MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
T.C.
ISPARTA VALİLİĞİ
Defterdarlık GELİR MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı
Konu
: 25947440-135-8
: Kanuna ekli (IV) sayılı listedeki bazı cilt
ve vücut bakım ürünlerinin ÖTV' ye tabi
olup olmadığı.
18/07/2014
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; cilt ve vücut bakım ürünleri imalatı ile iştigal eden
firmanızın ürettiği özelge talep formunuzda belirtilen ürünlerin tesliminin ÖTV'ye tabi olup olmadığı hususunda
görüş verilmesinin istenildiği anlaşılmıştır.
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (1/1) maddesine göre, bu Kanuna ekli (IV) sayılı listedeki
malların ithalatı veya imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı bir
defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tâbi bulunmaktadır. Ayrıca, mezkur Kanunun (1/2) maddesinde, Kanuna ekli
listelerde yer alan malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde (T.G.T.C.) tanımlanan eşyalar olduğu belirtilmiştir.
Buna göre, herhangi bir malın ÖTV'ye tabi olup olmadığına karar verebilmek için o malın T.G.T.C.'de yer
alan gümrük tarife istatistik pozisyon (G.T.İ.P.) numarasının bilinmesi gerekmektedir. G.T.İ.P. numarasının
belirlenmesi konusunda tek yetkili kurum ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) olup,
yükümlülerin 10 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife) uyarınca Bağlayıcı Tarife Bilgisi veya 11 Seri No.lu
Gümrük Genel Tebliği (Tarife) uyarınca Tarife Bilgisi talebi şeklindeki talepleri Gümrük ve Ticaret Bölge
Müdürlükleri tarafından sonuçlandırılmaktadır.
Öte yandan, aynı Kanunun (12/1) maddesinde, ÖTV'nin bu Kanuna ekli listelerde yazılı malların
karşılarında gösterilen tutar ve/veya oranlarda alınacağı hükme bağlanmıştır.
Bu çerçevede, Başkanlığımızca yapılan değerlendirme neticesinde, firmanız tarafından üretimi
gerçekleştirilen ürünlerden, Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (IV) sayılı listede yer almayan eşyalar aşağıdaki "1
No.lu Tablo"da, (IV) sayılı listede yer alan eşyalar ise "2 No.lu Tablo"da G.T.İ.P. numaraları itibariyle gösterilmiştir.
TABLO 1
Eşya adı
GTİP No
Gül
Suyu3301.90.90.10.00
[herhangi
bir
madde (alkol
renklendirici v.
s.)
ihtiva
etmeden
yalnızca
gül
yağının
sulu
çözeltisi
şeklinde
hazırlananlar]
TABLO 2
Eşya adı
GTİP No
Gül Suyu (alkol3303.00.90.00.19
renklendirici v. s.
ihtiva
edecek
şekilde
tuvalet
suyu
olarak
hazırlanmış olanlar)
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Gül Yağı
3301.29.41.90.12
Kolonya
3303.00.90.00.11
Aseton
2914.11.00.00.00
Şampuan
3305.10.00.00.00
Vazelin ham ve2712.10.90.00.00
sıvı
Sıvı sabun ve3401.20.90.90.11
duş jeli
Sabun
3401.20.90.90.19
Bay
ve
bayan3303.00
parfüm
Bay ve bayan roll3307.20.00.00.00
on
El, yüz ve vücut3304.99.00.90.12
kremi
El ve vücut losyonu 3304.99.00.90.11
Tonik
3307.90.00.10.00
Yüz
temizleme3307.90.00.10.00
köpüğü, sütü, jeli
ile vücut peelingi
(sabun ve diğer
yüzey
aktif
maddeleri içerenler
)
Yüz
temizleme3304.99.00.90.19
köpüğü, sütü, jeli
ile vücut peelingi
(sabun ve diğer
yüzey
aktif
maddeleri
içermeyenler)
El
ve
dudak3304.99.00.90.19
vazelini
(renklendirilmiş
veya
kokulandırılmış
olsun olmasın)
Bununla birlikte, nihai değerlendirmenin yapılabilmesi için özelge talep formunuzda yer verilen ürünlerin
T.G.T.C.'nin hangi G.T.İ.P. numarasında yer aldığının tespitinin firmanızca yukarıda belirtilen mevzuat
çerçevesinde ilgili Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne yaptırılması gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download