ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklık Ünvanı : Uyum Gıda

advertisement
Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklık Ünvanı
: Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş
Adres
: Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23 Kat:4
Beylikdüzü /İstanbul
Telefon / Faks No
: (212) 444 32 22 / (212) 856 10 36
Yatırımcı İlişkileri
Birimi Telefon / Faks No : (212) 444 32 22 / (212) 856 10 36
Tarih
: 15.06.2012
Konu
: Şirket Ortaklarımızın Hisse Devirleri
Açıklama
Şirketimiz ortakları İskender Keleş, Mehmet Akyüz, Ali Akyüz ve Fimar Holding arasında
yapılan görüşmeler sonucunda, Şirketin %10 ortaklığını temsil eden toplam 6.000.000 adet
halka açık olmayan B grubu (hamiline) hissenin 3,34 TL birim fiyat ile Fimar Holding'e devri
için taraflar arasında gerekli sözleşmeler imzalanmıştır…………………………………………
Devir sözleşmelerinin ayrıntılarına eklerde yer verilmiştir. Yatırımcılarımıza ve kamuoyunun
bilgilerine saygılarımızla sunarız
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı
Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri
tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download