İÇİNDEKİLER

advertisement
İÇİNDEKİLER
I. Önsöz .......................................................................................................... iii
II. Laboratuvarda Çalışma İlkesi ................................................................ iv
III. Laboratuvarda Uyulması Gereken Kurallar ......................................... vi
BÖLÜM 1 HÜCRE ZARINDAN MADDE TAŞINMASI .......................... 1
1.1. Pasif Taşıma ................................................................................................. 1
1.2. Aktif Taşıma................................................................................................. 2
Deneyler ............................................................................................................ 3
Deney 1.1 Osmoz ............................................................................................. 3
Deney 1.2 Osmoz Olayı Canlı- Cansız Yapılarda Gerçekleşir Mi? ........... 4
Deney 1.3 Osmoz (Açık Uçlu Deney)............................................................ 5
BÖLÜM 2 HAYVANSAL DOKULAR .......................................................... 6
2.1 Epitel Doku .................................................................................................. 7
2.1.1 Örtü Epiteli ........................................................................................ 7
2.1.2 Bez Epiteli .......................................................................................... 9
2.1.3 Duyu Epiteli..................................................................................... 10
2.2 Bağ Doku .................................................................................................... 10
2.3 Kıkırdak Doku ........................................................................................... 11
2.4 Kemik Doku ............................................................................................... 11
2.5 Kan Doku ................................................................................................... 12
2.6 Kas Doku .................................................................................................... 14
2.7 Sinir Doku .................................................................................................. 15
Deneyler ........................................................................................................... 17
Deney 2.1 Kan Dokusunun İncelenmesi..................................................... 17
Deney 2.2 Kan Grupları ................................................................................ 19
vii
Deney 2.3
Deney 2.4
Deney 2.5
Deney 2.6
Deney 2.7
Deney 2.8
Yağ Dokusu .................................................................................. 20
Epitel Doku................................................................................... 21
Kas Doku ...................................................................................... 22
Kıkırdak Preparatı Hazırlama Yöntemi ................................... 23
Kemik Preparatı Hazırlama Yöntemi ....................................... 24
Düz Kas Preparatı Hazırlama Yöntemi .................................... 26
BÖLÜM 3 HAYVANLARDA DÖLLENME VE EMBRİYOLOJİ ........... 27
3.1 Gelişme ....................................................................................................... 29
3.2 Hayvanlarda Gelişme ve Evreleri ........................................................... 30
3.2.1 Segmentasyon.................................................................................. 30
3.2.2 Gastrulasyon.................................................................................... 31
3.2.3 Organogenez ................................................................................... 32
Deneyler ........................................................................................................... 34
Deney 3.1 Tavuk yumurtasının incelenmesi .............................................. 34
Deney 3.2 Segmentasyon .............................................................................. 35
BÖLÜM 4 HAYVANLARIN ÇEŞİTLİLİĞİ ............................................... 36
4.1 Omurgasız Hayvanlar .............................................................................. 36
4.1.1 Süngerler .......................................................................................... 37
4.1.2 Sölenterler ........................................................................................ 37
4.1.3 Solucanlar......................................................................................... 37
4.1.4 Yumuşakçalar .................................................................................. 38
4.1.5 Eklembacaklılar ............................................................................... 38
4.1.6 Derisi Dikenliler .............................................................................. 39
4.2 Omurgalı Hayvanlar................................................................................. 39
4.2.1 Balıklar.............................................................................................. 40
4.2.2 İkiyaşamlılar .................................................................................... 40
4.2.3 Sürüngenler ..................................................................................... 40
4.2.4 Kuşlar ............................................................................................... 41
4.2.5 Memeliler ......................................................................................... 41
Deneyler ........................................................................................................... 43
Deney 4.1 Omurgasız Hayvanların Sınıflandırılması............................... 43
Deney 4.2 Toprak Solucanı ........................................................................... 45
viii
Deney 4.3 Balığın Organları Ve Yüzgeç Sistemi ........................................ 46
Deney 4.4 Solungaçların Yapısını İnceleme ............................................... 47
