Yapılan ÖTV Düzenlemeleri ile Sanayicilerin Teminat Mektubu

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Yapılan ÖTV Düzenlemeleri ile Sanayicilerin
Teminat Mektubu Maliyetleri Azalacak
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ÖTV'ye ilişkin düzenlemeler ile sanayicilerin teminat
mektubu maliyetlerinin düşürüleceğini bildirdi.
1 Nisan 2014 tarihi itibariyle ÖTV Kanunu'na ekli (I) sayılı listede yer alan akaryakıt
ve türev ürünlerinin ithalatında ÖTV teminatının takibi, teminata bağlama ve
teminat çözüm işlemlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı
arasında elektronik ortamda yapılmaya başlandı.
Oluşturulan elektronik sistem ile ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin A cetvelinde
yer alan eşyalar için ithalat esnasında gümrük idarelerine verilen teminata ilişkin
bilgiler elektronik ortamda Maliye Bakanlığına gönderilerek, sanayiciler işlemlerini
tamamladıktan sonra çözülecek teminat tutarı elektronik ortamda gümrük idaresine
iletilecek.
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin B cetvelinde yer alan eşyalar için ise gümrük
idaresince bu eşyalar için alınan teminatlar Maliye Bakanlığı'na aktarılacak
sanayiciler işlemlerini tamamladıktan sonra teminat çözüm işlemleri için gümrük
idaresine
gelmeyecek
bu
işlemlerini
de
doğrudan
Maliye
Bakanlığı’ndan
gerçekleştirebilecek.
Yapılan yeni düzenleme ile teminat çözüm süreçleri olabildiğince kısaltılmış hem
idarenin iş yükü azaltılmış hem de teminat mektuplarının hızla çözülmesine imkan
sağlanarak sanayicilerin katlanmış oldukları teminat mektubu maliyetleri azaltılmış
olacak. Ayrıca, düzenlemeden önce sanayicilerin gümrük idarelerine teminat
vererek ithalini gerçekleştirdikleri sanayiye girdi olarak kullanılacak türev ürünlerin
imalatta kullanılması halinde vergi dairelerinden nakden iade alabilmeleri için
yeniden teminat vermeleri gerekirken yapılan bu yeni düzenleme ile aynı eşya için
tek teminat verilmesine imkan sağlanarak teminat yükü hafifletilmiş olacak.
Akaryakıt ile yalnızca antrepo ve transit rejimleri kapsamındaki türev ürünlerin
ithali sırasında ÖTV tutarının tamamı için birden fazla ithalat işlemini kapsayacak
şekilde teminat verilmesine imkan sağlandı.
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme
amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download