Turkçe Antetli Kağıt - Uludağ İhracatçı Birlikleri

advertisement
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2015/879-6274
Bursa, 02/10/2015
TÜRKİYE BOSNA HERSEK SIRBİSTAN ÜÇLÜ İŞ FORUMU (ERTELEME) HK
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİLİKLERİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 363
İlgi: 16.09.2015 tarih ve 5973 sayılı yazımız,
İlgi'de kayıtlı yazımızla iletilen Türkiye - Bosna Hersek - Sırbistan Üçlü İş Forumu'nun
tarihinin, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan yazıda, 20 Ekim 2015 tarihine
ertelendiği bildirilmektedir.
Söz konusu yazıda devamla, T.C. Ekonomi Bakanlığı, Bosna Hersek Dış Ticaret ve
Ekonomik İlişkiler Bakanlığı ve Sırbistan Ticaret, Telekom ve Turizm Bakanlığı
koordinasyonunda, Bosna Hersek Dış Ticaret Odası organizasyonunda ve Sırbistan Ticaret ve
Sanayi Odası ve DEIK işbirliğinde, 20 Ekim 2015 Salı günü, Saraybosna'da, Türkiye-Bosna
Hersek-Sırbistan Üçlü İş Forumu düzenleneceği, Toplantıya T.C. Ekonomi Bakanı Nihat
Zeybekci, Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Mirko Sarovic, Sırbistan
Başbakan Yardımcısı ve Ticaret-Telekom ve Turizm Bakanı Rasim Ljajic'in katılımının
öngörüldüğü belirtilmektedir.
Türkiye, Bosna Hersek ve Sırbistan arasında üçlü ekonomik ilişkileri geliştirme amacıyla
Bakanlıklar seviyesinde imzalanan anlaşmanın ardından ilki gerçekleştirilecek olan İş Forumu
kapsamında, bölge ve çevre pazarlarda işbirliği konulu paneller düzenleneceği, Enerji, inşaat,
gıda, tarım ve metal sanayinin öncelikli sektörler olarak ele alınacağı Forum'da üç ülkenin iş
dünyasına network yapma fırsatı sunulacağı bildirilmekte olup, bölgesel fırsatlara ilave
Sırbistan'ın Rusya ile Serbest Ticaret Anlaşması'nın sağladığı imkanların da ele alınmasının
planlandığı ifade edilmektedir.
Bu itibarla, 20 Ekim 2015 tarihinde düzenlenecek İş Forumu'na iştirak etmek isteyen
firmaların aşağıdaki internet bağlantısında yer alan kayıt formunu eksiksiz doldurarak, 400 avro
tutarında katılım ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontunu, 12 Ekim 2015 Pazartesi gününe
kadar DEİK'e (e-mail: [email protected]) iletmeleri gerektiği belirtilmektedir.
Bilgilerini rica ederim.
Tansu SİNAĞ
Genel Sekreter V.
Kayıt Formu: http://kayit.deik.org.tr/KatilimFormu/107/5397
Ek: Güncel Program ( 1 Sayfa )
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/Uclu_is_formu_guncel_prog_.pdf
NOT: Heyete katılım bedeli 400 Avro olup uçuş rezervasyonları katılımcıların kendilerine aittir. Katılım
bedeli 1 gece konaklama, toplantı giderleri ve transfer bedellerini kapsamaktadır. 19 Ekim 2015 Pazartesi
akşamı TK1025 sefer sayılı 18:45 uçağı ile gelecek katılımcılar için havalimanı-otel arasında transfer
desteği sağlanacaktır. T.C. vatandaşlarının Bosna Hersek için vizeye ihtiyaçları yoktur.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
Download