Deney 4.5 Balıklarda Solunum..................................................................... 48
BÖLÜM 5 HAREKET SİSTEMİ ................................................................... 49
5.1 Kemik Çeşitleri .......................................................................................... 49
5.2 Eklemler...................................................................................................... 50
5.3 İskelet Kasları ............................................................................................ 50
Deneyler ........................................................................................................... 52
Deney 5.1 Kemiğin Yapısı............................................................................. 52
Deney 5.2 Bir Hücreli Canlılarda Hareket.................................................. 54
BÖLÜM 6 SİNDİRİM SİSTEMİ .................................................................. 55
6.1 Enzimler ..................................................................................................... 56
6.2 Ağız Boşluğu.............................................................................................. 58
6.3 Sindirim Kanalı.......................................................................................... 58
6.4 Büyük Sindirim Bezleri ............................................................................ 59
Deneyler ........................................................................................................... 61
Deney 6.1 Nişastanın Sindirimi ................................................................... 61
Deney 6.2 Enerji Verici Besinler ................................................................... 62
Deney 6.3 Sindirim Olayı .............................................................................. 63
Deney 6.4 Glikoz Testi................................................................................... 65
Deney 6.5 Yağların Sindirimi ....................................................................... 66
BÖLÜM 7 SOLUNUM SİSTEMİ ................................................................. 67
7.1 Üst Solunum Yolları ................................................................................. 67
7.2 Alt Solunum Yolları .................................................................................. 68
Deneyler ........................................................................................................... 71
Deney 7.1 Soluk Borusu Ve Akciğerlerin Yapısının İncelenmesi............ 71
Deney 7.2 Solunum ....................................................................................... 73
Deney 7.3 Diyafram Hareketi....................................................................... 74
Deney 7.4 Canlılar Ve Hava ......................................................................... 75
ix
BÖLÜM 8 DOLAŞIM SİSTEMİ................................................................... 76
8.1 Kalp-Damar Sistemi ................................................................................. 76
8.1.1 Kalp ................................................................................................... 76
8.1.2 Damarlar .......................................................................................... 77
8.1.3 Kan .................................................................................................... 78
Deneyler ........................................................................................................... 79
Deney 8.1 Kan Damarlarında Dolaşım ....................................................... 79
Deney 8.2 Kalbin İncelenmesi ...................................................................... 80
Deney 8.3 Egzersiz Yapmanın Kalp Atış Hızına Etkisi ............................ 82
Deney 8.4 Tansiyon Ölçme ........................................................................... 83
BÖLÜM 9 BOŞALTIM SİSTEMİ................................................................. 84
Deneyler ........................................................................................................... 87
Deney 9.1 Böbreğin İncelenmesi .................................................................. 87
BÖLÜM 10 SİNİR SİSTEMİ ......................................................................... 88
10.1 Merkezi Sinir Sistemi ............................................................................ 88
10.2 Çevresel Sinir Sistemi ............................................................................ 89
Deneyler ........................................................................................................... 90
Deney 10.1 Refleks Olayı ................................................................................ 90
Deney 10.2 Refleks Olayı ................................................................................ 92
Deney 10.3 Beynin İncelenmesi .................................................................... 93
BÖLÜM 11 DUYU ORGANLARI ................................................................ 94
11.1 Görme Duyusu (Göz) ............................................................................ 94
11.2 İşitme Duyusu (Kulak).......................................................................... 96
11.3 Koku Duyusu (Burun) .......................................................................... 97
11.4 Tat Duyusu (Dil) .................................................................................... 98
11.5 Dokunma Duyusu (Deri) ...................................................................... 98
Deneyler ........................................................................................................... 99
Deney 11.1 Gözün İncelenmesi ..................................................................... 99
Deney 11.2 Dilin Görevi ................................................................................ 100
KAYNAKLAR ............................................................................................... 101
x
Download