir? Kanser, bazı etkilerle değişime uğramış hücrelerin

advertisement
Kanser Nedir?
Kanser, bazı etkilerle değişime uğramış hücrelerin, gerek yerel ve gerek uzak noktalarda
kontrolsüz olarak çoğalıp büyümelerinin sonucu oluşan habis hastalıklar grubudur. Normalde
hücreler belli bir kontrol altında, ihtiyaca göre bölünerek çoğalırlar. Hücreler bir taraftan
programlı ölüm ya da "apoptoz" denen olay ile yok olurken, diğer taraftan da büyüme
faktörlerinin etkisiyle çoğalır. Büyüme faktörleri normalde DNA'daki çeşitli genlerin etkisiyle
oluşan proteinlerdir. Bu genler mutasyona (değişime) uğrayarak hücrelerin aşırı büyümesine
sebep olurlarsa, o zaman kanser oluşur ve bu genlere de "onkogen" denir.
Kanserde Risk Faktörleri Nelerdir?
Normal hücrelerin kanser hücrelerine dönüşmelerinde geçtikleri aşamalara karsinogenez adı
verilmektedir. Bu değişikliklere neden olan başlıca etkenler kimyasal maddeler, ultraviyole ve
iyonizan radyasyon gibi fiziksel ajanlar ve virüslerdir. Hepatit B virüsü, insan papilloma virüsü
(HPV) ve retrovirüslerin kansere neden oldukları hemen hemen kesinlik kazanmıştır. Kanser
etkenlerinin kesin olarak saptanabilmesi korunmaya yönelik uygulamaları güçlendirecek,
ayrıca örneğin virüslerin neden olduğu rahim boynu kanseri için söz konusu olduğu üzere aşı
çalışmalarıyla önlenmesi olasılığını gündeme getirecektir.
•
•
•
Sigaranın zararlı etkileri beraberinde alkol alındığında daha da artmaktadır.
Şişmanlığın menopoz sonrası meme, prostat, kalın barsak kanseri ihtimalini
arttırdığına dair veriler mevcuttur.
Yaş ilerledikçe kanser riski artmaktadır. Kadınlarda meme ve üreme organlarına ait
kanserler; erkeklerde prostat ve akciğer kanserleri ileri yaşlarda daha çok
görülmektedir.
Kanser Belirtileri Nelerdir?
Hastalık oldukça ileri aşamalara gelene kadar önemli bir şikâyete yol açmayabilir. Ancak
hastalığın ilk aşamalarında, çoğunlukla bunların hiçbiri olmadan, iştahsızlık, halsizlik, kilo
kaybı ve terleme gibi şikayetler görülmektedir. Hiçbir belirti vermeden hastalık seyredebilir.
Kanserde Erken Tanı Mümkün müdür?
Erken tanı mümkündür. Yapılacak serolojik(kan) ve radyolojik testler ile günümüzde kanserin
tanısını erken dönemde koymak mümkündür.
Download